Orientació Acadèmica

Introducció a les tècniques d'estudi

 • Concentrar-se, ser ordenat, subratllar, repassar? Aprendre a estudiar és una de les assignatures pendents a les quals han d'enfrontar-se tant els estudiants com aquells que treballen però que desitgen completar la seva formació amb coneixements especialitzats i adaptats a les seves necessitats laborals.

  Hi ha certs conceptes sobre les tècniques d'estudi que són de coneixement comú. No obstant això, tenir unes nocions bàsiques sobre un dels factors més determinants per aconseguir bons resultats acadèmics no resulta suficient. Convé conèixer a fons quins passos cal seguir per fer del temps dedicat a l'estudi un temps aprofitat al màxim.

  tecniques d'estudi
  A causa de la seva importància, nombroses escoles, universitats i institucions ofereixen recursos sobre tècniques d'estudi. Educaweb compta amb diferents recursos relacionats amb les tècniques d'estudi en aquest enllaç. A través d'ell adquiriràs coneixements per a: 
   
  • Interioritzar una sèrie de procediments d'aprenentatge per aconseguir el major rendiment possible. D'aquesta manera ens acostarem a l'èxit escolar. 
  • Generar un ambient adequat per a l'estudiant, tenint en compte aspectes com l'espai d'estudi i les condicions del mateix (mobiliari, llum, temperatura...). Emprar sempre les mateixes hores del dia, ventilar l'espai d'estudi o harmonitzar la llum natural amb la llum artificial és de gran importància.
  • Conèixer com la postura, l'alimentació i el descans contribueixen a millorar la concentració. És imprescindible conèixer en quins moments del dia s'aprofita més el temps d'estudi o donar la importància deguda a les hores de son.
  • Planificar l'estudi mitjançant un calendari i establir les pautes d'estudi; prelectura, anotacions al marge, subratllat de les idees principals, lectura de repàs, subratllat, resum del contingut, esquema gràfic per memoritzar visualment i memorització.
  • Esbrinar quines són les tècniques d'estudi més adequades per a cada persona en funció dels seus hàbits i de les seves habilitats.
  • Seguir els millors consells per a afrontar els exàmens, la qual cosa inclou dormir les hores suficients o fer-se un breu esquema de resposta després de llegir totes les preguntes.
  És important aconseguir un mètode d'estudi propi per potenciar les capacitats personals amb la lectura, l'anàlisi, la comprensió i el resum. Per millorar el rendiment acadèmic, és imprescindible:
   
  • Organitzar i planificar el temps.
  • Habilitar un ambient adequat d'estudi.
  • Trobar la motivació per estudiar i aconseguir els objectius proposats.
  • Millorar la compressió lectora.
  • Usar el subratllat, realitzar esquemes, sintetitzar i aprendre a memoritzar.
Cursos relacionats