Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

"La característica primordial de la proposta és l'atenció individualitzada vers els alumnes i les seves famílies"

Entrevista


  • Deixa el teu comentari
  • Valora


Entrevista a Roser Poblet, coordinadora pedagògica de l'Institut Les Termes, de Sabadell. Guanyadora del tercer premi en la categoria institucional. Premis 2015

Podria descriure breument les característiques principals del projecte «Setmana de l'orientació: programa d'orientació acadèmica i professional a l'ESO i al Batxillerat»?
 
Es tracta d'un projecte adreçat, principalment, a l'alumnat de 4t d'ESO i 2n de Batxillerat per tal d'acompanyar-los en la tria de l'itinerari formatiu o laboral.
 
La característica primordial de la proposta és l'atenció individualitzada vers els alumnes i les seves famílies, que aconseguim mitjançant la implicació de tot el Departament d'Orientació del centre i dels tutors individuals.
 
D'altra banda destaquem la introducció d'aspectes relacionats no tan sols amb l'orientació acadèmica, sinó també amb la de caràcter professional.
 
Quines activitats es porten a terme durant el desenvolupament del projecte? Per què les han organitzat durant set dies?
 
Durant els set dies de la Setmana de l'orientació es fan tres tipus d'activitats adreçades a alumnes de 4t d'ESO i 2n de Batxillerat. En primer lloc s'organitzen taules rodones sobre els esudis postobligatoris (PFI, CFGM i GS, Batxillerat i estudis universitaris), a càrrec de docents i alumnes actuals d'aquests itineraris. En segon lloc hi ha un saló de l'orientació amb tot tipus d'informació escrita de les diverses opcions acadèmiques postobligatòries –a imitació del Saló de l'Ensenyament de Barcelona i amb el suport dels membres del Departament d'Orientació. En tercer lloc es fa un procés de selecció simulat, a partir de la valoració del curriculum vitae, la carta de presentació i l'entrevista de treball en grup reduït, com a resposta a uns anuncis de feina publicats amb anterioritat.
 
A més de la concentració d'activitats en una setmana, com es treballa l'orientació durant el curs escolar?
 
Les tres activitats de la Setmana de l'orientació formen part d'un llarg procés, que comença a 3r d'ESO (amb la tria de l'itinerari de 4t d'ESO) i acaba en el procés de preinscripció a estudis posteriors (en finalitzar 4t d'ESO o Batxillerat).
 
Les activitats que es porten a terme són variades, estan distribuïdes al llarg dels cursos i principalment són conduïdes per mitjà de les tutories.
 
Es tracta d'actuacions com aquestes: xerrades a alumnes i famílies sobre el mapa d'estudis actual, administració de qüestionaris d'autoconeixement en línia, compleció de fitxes individuals d'orientació, acompanyament en la preinscripció, entrevistes individuals (a més de les tres concretades en la Setmana de l'orientació) i participació en activitats externes organitzades per l'ajuntament de la població.
 
Un dels punts clau del projecte és l'atenció individualitzada que rep l'alumnat de 4t d'ESO. De quina manera es treballa per satisfer les necessitats dels alumnes?
L'atenció individualitzada és un dels pilars del projecte actual de la direcció del centre, i, en aqest sentit, les tutories individuals hi tenen un paper fonamental.
 
Així, doncs, els alumnes tenen un tutor de grup, amb qui fan una hora de tutoria, i un tutor individual, que també és professor d'una matèria i farà el seguiment de l'alumne corresponent amb entrevistes a ell o a ella i a la família. Això vol dir que un tutor individual s'ocupa, com a màxim, de deu alumnes, i, per tant, com que l'atenció pot ser molt més regular, revertint en el desenvolupament del nois i noies.
 
Aquests tutors individuals inicien el procés d'orientació i, després, també hi intervenen individualment, amb cadascun dels alumnes, els professors del Departament d'Orientació, de manera que tanquen la presa de decisió abans del període de preinscripció. Aquest procés individualitzat és possible gràcies als quatre orientadors del centre i a la tècnica d'integració social.
 
Com es treballa la implicació de les famílies i la comunitat educativa en el projecte d'orientació?
 
D'una banda mitjançant les tutories individuals comentades anteriorment, que provoquen una implicació més gran de les famílies en el centre, com també dels mateixos professors, que se senten més propers a la situació de l'alumnat. De l'altra, gràcies a la participació de les famílies en diferents activitats durant el curs (sobretot les festes i el viatge final d'etapa).
 
I, finalment, mitjançant les reunions de grup per nivell, que a quart s'intensifiquen, perquè, a més de la de caràcter ordinari, s'hi afegeixen les relacionades amb el viatge final.
 
Aquestes tres actuacions provoquen que les famílies facin més seu el centre i s'hi sentin més integrades.
 
A més, volem destacar la col·laboració de diverses entitats de l'Ajuntament de Sabadell, com també de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tant amb una organització com amb l'altra, el contacte s'ha anat forjant a poc a poc després d'introduir-los en activitats del PAT (pla d'acció tutorial), entre d'altres.
 
Per tancar aquest tema, considerem que una actuació reforça l'altra, i crea vincles que faciliten la implicació dels uns i dels altres.
 
Finalment, quines accions portaran a terme després de guanyar el tercer Premi Educaweb d'Orientació Acadèmica i Professional en la categoria institucional 2015?
 
En primer lloc, el premi ens encoratja a continuar endavant amb més força. Immediatament  publicarem l'obtenció d'aquest premi en el web de l'institut perquè tots ens hi sentim felicitats.
 
D'altra banda, tenim previst iniciar noves actuacions pendents, com ara fer un seguiment posterior de l'alumnat que se'n va del centre. Tenim clar que caldria tenir dades del grau de satisfacció respecte a l'opció triada durant el procés d'orientació, i el percentatge d'alumnat que segueix l'itinerari establert a partir de l'orientació.
 
Per acabar, el repte d'aquest curs, i que ja hem iniciat, és implicar en tot aquest programa els dos grups de 2n de Batxillerat que per primer cop tenim a l'institut.
Deixa el teu comentari