Orientació Acadèmica

Tècniques d'estudi - Introducció a les tècniques d'estudi

 • Concentrar-se, ser ordenat, subratllar, repassar? Aprendre a estudiar és una de les assignatures pendents a les quals han d'enfrontar-se tant els estudiants com aquells que treballen però que desitgen completar la seva formació amb coneixements especialitzats i adaptats a les seves necessitats laborals.

  Hi ha certs conceptes sobre les tècniques d'estudi que són de coneixement comú. No obstant això, tenir unes nocions bàsiques sobre un dels factors més determinants per aconseguir bons resultats acadèmics no resulta suficient. Convé conèixer a fons quins passos cal seguir per fer del temps dedicat a l'estudi un temps aprofitat al màxim.

  tecniques d'estudi
  A causa de la seva importància, nombroses escoles, universitats i institucions ofereixen recursos sobre tècniques d'estudi. Educaweb compta amb nombrosos recursos relacionats amb les tècniques d'estudi en aquest enllaç. En ell adquiriràs coneixements para: 

  • Interioritzar una sèrie de procediments d'aprenentatge per aconseguir el major rendiment possible. D'aquesta forma ens acostarem a l'èxit escolar, una meta que s'aconsegueix entenent que la d'estudiant és una professió.
  • Generar un ambient adequat per a l'estudiant, tenint en compte aspectes com l'habitació, la taula o la llum amb les quals estudia. Emprar sempre les mateixes hores del dia, ventilar l'espai d'estudi o harmonitzar la llum natural amb la llum artificial és de summa importància.
  • Conèixer com la postura, l'alimentació i el descans contribueixen a millorar la concentració. És imprescindible conèixer en quins moments del dia s'aprofita més el temps d'estudi o donar la importància deguda a les hores de somni.
  • Planificar els estudis mitjançant un calendari i establir les pautes d'estudi; prelectura, anotacions al marge, subratllat de les idees principals, lectura d'estudi de repàs, subratllat, resum del contingut, esquema gràfic per memoritzar visualment i memorització.
  • Esbrinar quin és la tècnica d'estudi més adequada per a cada persona en funció dels seus hàbits i de les seves habilitats.
  • Seguir els millors consells per afrontar els exàmens, la qual cosa inclou dormir les hores suficients o fer-se un breu esquema de resposta després de llegir totes les preguntes.
  Cadascun dels manuals anteriors assenyala la utilitat d'aconseguir un mètode d'estudi propi per potenciar les capacitats personals amb la lectura, l'anàlisi, la comprensió i el resum. Expliquen que, per millorar el rendiment acadèmic, és imprescindible:
   
  • Organitzar i planificar el temps.
  • Habilitar un ambient adequat d'estudi.
  • Trobar la motivació per estudiar i aconseguir els objectius proposats.
  • Millorar la compressió lectora.
  • Usar el subratllat, realitzar esquemes, sintetitzar i aprendre a memoritzar.
Cursos relacionats