Orientació Acadèmica

Dissenya el teu pla d'estudi

 • Pla d'estudis

  El pla d'estudis o pla de treball ha d'incloure tot el que fa referència a una bona planificació i estructuració del temps real que dedicaràs a l'estudi, tenint en compte el nombre de matèries, la seva dificultat i el temps del qual disposes.

  Pla d'estudi

  Conceptes com el de temps teòric, lliure i real, així com la valoració de les activitats extraescolars que fas diàriament o bé altres a les que hi dediques unes hores setmanals, han de ser revisades i analitzades per planificar, amb garanties d'èxit, el calendari d'estudi: setmanal, quinzenal, mensual o trimestral. És important que tinguis en compte que el primer horari que facis no serà el definitiu. A mesura que vagis provant si s'ajusta a tots els continguts que has d'estudiar i al seu nivell de dificultat, així com als possibles imprevistos que es puguin donar, podràs modificar la planificació per ajustar-la a les teves necessitats de forma molt més exacta.

  Una vegada hagis creat el teu horari i hagis pensat en la planificació, podràs començar a estudiar i podràs fer-ho de forma més productiva.
   
  Recomanacions per a elaborar un pla d'estudi:
  • Organitza el material de treball.
  • Realitza una distribució flexible del temps.
  • Tingues presents les dificultats del contingut a treballar.
  • Analitza el ritme personal de treball.
  • Realitza una valoració de la comprensió, memorització...
  • Comença per les tasques més difícils i complicades.
  • Memoritza dades, comprèn-les i assimila-les.
  Pautes per l'estudi d'un tema:
  • Prelectura: lectura d'aproximació.
  • Anotacions al marge. Subratllat de les idees principals.
  • Lectura d'estudi, de repàs.
  • Subratllat.
  • Resum del contingut.
  • Esquema gràfic per memoritzar visualment.
  • Memorització.

  Has de tenir en compte que per tal que puguis veure una millora en els teus resultats acadèmics, és important que no deixis l'estudi pel dia abans de l'examen, ja que això farà que estudiïs de forma superficial, sense temps per comprendre bé els conceptes i memoritzant-los més que entenent la matèria. El problema d'estudiar l'últim dia és relacionar els conceptes de forma confusa, sense suficient temps per fer esquemes i/o mapes conceptuals que t'ajudin a l'estudi.

  Si es distribueix bé el temps, el dia abans de l'examen no tindràs la pressió i nervis de no saber-te tot el temari, sinó que pot ser un moment per repassar allò que més et costa entendre, o fins i tot, per distribuir-te el temps de repàs fent més pauses durant la lectura del temari. El dia abans hauria de ser un moment tranquil i de repàs.

  Per descomptat, si dediques més temps d'estudi l'últim dia, hauràs d'estudiar sense fer pauses entre hores i és possible que quan acabis tinguis sensació de saturació d'informació. Tampoc és bo estar estudiant fins a la matinada, perquè això fa que dormis menys hores i no estiguis prou descansat per a contestar a les preguntes, pensar, etc. Com dèiem en l'apartat de què necessites per començar a estudiar, el descans és fonamental.

  En resum, és millor estudiar amb força previsió i no esperar a última hora per llegir tot el temari. L'important és entendre el que estudies i estar tranquil les hores abans l'examen.

  Coneix a fons les tècniques que t'ajudaran a estudiar, com també, com estudiar en grup o amb l'ajuda de les TIC.
Cursos relacionats