Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Les feines dels titulats universitaris 5 anys després de graduar-se

Notícia

La majoria d'ells treballa com a assalariat i amb un contracte indefinit, segons un estudi de Randstad Research i CEU

  • 04/07/2023
  • Temps de lectura 7 mins

  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Redacció d'Educaweb
Les dades demostren que tenir una titulació universitària està relacionat amb més probabilitats de trobar feina. Així ho confirma l'informe Jóvenes universitarios y empleabilidad. Cualificación, profesiones en auge y transición laboral, elaborat per Randstad Research i CEU, que assegura que la taxa d'atur dels graduats universitaris, 5 anys després d'haver acabat els seus estudis, se situa en el 8%, mentre que la de la mitjana nacional ascendeix fins al 14%. 

Ara bé, no tots els estudis tenen alts percentatges d'ocupació, sinó que hi ha variacions substancials segons àmbits, carreres i procedència del centre universitari. En general, aquells graus inclosos en la branca d'Arts i Humanitats tenen una taxa d'atur del 13,6% entre els alumnes procedents de la universitat pública, i del 10,8% entre els egressats de centres privats. Per contra, les titulacions d'Enginyeria i Arquitectura tenen les taxes d'atur més baixes: 4,6% i 3,7% respectivament. 

També hi ha diferències per comunitats autònomes. La Rioja, Catalunya i la Comunidad Foral de Navarra compten amb més del 90% dels egressats en situació d'ocupació activa, 5 anys després d'haver acabat els estudis. No obstant això, Andalucía, Castilla-La Mancha, Canarias i Extremadura són les regions amb el menor percentatge de titulats ocupats, per sota del 82%. 

De l'informe se'n desprèn que, tot i que l'educació superior suposa una important reducció de la taxa d'atur, aquesta és molt variable en funció de l'àrea d'estudi i la titulació. Mentre que hi ha alguns graus universitaris amb taxes d'atur pràcticament inexistents, d'altres en pateixen de més elevades, fins i tot per sobre de la mitjana estatal. 

A continuació, et mostrem quines són les carreres universitàries que tenen menors i majors taxa d'atur, entre els joves titulats d'entre 25 a 29 anys, 5 anys després d'haver finalitzat els seus estudis.

Els titulats universitaris que presenten menys atur

Les titulacions relacionades amb les branques STEM (ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, en les seves sigles en anglès), presenten un alt nivell d'ocupació entre els egressats, assegura l'estudi. 

En concret, l'informe indica que el primer lloc en ocupació el lidera la titulació de Servei de Transport Terrestre i Servei de Transport Aeri (en el Registre d'Universitats, Centres i Títols, RUCT, aquesta carrera apareix com a Grau en Gestió i Operacions del Transport Aeri), on tots els egressats es troben treballant. El segueixen Enginyeria en Electrònica (0,9% de taxa d'atur) i Podologia (1%). 

En la següent infografia es pot observar el top 10 de titulacions amb menor taxa d'atur. Aquests estudis van tenir 23.760 graduats, el que representa el 10,2% del total d'egressats en aquest curs.
 
Titulacions universitàries amb més feina
Elaboració pròpia en base a dades de l'informe Jóvenes universitarios y empleabilidad. Cualificación, profesiones en auge y transición laboral, elaborat per Randstad Research y CEU.

No obstant això, els que es troben en situació d'atur no tarden gaire a trobar feina. Els graduats en Medicina són els que més ràpidament troben un lloc d'acord amb la seva titulació: 8 de cada 10 inverteix menys de tres mesos en la recerca de feina.

Quins són els graus amb més taxa d'atur?

No totes les titulacions universitàries gaudeixen de bona salut en termes d'inserció laboral, i fins i tot pateixen taxes d'atur força elevades, per sobre de la mitjana espanyola (14,1%). Aquestes titulacions responen a diferents àrees de coneixement, tot i que la majoria pertanyen a la branca de Belles Arts i Humanitats

Encapçalen aquest rànquing els graduats en Conservació i Restauració de Béns Culturals, on 1 de cada 4 titulats no té feina. Completen el podi els graduats en Filosofia i Literatura, ambdues titulacions amb taxes d'atur superiors al 17%. 

Segons l'estudi, els graduats en Humanitats tenen dificultats a l'hora de trobar una feina adequada a la seva qualificació. A més de la meitat dels egressats d'aquestes titulacions els porta més d'un any la recerca de feina

En el següent gràfic es mostra el top 10 de carreres amb majors taxes d'atur.

Titulacions universitàries amb més atur
Elaboració pròpia en base a dades de l'informe Jóvenes universitarios y empleabilidad. Cualificación, profesiones en auge y transición laboral, elaborat per Randstad Research y CEU.

La gran majoria dels titulats treballa com a assalariat

Cinc anys després d'haver-se graduat, el 85,9% dels titulats treballa com a assalariat. D'aquests, el 68,6% ho fa amb un contracte laboral indefinit, mentre que el 31,4% exerceix sota una contractació temporal

Són molt pocs els que decideixen emprendre el seu propi negoci transcorregut un lustre.
Només un 8,7% treballa per compte propi i principalment sense assalariats a càrrec seu (6,8%). A més a més, el percentatge d'egressats que treballa amb un contracte de pràctiques de formació o becari és molt reduït (4,8%). 

Novament hi ha diferències entre titulacions, algunes d'elles amb més precarietat laboral perquè la temporalitat de la contractació predomina. Entre aquestes carreres es troben:
Llengües Clàssiques, on 7 de cada 10 joves exerceix sota un contracte temporal, així com Infermeria i Medicina, en les quals la meitat dels seus titulats també tenen aquest tipus de contracte. 

En el costat contrari destaquen un conjunt de titulacions, relacionades amb el món digital, economia i finances, amb un elevat percentatge de graduats que treballen com a assalariats amb contracte indefinit. Per exemple, la majoria dels egressats d'Enginyeria Informàtica (86,7%), Enginyeria Electrònica (84,5%) i Enginyeria Informàtica en Enginyeria del Software i Enginyeria Multimèdia (84,1%) gaudeixen d'aquesta estabilitat laboral. 

No obstant això, certes titulacions sobresurten per comptar amb un percentatge elevat de graduats treballant per compte propi. Entre els més emprenedors destaquen els professionals de la salut com podòlegs (67,3%) odontòlegs (56,9%), fisioterapeutes (31,4%) i nutricionistes (25,4%), així com els titulats en camps com Arquitectura (29,9%), Disseny (18%) o Dret (17,8%). 

Fitxa tècnica

L'informe Jóvenes universitarios y empleabilidad. Cualificación, profesiones en auge y transición laboral, elaborat per Randstad Research i CEU, examina la relació entre l' educació universitària i l'ocupació a través d'una anàlisi de Encuesta de inserción laboral de titulados universitarios de l'Institut Nacional d' Estadística.  

L'esmentada enquesta analitza els resultats de joves, d'entre 25 i 29 anys, amb titulació universitària, 5 anys després d'haver acabat els seus estudis.
Deixa el teu comentari