Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

"Desenvolupant les competències transversals, la persona pot estar"vacunada", per poder afrontar amb més garanties d'èxit el seus projectes professionals i les diverses transicions acadèmiques i laborals que farà"

Entrevista


  • Deixa el teu comentari
  • Valora


Olga Valls. Psicòloga, orientadora d'Educaweb
4. Quina importància tenen les competències laborals en el context actual? ¿És necessari potenciar-les des de l'orientació acadèmica i professional?

La principal característica del context socioeconòmic futur és la incertesa; mercats globals, en els que les persones desenvoluparan una carrera professional variada i flexible, treballant en diferents empreses i fent diferents feines al llarg de la seva carrera, assumint que algunes d’aquestes feines no existeixen encara, i s’aniran creant…

Com s’han de preparar les persones per fer front a aquesta realitat? Les competències ens poden ajudar a donar resposta a aquesta qüestió.

Com? Primer de tot, cal que ens alineem amb el concepte.

Què són les competències? Si parlem de competències en un lloc de treball, les podríem definir com la integració d’uns coneixements (saber), unes habilitats (saber fer) i uns comportaments (saber ser i saber estar), que posem en joc i ens permeten l’acompliment amb èxit de la feina, en un context determinat.

Les competències les podem agrupar en tècnico-professionals, aquelles que fan referència a posar en joc de forma exitosa els aspectes tècnics de la professió; i transversals, que s’aprenen i s’utilitzen en molts contextos de la vida, altament transferibles, i que tenen un gran valor adaptatiu.

Així doncs, per ser una bon cuiner, la persona haurà d’aprendre aquells continguts propis de la professió (conèixer els mètodes de conservació dels productes, principis bàsics de dietètica i nutrició per a confeccionar àpats saludables...).  També haurà de desenvolupar unes habilitats vinculades amb el què ha après (conservar bé els productes en el restaurant on treballa, aconseguint un índex de rebuig d’aliments molt baix...). I haurà de tenir un comportament adequat per acomplir amb èxit les atribucions del seu lloc de treball (ser capaç de resoldre problemes, d’organitzar el treball propi i de l’equip, responsabilitat, capacitat de treballar en equip, d’autonomia, de relació interpersonal, d’iniciativa).

Si el futur de les professions és tant incert respecte el seu contingut tècnic-professional, altament canviant i adaptat a les circumstàncies i contextos socioeconòmics vigents, les competències transversals, s’intueix que són menys permeables a aquest context, i poden convertir-se en una de les variables de la funció que aïllem per poder resoldre el problema.

Així doncs, desenvolupant les competències transversals, la persona pot estar "vacunada", en part, per poder afrontar amb més garanties d’èxit el seu/s projecte/s professional/s i les diverses transicions acadèmiques i laborals que farà durant la seva carrera professional.

És clau, doncs, que els orientadors i orientadores que ens dediquem a acompanyar les persones en les seves transicions al llarg de la vida, compartim aquesta visió amb l’actor del procés d’orientació; ha de saber el valor que tenen les seves competències transversals, identificar quin és el seu "pull" competencial, potenciar aquelles competències que ja tenen amb l’objectiu de millorar la seva ocupabilitat i desenvolupar aquelles que necessiten i no tenen.
Deixa el teu comentari
Veure comentaris