Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Dissenya el teu pla d'estudi

Què és un pla d'estudi

El pla d'estudi és el cronograma que reflecteix la planificació del temps d'estudi per tal d'obtenir els millors resultats en època d'exàmens.

Un pla d'estudi és una programació útil per superar qualsevol tipus de prova o avaluació: exàmens trimestrals de Batxillerat, selectivitat, exàmens de carrera, oposicions, proves d'accés, etc.

Aquesta planificació consta dels objectius d'aprenentatge, el temps disponible i el temps de dedicació a l'estudi i la quantitat de matèries o temes a estudiar.

Pla d'estudi

És important que dissenyis el teu pla d'estudi amb antelació, perquè puguis preparar les proves i exàmens amb la tranquil·litat i profunditat requerida. La planificació et permetrà afrontar l'estudi amb serenitat i garanties d'èxit.

Passos per dissenyar un pla d'estudi eficaç

Convé que tinguis en compte les següents recomanacions per crear un pla d'estudi que t'ajudi a assolir les teves metes acadèmiques.

 

Analitza les teves rutines

Abans de programar el teu pla d'estudi és imprescindible concretar el temps de què podràs disposar.

Depenent de les teves obligacions i activitats diàries podràs dedicar més o menys hores a estudiar cada dia. La teva disponibilitat ha de determinar la temporalització, és a dir, quantes setmanes haurà d'abastar el pla d'estudi per assegurar-te que arribes als exàmens amb una bona preparació.

 

Estableix objectius

Defineix metes concretes i mesurables tenint en compte l'amplitud i complexitat de cada tema o matèria.

Pot ser útil establir primer objectius a llarg i mitjà termini i d'altres més específics que t'ajudin a organitzar l'estudi.

Per exemple, imagina que en començar el curs et donen les dates dels exàmens del primer trimestre. Pots dissenyar un pla d'estudi que inclogui objectius amb diferents nivells de concreció:

  • Objectiu trimestral: aprendre els temes que entren en els exàmens de cada assignatura.
  • Objectius setmanals: estudiar 1 tema de cada assignatura, dedicant més hores a aquelles matèries més complexes.
  • Objectius diaris: depenent del moment de la programació en què et trobis pots planificar per a un dia concret iniciar l'estudi d'un tema, repassar una matèria completa, practicar amb test i models d'exàmens per verificar que has assimilat el contingut, etc.
 

Crea el teu cronograma

Per elaborar el teu pla d'estudi pots utilitzar diferents eines d'organització en paper com calendaris i agenda, o eines de planificació online com Google Calendar, Trello o Todoist.

Pots utilitzar plantilles com les següents, bé sigui en format digital o impreses:

Pla d'estudi

 

Pla d'estudi

Pots incorporar recursos gràfics senzills que facilitin la comprensió del cronograma: colors, diferents tipus de lletra, imatges associades a cada matèria, etc. Ha de ser una eina fàcil d'interpretar.

Sigues realista i tingues en compte el temps que inverteixes en altres obligacions i activitats com treballar, anar a l'institut, universitat o centre d'estudis, fer esport, estar amb la teva família o amics, menjar o dormir.

També has de tenir en compte el temps que tens fins a l'avaluació i el que necessites dedicar a cada tema o matèria, ja que per a algunes hauràs de començar a estudiar amb més antelació.

Convé que concretis l'hora d' inici i final de cada període d'estudi i que intercalis els descansos necessaris.

Consulta les recomanacions per realitzar una correcta gestió del temps en cada jornada d'estudi.

El pla d'estudi ha de ser flexible per donar resposta als canvis que puguin sorgir en el teu dia a dia, però has d'intentar complir-lo amb rigorositat

 

Revisa i actualitza la planificació

A mesura que avancis en l'estudi és important que analitzis si estàs complint la programació i si estàs assolit els objectius preestablerts.

Si algun contingut presenta més dificultat de la prevista o han sorgit noves obligacions en el teu dia a dia, realitza els ajustos necessaris en la planificació per adaptar-te a les teves circumstàncies de forma més precisa i assegurar-te que arribes als exàmens amb el temari ben après.

 

 

Per aprofitar al màxim el temps d'estudi és important que coneguis els hàbits d'estudi i les diferents tècniques d'estudi i eines TIC que et poden ajudar en el procés d'aprenentatge.