Preguntes freqüents

Consulta les respostes a les preguntes més habituals realitzades a l’equip d’orientadors i orientadores d’Educaweb

Accés al Grau en Ensenyaments Superiors de Disseny

Com s'accedeix al Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny i quines especialitats existeixen?

Existeixen diferents vies per a accedir a un Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny:
 

1. Tenir el títol de Batxillerat, el de Tècnic Superior d'FP o haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i, a més, superar una prova d'accés específica a aquests ensenyaments.

2. Tenir el títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny. Aquests titulats tenen places reservades per a accedir al Grau de manera directa, no han de fer la prova específica.

3. Si no es disposa de cap de les titulacions anteriors, a partir dels 19 anys es pot accedir als Ensenyaments Superiors de Disseny superant una prova de maduresa que avalua continguts de Batxillerat i, a més, la prova específica d'accés.


Hauràs de consultar al centre on vulguis estudiar les característiques de la prova, tant la de maduresa com l'específica, així com requisits addicionals d'accés que es puguin establir.

Tingues en compte que la validesa de la prova específica d'accés és d'un any.
 

Les quatre especialitats dels Ensenyaments Superiors de Disseny entre les quals es pot triar són:

- Disseny Gràfic

- Disseny d'Interiors

- Disseny de Moda

- Disseny de Producte

 

La durada del Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny és de 4 cursos acadèmics de 60 crèdits ECTS cadascun, és a dir, un total de 240 crèdits.

Una vegada finalitzats aquests estudis s'obté el títol de Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny en l'especialitat cursada, equivalent als títols universitaris de Grau.