Preguntes freqüents

Consulta les respostes a les preguntes més habituals realitzades a l’equip d’orientadors i orientadores d’Educaweb

FP Bàsica

Què son els cicles de Formació Professional de grau bàsic?

L'FP Bàsica, o cicles formatius de grau bàsic d'FP, són ensenyaments oficials que permeten iniciar-se en la Formació Professional a estudiants que no han finalitzat l'ESO.

Com la resta d'ensenyaments de Formació Professional, els cicles de grau bàsic s'agrupen en famílies professionals. Per a accedir a aquests cicles han de complir-se simultàniament els següents requisits:

1. L'alumne o alumna ha de tenir com a mínim 15 anys o complir-los durant l'any en què s'accedeix al cicle.

2. L'equip docent del seu institut ha de proposar a la família de l'estudiant que faci el canvi a la FP Bàsica; també pot sol·licitar l'incorporació a un cicle de grau bàsic el propi estudiant, juntament amb la família o tutors.

3. I l'alumne o alumna ha d'haver cursat 3r de l'ESO (excepcionalment es podria accedir després de cursar 2n). Aquest requisit no s'exigirà a joves que no hagin estat escolaritzats en el sistema educatiu espanyol quan es recomani la seva incorporació a aquests cicles.

En acabar un cicle formatiu de grau bàsic, a més del títol de Tècnic Bàsic en l'especialitat corresponent, s'obté el Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO), amb el qual es pot accedir als cicles de FP de grau mitjà o al Batxillerat.

Existeixen més de 30 cicles de grau bàsic d'FP vigents en l'actualitat. És convenient consultar l'oferta disponible en cada municipi per a triar el que millor respongui als interessos professionals de l'estudiant.