Orientació Acadèmica

Accés a la universitat per a majors de 25 anys

Descripció de l'accés a la universitat per a majors de 25 anys

Si ets major de 25 anys d'edat i vols accedir als ensenyaments universitaris oficials de grau, pots fer-ho mitjançant la superació d'una prova.

Només pots realitzar aquesta prova si tens com a mínim 25 anys i no compleixes els requisits per a cap altra via d'accés als estudis universitaris. Per exemple, no et pots presentar a la prova si tens superada la selectivitat, estàs en possessió d'un títol de Tècnic Superior de Formació Professional, d'Arts Plàstiques i Disseny o d'Esports (o equivalent), ni tenir cap titulació universitària.

Recorda que la formació es du a terme al llarg de tota la vida i mai és tard per adquirir nous coneixements i ampliar el teu perfil professional.

Estructura de la prova per a majors de 25 anys

Aquesta prova consta de dues fases:

Fase general: té com a objectiu apreciar la teva la maduresa i idoneïtat per seguir amb èxit els estudis universitaris. Està formada per quatre exercicis referits als següents àmbits:

a) Comentari de text
b) Llengua Catalana
c) Llengua Castellana
d) Llengua estrangera (a triar entre alemany, francès, anglès, italià o portuguès)

Fase específica: Té com a finalitat valorar les habilitats, capacitats i aptituds per a cursar amb èxit els diferents estudis de grau. S'estructura en cinc opcions vinculades amb les cinc branques de coneixement.  
 
Opció Branca de coneixement Matèries
Opció A Arts i Humanitats Filosofia
Geografia
Història contemporània
Història de l'art
Literatura
Opció B Ciències Biologia
Estadística
Física
Matemàtiques
Química
Opció C Ciències de la Salut Biologia
Estadística
Física
Matemàtiques
Química
Opció D Ciències Socials i Jurídiques Economia de l'empresa
Estadística
Geografia
Història contemporània
Matemàtiques
Opció E Enginyeria i Arquitectura Dibuix tècnic
Economia de l'empresa
Física
Matemàtiques
Química

En aquesta fase has de superar dos exercicis corresponents a les matèries vinculades de l'opció que hagis escollit.

La qualificació és la mitjana aritmètica de les dues fases, la prova es supera amb una nota igual o superior a 5 (no es farà mitjana amb una qualificació inferior a 4 en alguna de les fases).

Convocatòries

Les universitats realitzen anualment una convocatòria de prova d'accés per a majors de 25 anys.

Per conèixer les dates de les convocatòries, documentació i contingut de la prova dirigeix-te directament als portals de la Conselleria d'Educació de la teva comunitat autònoma o la universitat on vulguis matricular-te.

A Catalunya, la matrícula s'ha de formalitzar al portal d'accés a la universitat:
  • Període de matriculació: 16 a 28 de febrer de 2022

Les proves es realitzen en dues dates:

  • Fase general: dissabte 30 d'abril de 2022.
  • Fase específica: dissabte 7 de maig de 2022.

Disposes de successives convocatòries per superar la prova o millorar la teva qualificació. La universitat guardarà la nota més alta obtinguda en les diferents convocatòries.

Com funciona l'accés a la universitat per a majors de 25 anys?

 

Troba els cursos que t'ajudaran a preparar la prova per a majors de 25 anys i coneix totes les tècniques i estratègies per millorar el teu estudi.