Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster Universitari de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Màster Universitari de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments (UOC)

Descripció

Formem comunicadors estratègics en l'àmbit institucional i empresarial.

Saps com s'elabora estratègicament un pla de comunicació? T'interessa l'organització d'actes i el protocol? Amb aquest màster universitari adquiriràs les competències i els coneixements que es necessiten en l'àmbit professional de la comunicació corporativa.

El màster de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments de la UOC està orientat a capacitar els alumnes per a l'exercici professional de la comunicació en empreses i institucions. Aquest programa aporta a l'alumnat les competències per a dissenyar, executar i avaluar projectes de comunicació corporativa. El màster també prepara els alumnes per a l'organització d'actes institucionals i d'empresa, i dóna els coneixements per a aplicar la normativa protocol·lària.

El màster de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments es basa en una formació innovadora, enfocada a les necessitats canviants del mercat laboral, pensada per a preparar un perfil professional expert en comunicació corporativa, protocol i organització d'esdeveniments, i amb competències per a dominar els nous entorns digitals, que li permetin adaptar-se a les necessitats actuals i futures del sector.

Atès que el sector de la comunicació corporativa, el protocol i l'organització d'esdeveniments està en expansió i necessita cada vegada més professionals especialitzats, el màster se centra en el vessant estratègic de la comunicació, que va més enllà d'un ús instrumental i tàctic de les tècniques de les relacions públiques i es converteix en una àrea de nivell directiu que requereix la coordinació amb altres departaments dins de les empreses, com el departament de màrqueting o el de recursos humans. Més enllà de la transmissió de missatges, són necessaris professionals que sàpiguen com relacionar-se de manera eficaç amb els diferents públics.

Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes

Competències:

Competències generals

 • Organització i planificació.

 • Generació de noves idees (creativitat, iniciativa i innovació).

 • Comunicació oral i escrita.

 • Direcció i treball en equip.

 • Lideratge i presa de decisions.


Competències transversals


 • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

 • Comunicació eficaç, integrant idees complexes i argumentant-les de manera persuasiva.


Competències específiques


 • Conèixer i aplicar les capacitats directives que permetin planificar, liderar, implementar i avaluar.

 • Ser capaç de dissenyar i planificar esdeveniments corporatius que s'adeqüin estratègicament a les necessitats comunicatives i pressupostàries de l'organització. 

 • Ser capaç de coordinar accions de protocol empresarial i oficial al servei dels objectius corporatius.

 • Identificar les dinàmiques dels mitjans de comunicació de massa (mass media) i els mitjans socials (social media) per a dissenyar, dirigir i implementar accions de gabinet de premsa aplicant una correcta expressió oral i escrita. 

 • Dominar la metodologia de recerca rigorosa sobre com es produeixen les relacions amb els públics objectiu (stakeholders) en l'entorn digital, a fi d'aplicar noves tendències de comunicació en mitjans socials i dissenyar propostes innovadores.

 • Aplicar sistemes d'avaluació de la reputació (fora de línia i en línia) d'empreses i institucions, detectant possibles conflictes potencials (issues management), a fi d'elaborar, dirigir i gestionar plans de comunicació de crisi.

 • Adquirir la capacitat de prendre decisions des d'un enfocament estratègic a partir dels resultats d'una recerca rigorosa.

 • Saber adaptar el missatge comunicatiu a les especificitats del sector en el qual opera l'organització, identificant els públics objectiu, i mitjançant els diferents canals de comunicació tradicionals i emergents.

 • Saber aplicar amb creativitat tècniques específiques de relacions públiques en funció del problema i l'oportunitat comunicativa de què es tracti en el context d'una organització.
Sortides professionals:

El màster universitari de Comunicació estratègica, protocol i esdeveniments de la UOC busca satisfer la demanda d'un sector en expansió. Un dels objectius fonamentals consisteix a crear les condicions ideals perquè l'estudiant pugui adquirir les competències necessàries per a ser capaç de desenvolupar les següents funcions professionals:

 • Responsable de comunicació corporativa en empreses o institucions. Des d'una visió holística de la comunicació, responsable de coordinar la comunicació corporativa i institucional i la comunicació interna.

 • Director de relacions públiques. Professional que s'encarrega d'establir i mantenir relacions entre una empresa o institució i els seus públics objectiu (stakeholders).

 • Tècnic i coordinador de protocol i relacions institucionals. Professional que dissenya i executa els esdeveniments d'una empresa o institució garantint que s'apliquen de correctament les tècniques pròpies del protocol.

 • Responsable de comunicació interna. Responsable de fomentar la comunicació amb els empleats i el diàleg entre totes les àrees de l'organització. 

 • Cap de premsa. Responsable de les relacions de l'organització amb els mitjans de comunicació. 

 • Gestor de comunitats. Professional responsable de la gestió de la presència de l'organització a les xarxes socials. 

 • Auditor de comunicació. Professional responsable determinar si l'organització està comunicant eficaçment la seva identitat i estratègia.

 • Assessor de comunicació. Professional que assessora empreses sobre com desenvolupar l'estratègia de comunicació corporativa.

 • Assessor de protocol. Professional que assessora sobre l'aplicació de les normatives protocol·làries (precedències, presidències, tractaments protocol·laris, etc.) a empreses o institucions. 

 • Organitzador d'esdeveniments (event planner). Professional que s'encarrega del disseny i la producció d'actes corporatius.

