Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

"Les activitats s'organitzen per dur-se a terme en diferents espais d'aprenentatge: estades de tutoria en cases de colònies, a l'aula, tallers, estades en empreses..."

Entrevista


  • Deixa el teu comentari
  • Valora


Entrevista a Antonio Santisteban Hernàndez, coordinador pedagògic de l'Escola Garbí Pere Vergés, d'Esplugues de Llobregat. Guanyador del segon premi en la categoria institucional. Premis 2015

En què consisteix el projecte «Orientació vocacional i professional. Un projecte de vida en contínua revisió»?
 
El projecte consisteix en un conjunt d'activitats orientades, d'una banda, a ajudar els nois i noies a construir un itinerari professionalitzador, i, de l'altra, a dotar-los d'eines relacionades amb la presa de decisions que els ajudin a reorientar, tantes vegades com sigui necessari, aquest camí des de la plena autonomia.
 
De quina manera s'organitzen les activitats per afavorir el procés d'orientació durant els anys d'escolarització?
 
Les activitats s'inclouen en el pla d'acció tutorial (PAT) i es revisen cada any, en funció de les necessitats que detectem en els grups i a partir de l'avaluació d'aquestes activitats, recollides en les memòries de cada curs. En la revisió i l'elaboració participen, principalment, l'equip de tutors, amb la coordinació de l'etapa corresponent, i també disposem de l'assessorament del Departament d'Orientació Psicopedagògica de l'escola.
 
Aquestes activitats s'organitzen per dur-se a terme en diferents espais d'aprenentatge: estades de tutoria en cases de colònies, a l'aula (dins de la matèria de tutoria o treball global), tallers en horari especial, estades en empreses...
 
Un dels objectius del projecte és fomentar entre els joves la idea que l'orientació vocacional i professional ha de ser una constant en les seves vides. Com s'aconsegueix això?
 
Bàsicament amb tres estratègies. La primera consisteix a planificar el programa al llarg de tots el cursos de les etapes de Secundària i Batxillerat. En aquesta planificació intervenen un con d'activitat.  relacionades amb l'autoconeixement i que es configuren com a prèvies a qualsevol presa de decisions. Es duen a terme cada dos cursos. Això permet que s'adonin que el seu perfil no respon a una foto fixa, sinó que més aviat es correspon amb el d'una imatge dinàmica, i, per tant, cal actualitzar-lo constantment.
 
La segona introdueix els cursos en línia no presencials. Mitjançant aquests cursos, els nois i noies coneixen de manera autònoma les eines disponibles a la xarxa per poder veure l'oferta formativa que tenen a l'abast. En aquest moment disposem de tres cursos Moodle (organitzats entre 4t d'ESO i 2n de Batxillerat) en una plataforma anomenada Garbí Virtual.
 
La tercera consisteix a dissenyar activitats en què l'autèntic protagonista sigui l'alumne, de manera que desterrin els models magistrocèntrics i s'incorporin metodologies totalment vivencials.
 
Durant el temps que fa que apliquen el projecte, quins aspectes o quines activitats han modificat perquè s'adaptin a les noves necessitats?
 
Potser seria més senzill parlar de quines no hem modificat. El canvi més important ha estat l'enfocament metodològic de les activitats. Hem passat d'un model transmissor, en què l'orientador explicava tot allò relacionat amb l'orientació (com es pren una decisió, què han de tenir present, quina oferta formativa hi ha, quin és l'itinerari més adequat per a ell...), a un model en què l'alumne és el centre del procés i el veritable protagonista. Una de les activitats que fem i que il·lustra aquesta idea és que, en finalitzar l'ESO, l'alumne és qui explica, en una entrevista als seus pares (en la qual el tutor es comporta gairebé com un espectador), quina opció d'estudis postobligatoris ha triat, tot aportant les evidències necessàries per justificar-ne l'elecció.       
 
Una de les activitats proposades és l'estada en empreses, dirigida a alumnes de 1r de Batxillerat. En què consisteix?
 
Durant els darrers quinze dies del curs, en horari de matí i a raó de sis hores diàries, tots els alumnes de primer de Batxillerat aniran a una empresa, de manera que sabran com s'organitza, quines dinàmiques té, quins en són els objectius i, també, què representa un entorn laboral. Per fer aquesta activitat, tenen un tutor de referència a l'empresa i un tutor a l'escola. En finalitzar l'estada, els alumnes presenten una memòria de la seva experiència.
 
Prèviament a aquesta experiència, els alumnes passen per un veritable procés de selecció, que determinarà a quina empresa faran l'estada. Es fa una oferta de places, els alumnes hi presenten la seva sol·licitud i acaben passant per una entrevista de selecció en què participen el departament de recursos humans de les escoles, un membre de l'equip directiu del centre i alguns companys de 2n de Batxillerat.
 
Finalment, quines accions portaran a terme després de guanyar el segon Premi Educaweb d'Orientació Acadèmica i Professional en la categoria institucional 2015?
 
Generalment, abans de començar el curs i a partir de les memòries del curs passat, es planifiquen les modificacions del programa que seran necessàries per tal de millorar-lo. Algunes d'aquestes modificacions podrien ser les següents: a 4t d'ESO es modifica l'orientació de la sortida de tutoria i es canvia la programació d'activitats de la matèria de treball global. També s'introdueixen millores en el procés de recollida d'informació dels nois i noies que ja fan estudis després de Batxillerat.
Deixa el teu comentari