Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Les millors universitats per a estudiar Arquitectura i altres carreres STEM

Notícia

Coneix quins centres es troben en el top 5 del país per a cursar graus en Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques, segons la 9a edició del Ranking CYD

 • 01/07/2022
 • Temps de lectura 7 mins

 • Valora

 • Deixa el teu comentari
Redacción de Educaweb
Si tens clar que desitges estudiar una carrera relacionada amb Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques (STEM, per les seves sigles en anglès), però encara no saps en quina universitat realitzar els teus estudis el pròxim curs 2022-2023, un dels aspectes a tenir en compte en la teva elecció és conèixer el prestigi dels centres que tens al cap.
 
Per a saber la reputació que té una universitat en l'ensenyament-aprenentatge d'estudis universitaris STEM, consulta els rànquings d'universitats que elaboren institucions nacionals i internacionals, tant a nivell global com per especialitats, a partir d'una anàlisi basada en uns criteris establerts.
 
Entre les classificacions universitàries que s'han donat a conèixer recentment es troba el Ranking CYD, elaborat per la Fundación Conocimiento y Desarrollo, coneguda com a Fundación CYD. La 9a edició d'aquest rànquing avalua i compara el rendiment de 79 de les 84 universitats existents a Espanya: les 48 públiques del país i 31 privades (que representen el 86% del total).
 
Els resultats d'aquesta classificació s'han obtingut a partir de 37 indicadors que la Fundación CYD agrupa en cinc dimensions: ensenyament i aprenentatge, recerca, transferència de coneixement, orientació internacional, i contribució al desenvolupament regional.
 
En la seva 9a edició, el Ranking CYD analitza quines són les millors universitats en 28 àmbits de coneixement, entre els quals es troben 10 àrees vinculades amb les carreres STEM, les dades de les quals han estat actualitzades. A més, com a novetat d'enguany, la classificació incorpora Arquitectura, un àmbit en el qual han estat analitzades 30 de les 46 universitats presencials que imparteixen a Espanya titulacions de grau i màster en aquesta branca.
 

On et preparen millor per a exercir carreres STEM?

Vols saber quines són les millors universitats per a estudiar un Grau en Arquitectura i altres carreres STEM, segons l'anàlisi del Ranking CYD? Te les presentem a continuació.
 
La Universitat Politècnica de València (UPV) és l'única que es posiciona en el top 5 per a estudiar carreres en sis de les branques relacionades amb Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques que analitza el Ranking CYD. La UPV ocupa el primer lloc en Biologia, Enginyeria Elèctrica i Enginyeria Mecànica; el quart lloc en Enginyeria Industrial i Enginyeria Informàtica, i el cinquè en Enginyeria Química.

Les millors universitats en 11 àmbits STEM

Branca de coneixement STEM

Posició en funció del seu rendiment / Universidad

Arquitectura
 1. Universidad de Nebrija (UN)
 2. Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
 3. Universidad de Navarra (UNAV)
 4. Universitat de Girona (UdG)
 5. Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Biología
 1. Universitat Politècnica de València (UPV)
 2. Universidad de Alcalá de Henares (UAH)
 3. Universitat de Barcelona (UB)
 4. Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
 5. Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
Física
 1. Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
 2. Universitat de València (UV)
 3. Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
 4. Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV-EHU)
 5. Universidad de Salamanca (USAL)
Enginyeria Civil
 1. Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
 2. Universidad de Burgos (UBU)
 3. Universidad de Cantabria (UCA)
 4. Universidad de Alcalá de Henares (UAH)
 5. Universidad de Salamanca (USA)
Enginyeria Elèctrica
 1. Universitat Politècnica de València (UPV)
 2. Mondragon Unibersitatea
 3. Universidad de Nebrija (UN)
 4. Universidad de Navarra (UNAV)
 5. Universidad Carlos III de Madrid (UC3M)
Ingeniería Industrial
 1. Universidad de Navarra (UNAV)
 2. Universidad de Nebrija (UN)
 3. Universidad Carlos III de Madrid (UC3M)
 4. Universitat Politècnica de València (UPV)
 5. Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
Enginyeria Informàtica
 1. Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
 2. Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
 3. Universidad Carlos III de Madrid (UC3M)
 4. Universitat Politècnica de València (UPV)
 5. Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
Enginyeria Mecànica
 
