Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

"Comparteixo la visió de col·locar l'alumnat en el centre del procés d'orientació"

Entrevista


 • Valora

 • Deixa el teu comentari
Jesús Barberá, Professor del mòdul de Formació i Orientació Laboral (FOL) en el CIPFP Ausiàs March (València, Comunitat Valenciana)
En termes generals, en què consisteix el seu projecte i per què ho ha titulat 5W1H: Cap al meu futur professional?
 
El projecte neix del plantejament de col·locar l'alumnat al centre del procés d'orientació, interpel·lant-lo perquè es plantegi una sèrie de qüestions sobre el seu futur professional.
 
Aquest plantejament es vincula amb el nom triat per al títol del projecte (5W1H). Al món del periodisme i de la recerca en general se sap que per obtenir una visió completa cal contestar a sis preguntes bàsiques: qui, què, on, quan, per què i com (el nom del projecte ve de les inicials en anglès d'aquests adverbis interrogatius), i en el procés d'orientació, considero que els alumnes s'han de plantejar i han de respondre aquestes sis qüestions.
 
Què el va motivar a desenvolupar un projecte com aquest?
 
Al principi del meu treball com a docent, treballava l'orientació professional a les meves classes d'una manera poc sistemàtica, i queia en la metodologia de la classe magistral.
 
En avaluar els resultats que estava obtenint, em vaig adonar que no aconseguia connectar amb l'alumnat en aquesta matèria, ja que se sentien com a mers espectadors del procés d'orientació.
 
Això va fer que decidís implementar una metodologia en la qual el meu rol com a docent passés a exercir un paper més secundari, com un xerpa o guia que acompanya en el trajecte. Per a això he plantejat tot el procés d'orientació com un camí que l'alumne ha de recórrer sol, però acompanyat i guiat pel professor.
 
Quins han estat els resultats més importants aconseguits amb el seu projecte (dades quantitatives i evidències)?
 
Durant el curs passat vaig desenvolupar el projecte dins del mòdul de Formació i Orientació Laboral (FOL) en cinc grups, tant de Grau Mitjà com de Grau Superior. Això suposa que més de 100 alumnes van elaborar al llarg del curs passat el seu projecte d'orientació professional.
 
A causa de la temporalització triada, que ha suposat un treball d'orientació d'una manera transversal durant tot l'any, vaig observar que per a l'alumnat l'orientació professional es va convertir en una constant al llarg de tot el curs, de manera que la reflexió i l'anàlisi sobre el seu futur professional era una constant que ha sobrevolat tota la docència del mòdul de FOL.
 
Dels resultats obtinguts després de l'engegada del projecte destaquen els següents:
 • Després del procés d'elaboració del projecte, alguns alumnes han redefinit el seu objectiu professional, i han canviat d'estudis de FP cap a uns altres que encaixaven millor amb aquest.
 
 • La implicació emocional ha estat molt intensa per part d'una gran quantitat d'estudiants, la qual cosa va permetre treballar habilitats relacionades amb l'empatia i la intel·ligència emocional a l'aula.
 
 • Hi ha hagut un canvi en l'actitud i la sensibilització cap al seu futur professional, que ha suposat que es vegin com a veritables pilots del seu futur.
 
I quins reptes ha hagut d'afrontar durant l'execució del projecte?
 
Els docents estem acostumats a ser el centre del procés d'ensenyament. Aquest projecte va suposar l'abandó d'aquest rol, per convertir l'alumne en el protagonista del seu procés d'orientació professional. Això va suposar un repte, perquè l'alumnat no està acostumat al fet que li diguin que és l'actor principal.
 
A més, aquest projecte va suposar un desafiament referent al canvi de temporalització, ja que els continguts d'orientació s'han anat desenvolupant al llarg de tot l'any. Això va suposar una reestructuració de la resta de continguts que es treballen en el mòdul de FOL.
 
Per què ha triat la metodologia Blended Learning per desenvolupar el seu projecte i com l'ha aplicada?
 
La metodologia Blended Learning suposa una combinació del treball presencial (a l'aula) i del treball en línia (combinant Internet i mitjans digitals).
 
