Orientació Acadèmica

Accés a la universitat per a majors de 25 anys.

 • Descripció de l'accés a la universitat per a majors de 25 anys

  Si ets majors de 25 anys d'edat pots accedir als ensenyaments universitaris oficials de grau mitjançant de la superació d'una prova.

  Només pots realitzar aquesta prova si tens com a mínim 25 anys i no tens cap altra via d'accés als estudis universitaris, com no tenir superada la selectivitat, no estar en possessió d'un títol de tècnic superior de formació professional, d'arts plàstiques i disseny, o d'esports (o equivalent) o no tenir cap titulació universitària.

  Estructura de la prova per a majors de 25 anys

  Aquesta prova consta de dues fases:

  Fase general: té com a objectiu apreciar la teva la maduresa i idoneïtat per seguir amb èxit els estudis universitaris. Està formada per quatre exercicis referits als següents àmbits:

  a) Comentari de text.
  b) Llengua Catalana
  c) Llengua Castellana
  d) Llengua estrangera (a triar entre alemany, francès, anglès, italià o portuguès)

  Fase específica:Té com a objectiu valorar les habilitats, capacitats i aptituds per a cursar amb èxit els diferents estudis de Grau. S'estructura en cinc opcions vinculades amb les cinc branques de coneixement.  S'estructura en cinc opcions vinculades amb les cinc branques de coneixement.  
   
  Opció Branca de coneixement Matèries
  Opció A Arts i Humanitats Filosofia
  Geografia
  Història contemporània
  Història de l'art
  Literatura
  Opció B Ciències Biologia
  Estadística
  Física
  Matemàtiques
  Química
  Opció C Ciències de la Salut Biologia
  Estadística
  Física
  Matemàtiques
  Química
  Opció D Ciències Socials i Jurídiques Economia de l'empresa
  Estadística
  Geografia
  Història contemporània
  Matemàtiques
  Opció E Enginyeria i Arquitectura Dibuix tècnic
  Economia de l'empresa
  Física
  Matemàtiques
  Química

  En aquesta fase has de superar dos exercicis corresponents a les matèries vinculades de l'opció que hagis escollit.

  Convocatòries

  Les universitats realitzen anualment una convocatòria de prova d'accés per a majors de 25 anys.

  Un cop superada la prova et podràs presentar en successives convocatòries per tal de millorar la teva qualificació. Sempre es guarda la millor qualificació.

  Com funciona l'accés a la universitat per a majors de 25 anys?

   

  Troba els cursos que t'ajudaran a preparar la prova per a majors de 25 anys i coneix totes les tècniques i estratègies per millorar el teu estudi.
Cerca graus per nota de tall