Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Els titulats d'FP més ben pagats

Notícia

Esbrina amb quins cicles de grau superior de Formació Professional guanyes al voltant de 30.000 euros bruts anuals a l'any de titular-te

  • 23/05/2024
  • Temps de lectura 5 mins

  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Noelia Carmona. Redacció d'Educaweb.

Quins titulats de Formació Professional (FP) guanyen millors sous? Existeixen 4 titulacions d'FP amb les quals pots guanyar més de 25.000 euros bruts anuals a l'any de finalitzar els teus estudis, segons l'informe Los salarios de los titulados en FP, elaborat per l'Observatorio de la FP de CaixaBank Dualiza, amb la col·laboració de Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad.

I és que el salari és un dels factors que influeix a l'hora de triar quins estudis cursar. "Hi ha importants variacions entre els sous que perceben els titulats d'FP segons la família professional, la titulació i fins i tot el territori", explica l'informe.

Vols conèixer quins titulats d'FP compten amb millors sous? Esbrina-ho a continuació!

químicos
Els tècnics superiors en Química Industrial guanyen al voltant de 30.000 euros bruts anuals. Imatge: Freepik.

2 cicles d'FP de grau superior de Química, els més ben pagats

Els titulats del cicle formatiu de grau superior (CFGS) en Química Industrial i els titulats del CFGS en Fabricació de Productes Farmacèutics, Biotecnològics i Afins són els més ben pagats d'entre totes les titulacions d'FP (FP Bàsica, FP de grau mitjà i FP de grau superior). 

Aquests professionals guanyen al voltant de 30.000 euros bruts anuals i només representen el 0,5% dels tècnics superiors.  

De fet, els titulats de 10 cicles d'FP amb els majors salaris representen només el 8% del total de tècnics superiors que van acabar els seus estudis al curs 2021-2022. En canvi, els 10 cicles amb les bases de cotització més baixes aglutinen el 27% dels egressats d'FP, segons l'informe.

En la següent taula coneixeràs quins són els tècnics superiors que perceben millors salaris, a quines famílies professionals pertanyen els seus estudis, i la relació entre el nombre de titulats i el percentatge que representen sobre el total d'egressats de CFGS en el curs 2021-2022.

  Titulació o grup de titulacions de CFGS Família professional Salari (€) Nº de titulats* % sobre el total de titulats de CFGS*
1 Tècnic Superior en Química Industrial
 
Tècnic Superior en Fabricació de Productes Farmacèutics, Biotecnològics i Afins
Química 29.191 827 0,5
2 Tècnic Superior en Coordinació d' Emergències i Protecció Civil Seguretat i Mediambient 26.926 260 0,2
3 Tècnic Superior en Programació de la Producció en Fabricació Mecànica Fabricació Mecànica 24.404 2.175 1,3
4 Tècnic Superior en Mecatrònica Industrial Instal·lació i Manteniment 24.288 2.847 1,7
5 Tècnic Superior en Audiologia Protèsica Sanitat 24.247 612 0,4
6 Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Professionals Instal·lació i Manteniment 22.614 1.074 0,6
7 Tècnic Superior en Electromedicina Clínica Electricitat i Electrònica 22.564 216 0,1
8 Tècnic Superior en Automatització i Robòtica Industrial Electricitat i Electrònica 22.366 2.737 1,7
9 Tècnic Superior en Radioteràpia i Dosimetria Sanitat 22.137 1.020 0,6
10 Tècnic Superior en Construccions Metàl·liques
 
Tècnic Superior en Disseny en Fabricació Mecànica
 
Tècnic Superior en Programació de la Producció en Emmotllament de Metalls i Polímers
Fabricació Mecànica 22.134 1.326 0,8
* Curs 2020-2021
Elaboració pròpia en base a 
l'informe Los salarios de los titulados en FP

Les 2 titulacions que registren menor salari són per als Tècnics Superiors en Estètica Integral i Benestar amb 15.832 euros bruts anuals de mitjana, i els Tècnics Superiors en Pròtesis Dentals amb 16.669 euros.

