Preguntes freqüents

Consulta les respostes a les preguntes més habituals realitzades a l’equip d’orientadors i orientadores d’Educaweb

Estudi efectiu: estratègies per a l'èxit acadèmic

Com puc obtenir les millors notes en els exàmens?

Les tècniques d'estudi són estratègies o recursos que faciliten l'adquisició de coneixements. S'utilitzen per aprendre millor i de manera més eficaç amb l'objectiu d'aconseguir un major rendiment acadèmic.

Les següents recomanacions poden ajudar-te a treure el màxim partit a les teves hores d'estudi i a aprendre millor.

- Abans de res, defineix bé el teu objectiu acadèmic i tingues-ho present en tot moment per mantenir la motivació que necessites.

Crea un pla d'estudi adaptat a les teves rutines diàries. Procura seguir el pla d' estudi amb rigorositat, intercalant els descansos necessaris.

- Condiciona un espai d'estudi còmode, tranquil i ben il·luminat a casa teva per facilitar la consolidació dels aprenentatges en un ambient òptim.

- Llegeix amb atenció tot el temari.

- Subratlla o ressalta amb colors les idees més importants; pot ser útil assignar a cada color un significat: idea clau, definició, exemple, etc.

- Fes resums que t'ajudin a sintetitzar el contingut utilitzant les teves pròpies paraules.

- Crea esquemes, mapes conceptuals o núvols de paraules per organitzar gràficament la informació partint dels conceptes clau.

- Explica el contingut dels resums i esquemes a algun company o familiar, o simplement llegeix-lo en veu alta per refermar encara més la comprensió.

- Finalment, si és possible, practica amb exemples i models d'exàmens reals.

Tingue en compte que no totes les tècniques d'estudi funcionen igual de bé per a tothom.

Troba les que siguin més útils per a tu, i aplícales per assolir els teus objectius acadèmics.