Preguntes freqüents

Consulta les respostes a les preguntes més habituals realitzades a l’equip d’orientadors i orientadores d’Educaweb

Opcions després de superar l'ESO

Què puc estudiar després d'obtenir el títol de Graduat en ESO?

Triar el teu futur acadèmic i professional no és fàcil, per això és molt important que no prenguis una decisió precipitada sinó que t'informis molt bé de totes les opcions al teu abast.

No existeixen uns estudis que siguin millors que uns altres. Depenent de la professió que vulguis exercir en el futur seran més aconsellables uns itineraris acadèmics que altres.

Les opcions d'estudi que tens després de superar l'ESO són les següents:

Cicles de grau mitjà d'FP. Els estudis de Formació Professional duren dos cursos acadèmics, inclouen una fase de formació en l'empresa i et preparen per a incorporar-te al món laboral. Existeixen 26 famílies professionals diferents. Amb el títol de Tècnic d'FP et pots incorporar als cicles de grau superior, que permeten accedir directament a la universitat.

Cicles de grau mitjà d'Arts Plàstiques i Disseny. Si t'interessa l'art pots valorar aquest itinerari, que també permet accedir a la universitat després de superar els cicles de grau superior. Hi ha més de 30 cicles de grau mitjà d'Arts Plàstiques i Disseny, agrupats en 12 especialitats diferents. A més del títol de Graduat en ESO també hauràs de superar una prova específica per a accedir a aquests ensenyaments.

Batxillerat. Aquesta opció et prepara per a accedir a estudis superiors: a la universitat (superant la selectivitat) o a cicles formatius de grau superior. Hauràs de triar una de les quatre modalitats de Batxillerat existents: Arts, Ciències i tecnologia, General o Humanitats i ciències socials.

Certificats Professionals. Pertanyen a la Formació Professional, també inclouen una fase de formació a l'empresa i són de menor durada que els cicles d'FP (generalment duren entre 3 i 9 mesos). Existeixen més de 500 Certificats Professionals diferents. Amb el títol de Graduat en ESO podràs accedir als Certificats de nivell 2.


Si necessites ajuda per a definir el teu objectiu acadèmic, pots utilitzar el Test d'orientació GR (Gran Recorregut), amb el qual podràs concretar els teus interessos professionals.

També és convenient que consultis el Diccionari de professions, per a descobrir les característiques, funcions i competències requerides per a l'acompliment de les diferents ocupacions.