 • Organitzador professional de congressos (OPC). Professional especialista de la planificació i supervisió de congressos i reunions professionals.

 • Executiu i director de comptes en una empresa consultora de comunicació i relacions públiques (també denominades agències de relacions públiques).Veure més

Temari del curs

Pla d'estudis:

Càrrega lectiva

60 crèdits
El màster universitari de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments ofereix les matèries de formació obligatòria, formació optativa, pràctiques i treball final de màster.

Tipus de matèria Crèdits
Obligatòries 30
Optatives 18
pràctiques juny
Treball final del màster 6
Total 60

Tipologia:

Assignatures obligatòries
 •         Comunicació corporativa i relacions institucionals 5 crèdits ECTS.
 •         Comunicació estratègica i creativa en les organitzacions 5 crèdits ECTS.
 •         Comunicació digital i reputació en línia 5 crèdits ECTS.
 •         Organització estratègica d'esdeveniments 5 crèdits ECTS.
 •         Protocol empresarial 5 crèdits ECTS.
 •         Relacions amb els mitjans 5 crèdits ECTS.

 
Assignatures optatives
 •         Comunicació de crisi i de risc 6 crèdits ECTS.
 •         Comunicació interna 6 crèdits ECTS.
 •         Lobbyism and public affairs 6 crèdits ECTS.
 •         Habilitats directives, lideratge i formació de portaveus 6 crèdits ECTS.
 •         Protocol oficial 6 crèdits ECTS.
 •         Business & emprenedoria 6 crèdits ECTS.
 •         Producció d'esdeveniments 6 crèdits ECTS.

 
Pràctiques professionals 6 crèdits ECTS.

Treball final de màster 6 crèdits ECTS.
Veure més

Destinataris

Perfils:

El màster universitari de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments es dirigeix a col·lectius i perfils professionals molt diversos. En primer lloc, als qui exerceixen o aspiren a exercir responsabilitats comunicatives que requereixen coneixements profunds sobre la identificació de públics, la selecció de canals i l'elaboració de missatges. També als professionals que exerceixen en gabinets de premsa i que desitgen anar més enllà d'aquesta funció i abastar altres aspectes que influeixen en la reputació de les organitzacions. El màster es dirigeix igualment a professionals que volen completar i actualitzar la seva formació i capacitar-se així per a gestionar la comunicació d'una manera integral. A més, atès que la formació especialitzada en protocol i organització d'esdeveniments és demana en entitats públiques i privades, aquesta titulació es dirigeix als qui vulguin dedicar-se a la producció i gestió d'esdeveniments corporatius, l'exercici de les relacions institucionals i l'assessoria en matèria de protocol.
Veure més

Requisits

Requisits acadèmics

Per accedir a estudis oficials de màster, és necessari estar en disposició d'un títol universitari oficial.Recomanacions

Per a cursar el màster universitari de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments corporatius és recomanable haver fet algun dels estudis que es detallen a continuació:

 • Titulacions de l'àmbit de les ciències socials, en àrees de coneixement com comunicació, periodisme, comunicació audiovisual, publicitat i relacions públiques, màrqueting, turisme, administració d'empreses o titulacions afins.

 • Qualsevol persona que tingui un títol superior, que estigui interessada en la comunicació i les relacions públiques i que desenvolupi la seva activitat professional en aquests àmbits.


La visió oberta i interdisciplinària de l'àmbit de coneixement del màster universitari permet als estudiants de qualsevol de les disciplines descrites l'aproximació efectiva i eficient a la comunicació corporativa, el protocol i els esdeveniments. Això no obstant, el programa del màster està dissenyat de manera que estudiants provinents d'àmbits diferents puguin seguir-lo amb èxit.
Veure més

Idiomes en què s'imparteix

Castellà.

Data Límit:

Últims dies de matrícula!.

Durada

Data inici: 18 octubre 2017. Últims dies de matrícula !.
El màster universitari de Comunicació estratègica, protocol i esdeveniments té una durada mínima estimada d'1 any acadèmic distribuït en dos quadrimestres, amb una càrrega total de 60 crèdits ECTS.

Objetius

El màster de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments de la UOC està orientat a capacitar els alumnes per a l'exercici professional de la comunicació a les empreses i les institucions. Aquest programa aporta a l'alumnat les competències per a dissenyar, executar i avaluar projectes de comunicació corporativa. El màster també prepara els alumnes per a l'organització d'esdeveniments institucionals i d'empresa, i els ofereix els coneixements per a aplicar la normativa protocol·lària.Els principals entorns on els graduats del màster podran exercir la seva tasca professional són els departaments de comunicació, relacions institucionals i protocol d'empreses i institucions, les empreses consultores de comunicació i relacions públiques, i les agències especialitzades en organització d'esdeveniments.Titulació obtinguda

Les titulacions que ofereix la UOC són oficials; estan adaptades a l'espai europeu d'educació superior (EEES) i són avalades per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i l'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), que n'asseguren el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits pel sistema universitari europeu.

Perspectives laborals

Responsable de comunicació corporativa en empreses o institucions.
del Director de relacions públiques.

tècnic o coordinador de protocol i relacions institucionals.

Responsable de comunicació interna.

Gestor de comunitats (community manager).

auditor de comunicació.

Assessor de comunicació.

Assessor de protocol.

Organitzador d'esdeveniments (event planner).

Organitzador professional de congressos (OPC).

Executiu o director de comptes.

Promocions

Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes.

Preu

A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Universitari de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments (UOC)