 1. Universitat Politècnica de València (UPV)
 2. Mondragon Unibersitatea
 3. Universidad de Nebrija (UN)
 4. Universidad de Navarra (UNAV)
 5. Universidad Carlos III de Madrid (UC3M)
Enginyeria Química
 1. Universitat Rovira i Virgili (URV)
 2. Universidad de Zaragoza (UNIZAR)
 3. Universidad de Cantabria (UCA)
 4. Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
 5. Universitat Politècnica de València (UPV)
Química
 1. Universitat de Girona (UdG)
 2. Universidad de Alcalá de Henares (UAH)
 3. Universitat Rovira i Virgili (URV)
 4. Universidad de Murcia (UMU)
 5. Universtitat Jaume I (UJI)
Matemàtiques
 1. Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
 2. Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
 3. Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
 4. Universidad Carlos III de Madrid (UC3M)
 5. Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Elaboració pròpia a partir de les dades del Ranking CYD 2022

Biologia, Química i Arquitectura, els graus STEM en els quals hi ha més dones
 

El Ranking CYD també analitza la presència de les dones en les carreres STEM i arriba a la conclusió que només el 36% de l'alumnat matriculat en aquests estudis és dona.
 
Només en els graus en Biologia (62%), Química (55%) i Arquitectura (50%) hi ha major presència de noies, segons la classificació. Per contra, hi ha menys alumnes matriculades en les carreres d'Enginyeria Informàtica (14%), Enginyeria Mecànica (17%) i Enginyeria Elèctrica (19%).

 
Les 10 universitats espanyoles que destaquen en el Ranking CYD

Les 10 universitats que destaquen en el Ranking CYD per tenir una puntuació més elevada en els indicadors analitzats per la classificació es troben en quatre comunitats autònomes: Navarra, Euskadi, Catalunya i Madrid. A continuació, et presentem quins són…

Posició

Universitat

1 Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
2 Universidad de Navarra (UNAV)
3 Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
4 Universitat Pompeu Fabra (UPF)
5 Universidad de Deusto
6 Universitat de Barcelona (UB)
7 Universidad Pontificia de Comillas  
8 Universidad Carlos III de Madrid (UC3M)
9 Universitat Ramon Llull (URL)
10 Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Elaboración propia en base a los datos del Ranking CYD 2022

Ara que ja saps quines són les millors universitats per a estudiar Arquitectura i altres carreres STEM, segons la nova edició del Ranking CYD, recorda que conèixer el prestigi de cada universitat en una branca de coneixement és només un dels criteris a tenir en compte a l'hora de triar on realitzar els teus estudis, ja siguin de grau o màster.  
.

Fitxa tècnica
 

El Ranking CYD analitza el rendiment de 79 universitats, 28 àrees de coneixement i 3.052 titulacions. Les institucions incloses en l'anàlisi representen el 94% de les 84 que imparteixen ensenyaments de grau inclosos en el Registre d'Universitats, Centres i Títols, conegut com el RUCT. D'elles, 48 són públiques (que suposen el 100% de representativitat) i 31 privades (el 86% sobre el total).
 
Les 28 branques de coneixement analitzades en la classificació són: Administració i Direcció d'Empreses, Agricultura, Ciències de la Terra/Geologia, Ciències Polítiques, Dret, Economia, Educació, Infermeria, Farmàcia, Física, Història, Enginyeria de Materials, Medicina, Odontologia, Psicologia, Sociologia, Treball Social i Veterinària.
 
A més, la 9a edició del rànquing presenta dades actualitzades de 10 àmbits: Biologia, Química, Física, Matemàtiques; i Enginyeries Química, Informàtica, Civil, Elèctrica, Mecànica i Industrial.

 
Sabies que…?
 

 • Els graus preferits pels estudiants a l'hora de sol·licitar la preinscripció a la universitat són Medicina, Infermeria i Matemàtiques, segons el Ranking CYD. Per contra, els graus en Turisme, Agricultura, Enginyeries, Llengües i Humanitats són els que menys han triat els joves en el curs 2021-2022.
 
 • L'ensenyament-aprenentatge híbrid en les universitats espanyoles després del curs 2020-2021 ha estat del 32%, 25 punts percentuals més respecte a abans de març de 2020, quan només el 7% dels centres combinava l'educació online amb la presencial, segons l'informe.
Deixa el teu comentari