Els 10 titulats d'FP de grau mitjà amb els salaris més alts

Els titulats del cicle formatiu de grau mitjà (CFGM) en Emergències i Protecció Civil són els que registren el millor salari mitjà amb gairebé 27.000 euros bruts anuals entre els ocupats que treballen a jornada completa i per compte d'altri a l'any de titular-se.  

Són 6 els cicles de grau mitjà els egressats dels quals reben sous superiors als 20.000 euros, tot i que només representen el 9,2% dels titulats d'aquest nivell formatiu, detalla l'informe.

Coneix en aquesta taula resum quins tècnics són els més ben pagats, a quina família professional d' FP pertanyen els cicles que van estudiar, i la relació entre el nombre d'egressats i el percentatge que representen sobre el total de titulats d'aquest nivell formatiu.

  Titulació o grup de titulacions de CFGM Família professional Salari (€) Nº de titulats* % sobre el total de titulats de CFGM*
1 Tècnic en Emergències i Protecció Civil Seguretat i Mediambient 26.757 593 0,5
2 Tècnico en Manteniment Electromecànic Instal·lació i Manteniment 20.999 2.185 1,7
3 Tècnic en Mecanització Fabricació Mecànica 20.766 2.322 1,8
4 Tècnic en Emergències Sanitàries Sanitat 20.557 4.939 3,9
5 Tècnic en Soldadura i Caldereria
 
Tècnic en Conformació per Emmotllament de Metalls i Polímers
Fabricació Mecànica 20.145 1.641 1,3
6 Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria Sanitat 19.253 22.274 17,5
7 Tècnico en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques Electricitat i Electrònica 18.851 4.990 3,9
8 Tècnic en Instal·lacions de Producció de Calor
 
Tècnic en Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització
Instal·lació i Manteniment 18.528 1.552 1,2
9 Tècnic en Farmàcia i Parafarmàcia Sanitat 18.470 600 0,5
10 Tècnic en Carroceria Transport i Manteniment de Vehícles 17.776 2.075 1,6
* Curs 2020-2021
Elaboració pròpia en base a 
l'informe Los salarios de los titulados en FP

Per contra, els professionals pitjor retribuïts són els Tècnics en Estètica i Bellesa (amb 14.596 euros bruts anuals) i els Tècnics en Perruqueria i Cosmètica Capil·lar (15.336 euros).

País Basc, Navarra i Catalunya, les comunitats on els titulats d'FP guanyen més

En general, els tècnics perceben 18.447 euros bruts anuals de mitjana al primer any de finalitzar els seus estudis, enfront dels 19.610 euros que reben els tècnics superiors

Ara bé, hi ha diferències entre els salaris que perceben els titulats d'FP segons la comunitat autònoma en la qual es desenvolupen professionalment. 

Per exemple, els tècnics i tècnics superiors del País Basc són els que més guanyen: 22.517 euros bruts anuals per als egressats de CFGM i 23.000 per als de CFGS.

El segueixen els professionals que treballen a Navarra (amb 20.910 i 21.639 euros per a tècnics i tècnics superiors, respectivament) i els de Catalunya (19.868 i 21.390 euros). 

El territori on els salaris són menors per als tècnics i tècnics superiors és Extremadura (16.119 i 17.244 euros, respectivament).

Sabies que...?

  • El salari mitjà que perceben les dones titulades de cicles d'FP de grau mitjà és més alt que el dels homes en 2 comunitats: País Basc (+604 euros) i Illes Balears (+1253 euros).
  • Les titulades de cicles d'FP de grau superior guanyen més que ells només a Ceuta i Melilla (+2.697 euros).
  • El 49% dels titulats d'un CFGM i el 30% dels egressats de CFGS continua estudiant en finalitzar aquesta etapa.

Fitxa tècnica

L'estudi Los salarios de los titulados en FP, publicat per l'Observatorio de la Formación Profesional de CaixaBank Dualiza, amb la col·laboració Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad, analitza les variacions salarials existents entre els nivells d'FP, especialment entre les famílies professionals i cicles específics, així com les diferències entre territoris.

Per a l' elaboració de l' estudi, l'Observatori recull dades quantitatives de fonts estadístiques públiques i privades.
Deixa el teu comentari