Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Els 6 sectors econòmics amb més i menys ocupació l'any 2030

Notícia

El sector de l'educació serà el que més creixerà en ocupació de persones, i el mercat laboral requerirà perfils professionals tècnics, híbrids i amb habilitats transversals, segons un estudi recent de CaixaBank Dualiza

 • Temps de lectura 7 mins

 • Valora

 • Deixa el teu comentari
Redacció Educaweb
La crisi econòmica del 2008, l'augment de dones en el mercat laboral, la incorporació dels joves a l'ocupació més enllà dels 20 anys, l'envelliment de la població ocupada o l'important increment de titulats superiors, són alguns factors que han caracteritzat el mercat de treball a Espanya els últims 14 anys. Així ho indica el recent informe publicat per CaixaBank Dualiza Canvis en els perfils professionals i necessitats de formació professional a Espanya, Perspectiva 2030, liderat per l'investigador Oriol Homs, en col·laboració amb la Fundació CEOE.

L'estudi destaca que, entre 2007-2021, els sectors que han generat més de 1.500 llocs de treball estan vinculats amb l'energia i el medi ambient, la logística, les comunicacions i la informació o les activitats immobiliàries. Tenint en compte aquestes dades i els canvis en el sistema productiu, Com evolucionarà el mercat laboral els pròxims anys?; Quins sectors generaran més ocupació en 2030 i quins perfils professionals es requeriran?

A continuació, et resumim les principals dades de l'estudi i t'expliquem quines competències demandaran les empreses als professionals en un futur imminent.
 

El sector educatiu, el que més persones ocuparà en 2030

L'estudi ofereix una visió detallada de l'evolució de l'ocupació per sectors econòmics. I és que, el nombre de persones ocupades s'estima que augmentarà a Espanya 1,3 milions de persones en 2030, respecte a 2020, és a dir, un 7% més.

Segons aquesta previsió, alguns sectors econòmics ocuparan un major nombre de persones en 2030. En aquest sentit, alguns àmbits creixeran de manera notable:
 
 1. En el sector de l'educació el nombre de persones ocupades augmentarà en un 21,9%.
 2. Les oportunitats laborals en l'àmbit de les activitats financeres i d'assegurances creixerà un 21,3%.
 3. En el sector de la construcció s'incrementarà el nombre de persones ocupades en un 19,8%.
 4. L'ocupació en el sector de les activitats administratives i serveis auxiliars augmentarà un 18,2%.
 5. En l'àmbit de la informàtica i comunicacions les oportunitats laborals creixeran un 14,1%.
 6. L'ocupació en el sector del comerç a l'engròs i per menor creixerà un 13%.

Per contra, aquells àmbits que en 2030 ocuparan menys persones que el 2020 seran:
 
 1. El sector d'agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca reduirà el seu ús en un 21,2%.
 2. L'àmbit de les indústries extractives ocuparà menys persones en 2030, en un 13,2%, en comparació amb 2020.
 3. En la indústria manufacturera hi haurà menys ocupació, amb una reducció del 8,8% respecte a 2020.
 4. En el sector d'altres serveis, la disminució de persones ocupades serà del 7,8%.
 5. En l'àmbit de les activitats sanitàries i de serveis socials s'ocuparan menys treballadors, és a dir, es reduirà l'ocupació en un 3,3%.
 6. I en el sector del transport i emmagatzematge hi haurà una disminució de l'ocupació en un 0,6%.
L'informe també projecta els sectors en els quals hi haurà un creixement net d'ocupació més elevada dins de 10 anys, prenent com a punt de partida les dades actualitzades de 2021: s'incrementarà l'ocupació en el sector serveis i la construcció, mentre que hi haurà recessió en l'agricultura i la indústria. La major part d'oportunitats de treball seran per reemplaçament, és a dir, per jubilació dels actuals treballadors.
 

Bones perspectives d'ocupació per als titulats d'FP

Encara que l'efecte de la pandèmia sobre l'ocupació serà més durador del que els analistes esperaven a l'inici de la crisi sanitària, l'informe destaca les tendències de treball per a 2026-2030, segons les previsions del Centre Europeu per al Desenvolupament de la Formació Professional, Cedefop, abans de la crisi del COVID-19. Segons l'estudi de CaixaBank Dualiza cal prendre les dades "com a orientatius de grans tendències i no com a càlculs precisos de les magnituds a analitzar".

Així, si s'observa l'evolució de l'ocupació segons grups d'ocupacions, l'informe destaca que per a 2030 a Espanya s'espera un creixement anual d'un +1,8% de la demanda de tècnics i professionals de suport, dada que "afecta de ple als graduats de la Formació Professional", destaca l'estudi.