Aquesta metodologia és flexible i no suposa una ruptura dràstica de la dinàmica de treball tradicional a l'aula. A més d'això, en aquesta metodologia tant les TIC com la labor docent caminen de la mà, no fa que unes substitueixin la labor l'altra. El tercer avantatge és que l'alumnat millora les competències digitals perquè ha d'elaborar i realitzar determinades activitats en entorns virtuals, la qual cosa, sens dubte, redunda en la millora de l'empleabilitat. 
A continuació, explico com he aplicat el Blended Learning, indicant que el procés d'aprenentatge es va dividir en dos moments:
 
 1. Sessions presencials, que han estat una sèrie de càpsules o píndoles d'aprenentatges que pretenien presentar i motivar l'alumnat, centrant el treball en les sis preguntes que donen nom al projecte:
 • What, qui soc?: autoconeixement personal i professional.
 • Where, on soc?: anàlisi de l'entorn laboral actual i futur.
 • Which, quina és la situació en la qual em trobo?: l'inventari personal i professional i la matriu DAFO (febleses, amenaces, fortaleses i oportunitats).
 • What, què vull aconseguir?: el meu objectiu professional i el mapa dels meus somnis.
 • When, quan ho faré: dissenyant un pla de cerca d'ocupació.
 • How, com ho faré: eines per aconseguir-ho.
 
 1. Treball virtual, que va suposar la realització per part de l'alumnat d'una sèrie de dossiers i activitats que suposaven un treball i una reflexió personal dels continguts abordats en les diferents càpsules d'aprenentatge. Totes aquestes activitats les van desenvolupar en l'entorn Moodle o aula virtual del curs.
 
"Els docents estem acostumats a ser el centre del procés d'ensenyament. Aquest projecte va suposar l'abandó d'aquest rol, per convertir l'alumne en el protagonista del seu procés d'orientació professional".
 
Quines activitats clau ha proposat realitzar a l'alumnat a través de les TIC, com a part del projecte? Quines han tingut més bona acollida i per què?
 
Als estudiants els vaig proposar realitzar un total de 12 activitats a l'entorn de treball Moodle, que abastaven el procés complet d'orientació professional: autoconeixement, coneixement de l'entorn, fixació d'un objectiu professional i pla de treball. Totes aquestes activitats les van anar elaborant al llarg del curs.
 
En general, totes les activitats han tingut un gran acolliment per part de l'alumnat, encara que la que més els va sorprendre és el mapa dels somnis, que és una eina visual que servirà com a guia per a les metes futures. Es tracta d'una representació visual dels somnis i de la teva vida ideal (en el nostre cas, ho centrem en els objectius o les metes professionals que vol aconseguir el nostre alumnat). Per a això, han d'elaborar una mena de collage amb fotografies, imatges, textos, etc., concentrant-se en quin és el seu objectiu professional i, d'aquesta manera, poder centrar els seus esforços a aconseguir-l'ho.
 
Altres activitats que han tingut una gran acceptació han estat totes les que fan referència a l'autoconeixement personal i professional. Alguns alumnes no es coneixen i desconeixen quines són les seves aptituds i habilitats, per la qual cosa realitzar activitats com la roda de la vida, el joc dels arquetips o la dinàmica jo soc/tu ets, els ha suposat una autèntica sorpresa perquè s'han hagut d'enfrontar al fet de veure i definir qui són i com són.
 
Què creu que aporten les TIC al seu projecte?
 
Les TIC les entenc com a eines que em permeten aconseguir els objectius perseguits amb el procés d'ensenyament-aprenentatge. No són un substitut de la labor docent, per tant, són un complement al treball que realitzo a l'aula.
 
A més d'això, les TIC aporten una flexibilitat en el treball, en tant que l'alumnat pot realitzar les tasques plantejades al moment que els resulti millor. Això és bàsic quan ens trobem a la mateixa aula joves que solament són estudiants, alumnat que compagina treball i estudis, així com alumnes amb càrregues familiars i que han de conciliar ambdues àrees.
 
Quin valor té per a vostè haver guanyat el premi Educaweb? Quina utilitat creu que tindrà per al seu projecte?
 
Per a mi haver guanyat aquest premi suposa una injecció d'energia, perquè em fa pensar que camino en la direcció correcta en la labor docent que estic desenvolupant.
 
A més, el fet que es torni a guardonar un docent de FOL en aquests premis, suposa posar en valor el treball que estem realitzant a les aules molts docents de la meva especialitat en la Formació Professional.
 
Quant a la utilitat del reconeixement, considero que haver guanyat el premi Educaweb permetrà que la meva proposta didàctica sigui coneguda per un nombre més gran de docents i que pugui desenvolupar-se en altres centres educatius.
 
A més d'això, espero que em permeti compartir experiències amb altres companys que desenvolupin labors d'orientació, per així poder crear autèntiques xarxes i vies de col·laboració entre docents i professionals
Deixa el teu comentari