Descripció del centre

Barcelona Activa impulsa el creixement econòmic de Barcelona i la seva Àrea metropolitana des de 1986

Barcelona Activa, integrada en l'àrea d'Economia, Empresa i Ocupació, és l'organització executora de les polítiques de promoció econòmica de  l'Ajuntament de Barcelona.

Des de fa 25 anys impulsa el creixement econòmic de Barcelona i el seu àmbit d'influència donant suport a les empreses, la iniciativa emprenedora i l'ocupació. Alhora, promociona la ciutat internacionalment i els seus sectors estratègics; en clau de proximitat al territori.

La seva  missió consisteix en ser  l'organització de referència al servei de les polítiques de suport a l'empresa, a la creació d'ocupació i a la projecció internacional de Barcelona com un entorn excel•lent per a l'activitat econòmica i el progrés social.

Barcelona Activa va acompanyar i va donar suport a més de 2.400 nous projectes empresarials l'any 2011, fins a 139 empreses van estar instal•lades a les seves incubadores i al Parc Tecnològic, gairebé 14.000 persones van ser ateses als programes d'emprenedoria mentre que els programes de capacitació professional i ocupació van rebre més de 21.000 persones.
• Emprenedoria. Acompanyar a les persones emprenedores des de la idea de negoci fins a la posada en marxa de l'empresa, i promoure la iniciativa emprenedora per posicionar Barcelona com a referent de ciutat emprenedora.
• Empresa. Donar suport a les empreses de la ciutat de Barcelona per millorar la seva competitivitat, impulsar les relacions amb les empreses tractores de la ciutat i desenvolupar serveis pel teixit empresarial que fomentin la generació de riquesa i ocupació.
• Capacitació professional i ocupació. Orientar i capacitar les persones al llarg de la seva carrera professional, d'acord amb els requeriments del mercat i les empreses, tot afavorint la trobada qualitativa entre demanda i oferta de treball.
• Formació (àrea transversal). Oferir un ventall d'activitats de formació adaptades a les necessitats dels usuaris de Barcelona Activa, incloent programes específics de divulgació i capacitació tecnològica que milloraran les competències dels ciutadans, professionals i empreses de Barcelona.
• Promoció de la ciutat. Promoure la ciutat de Barcelona per invertir i fer negocis, així com per incrementar els fluxos, intercanvis i relacions econòmiques amb l'exterior per tal d'impulsar la marca Barcelona i el lideratge empresarial de la ciutat i la seva àrea metropolitana.
• Promoció de sectors estratègics . Donar suport a les accions de cooperació empresarial i de recerca, a la col•laboració público-privada i a la competitivitat empresarial en els sectors estratègics per a l'economia, lideratge i posicionament de la ciutat.
• Turisme i esdeveniments. Impulsar les accions relacionades amb la gestió de l'impacte del turisme a Barcelona i promoure l'atracció, aterratge i fidelització a la ciutat d'esdeveniments d'interès econòmic, mantenint la qualitat de vida dels seus ciutadans i ciutadanes.
• Promoció del territori i comerç . Desenvolupar una promoció econòmica de proximitat treballant amb els 10 Districtes de Barcelona, amb l'objectiu d'apropar-hi i adaptar-hi els serveis de Barcelona Activa i donar-los suport en l'activitat econòmica i comercial del districte.

Campus i seus

BARCELONA ACTIVA
Llacuna, 162 - 164 08018 Barcelona

Altres centres que et poden interessar

X