Així mateix, es requeriran treballadors qualificats en el sector agrícola, ramader, forestal i pesquer (+1,8%), així com personal vinculat al grup d'ocupacions elementals (+1,8%).
Els treballadors dels serveis personals, de restauració, protecció i venedors disminueixen (un -1,6%) encara que el seu creixement dependrà de la seva "capacitat de resiliència" i dels canvis que es puguin produir en el sector, apunta l'informe.

A continuació, t'oferim les previsions de creixement d'ocupació a Espanya i la Unió Europea (UE), segons els diferents grups d'ocupacions que planteja l'informe:
 
Taxa anual de creixement de l'ocupació per ocupacions (2021-2030)
Font: Estudi Canvis en els perfils professionals i necessitats de formació professional a España, Perspectiva 2030.


Els professionals del futur: més polivalents i amb habilitats transversals
 

Imatge: La ministra d'Educació i Formació Professional, Pilar Alegría durant la presentació de l'estudi. Ministeri d'Educació i Formació Professional.

Quines competències requeriran les empreses als professionals del futur? Sorgiran nous perfils professionals? Segons els resultats de l'estudi es preveuen canvis importants en la majoria dels perfils professionals, sobretot quant a les competències requerides per les empreses. No obstant això, els perfils bàsics de cada sector no desapareixeran, ni tampoc apareixeran nous oficis que puguin modificar l'actual organització de famílies professionals del sistema integrat de formació professional.

L'impacte de les innovacions tecnològiques en l'ocupació, vinculades a la digitalització o la robotització dels sistemes productius, afectarà directament els components competencials" dels professionals del futur. Segons l'estudi, aquests hauran de comptar amb les següents habilitats:
 
 • Més competències transversals o soft skills: Anàlisi, planificació, comunicació, presa de decisions, verificació, capacitat relacional o control. S'exigeix una major implicació del professional, que deixarà de reproduir processos estandarditzats.
 • El mercat exigirà nivells de formació més elevats: Especialment en els "serveis regulats i semiregulats" i en els sectors industrials.
 • Polivalència especialitzada: L'exigència formativa comportarà l'aparició de "nous perfils professionals" que, amb una àmplia base formativa, evolucionaran cap a diferents especialitzacions, descriu un comunicat de CaixaBank Dualiza.
 • Més treball en equip: Amb el canvi de model productiu, les relacions en l'empresa seran menys jeràrquiques, més orientades cap als resultats i els clients, i on el treball en equip i per projectes tindrà més pes.
 

La urgència de proveir al mercat de més titulats d'FP

Per a poder fer front als reptes que planteja el mercat laboral els pròxims anys, l'estudi Canvis en els perfils professionals i necessitats de formació professional a Espanya, Perspectiva 2030 planteja algunes consideracions per a "poder formar a un major nombre de titulats en FP" i proporcionar-los de les competències que requeriran les empreses.

Espanya necessitarà doblegar els titulats en FP durant els pròxims anys si vol aconseguir la mitjana europea i per a això, segons un comunicat de CaixaBank Dualiza, serà necessari millorar els índexs d'abandó dels seus estudiants.

Altres reptes i desafiaments que l'estudi planteja per a la FP del futur es vinculen a la introducció d'un mòdul digital i de la llengua anglesa en l'oferta d'FP; la pràctica de les competències toves o soft skills, així com la introducció de la sostenibilitat de manera transversal.
 

Fitxa tècnica

L'estudi Canvis en els perfils professionals i necessitats de formació professional a Espanya, Perspectiva 2030 de CaixaBank Dualiza en col·laboració amb la Fundació CEOE i liderat pel sociòleg Oriol Homs, s'ha elaborat a partir de 41 entrevistes fetes a directors de Recursos Humans i departaments de formació de set sectors productius diferents.

La recerca pretén donar a conèixer els canvis actuals i previstos fins a 2030, en les habilitats requerides en els perfils professionals d'un grup d'àrees d'activitat econòmica importants a Espanya. L'objectiu és aconseguir unes conclusions que puguin ajudar a l'orientació del sistema de Formació Professional.

 
Sabies que…?

L'estudi de CaixaBank Dualiza dedica un apartat a l'anàlisi dels Canvis en l'estructura de l'ocupació a Espanya, en els quals posa de manifest un problema de sobretitulació en el mercat laboral. Així, l'informe compara el nombre de tècnics o professionals científics i tècnics de suport que disposa cada directiu a Espanya i Alemanya. Així, mentre que cada directiu espanyol empra 4,7 tècnics o professionals científics i a 2,8 tècnics de suport, a Alemanya, cada directiu requereix a 3,7 tècnics o professionals científics i 4,7 tècnics de suport.

Deixa el teu comentari