Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Inaugurada l'Escola Internacional del Camp de Tarragona

Novetat Educaweb


  • Deixa el teu comentari
  • Valora


El dimarts 9 d'octubre, s'ha inaugurat l'Escola Internacional del Camp (EIC) de la fundació privada Fòrum Cívic del Camp (FEIC) situada a Salou (Tarragona). L'acte ha estat presidit per l'Honorable Sr. Andreu Mas Colell, Conseller del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

DEP Institut s'ha fet càrrec de l'assessorament general del projecte, tant dels aspectes organitzatius com pedagògics i de qualitat.

L'Escola Internacional del Camp és un centre laic i mixt, amb un aforament inicial de 400 estudiants podent arribar fins als 1.200; ofereix formació integral en totes les etapes formatives de l'alumnat, des de la guarderia fins a Batxillerat Internacional i formació professional. Aquesta escola es destaca de la resta de centres del territori per ser la primera que utilitza també l'anglès com a llengua vehicular i per aplicar un model pedagògic propi: Sòcrates Educa.

El model pedagògic Sòcrates Educa té com a objectiu promoure l'excel·lència en els camps del saber, saber fer, ser i conviure des del respecte a la diversitat; combinar de forma equilibrada el coneixement científic, tècnic, humanístic i artístic amb el domini de les llengües majoritàries i els recursos comunicatius més avançats.

La missió de l'EIC és educar una ciutadania compromesa amb el seu país, llengua i cultura, capaç de viure i desenvolupar-se en un món globalitzat i de comunicar-se de manera plurilingüe, especialment, en anglès. Els principals valors que regeixen el funcionament de l'escola són: l'excel·lència en l'ús de les tecnologies, el compromís humanístic amb la comunitat, la cultura de pau i convivència, la sostenibilitat i l'equitat.


Deixa el teu comentari