Cursos per tipologia

Cursos per temàtica

Cursos per modalitats

Serveis

Biblioteca
Pràctiques a empreses
Servei d’idiomes
Serveis d’orientació

Descripció del centre

Col·legi Balmes s'un col·legi con més de 50 anys en el món de la formació, situat a Rubí (Barcelona). Ho centro compta con dues sedes, totes dues a Rubí, una dedicada a la formació d'Educació infantil i primària i una altra destinades a Educació Secundaria Obligatòria i la impartició de Cicles Formatius (FP).Col·legi Balmes posa especial atenció al desenvolupament de programes de Cicles Formatius, ja que aquests programes el seu considerats una important porta al món professional.

Característiques

Avantatges d'estudiar en aquest centre
 • Grups reduïts. Un màxim de 20 alumnes per aula que garanteix l'atenció personalitzada a cada alumne. 
 • Especial incapié en l'ensenyament de l'anglès. Des de les aules de Col·legi Camí s'imparteixen assignatures totalment en anglès amb auxiliars de conversa natius. 
 • Instal·lacions de nova construcció equipades amb nou mobiliari i incorporen les últimes tecnologies. 
 • Professors amb una llarga trajectòria professional i vincles amb importants empreses que faciliten la realització de pràctiques.
Experiència
Col·legi Balmes compta amb més de 50 anys en el món de la formació. Tenen una gran experiència en la formació d'alumnes des dels primers anys de l'educació reglada fins als programes de Formació Professional.
Requisits d'admissió
Els requisits d'accés per als Cicles Formatius de Grau Mitjà són: 
 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar
 • Haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà,
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics
 • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys
 • Haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI)
 • Tenir un títol per a accedir a un cicle formatiu de grau superior
Els requisits d'accés per als Cicles Formatius de Grau Superior són:
 • Tenir el títol de batxillerat,
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o Haver
 • superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per a presentar-se cal tenir compliments 17 anys per a Grau Mitjà o 19 anys per a Grau Superior o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.
Què ofereix aquest centre
Actualmente, la oferta formativa de Ciclos Formativos de Col·legi Balmes cuentan con los siguientes programas:
 • Ciclo Formativo de Grado Medio en Conducción de actividades físicodeportivas en el medio natural
 • Ciclo Formativo de Grado Superior en Dietética y Nutrición deportiva
A qui es dirigeix
Col·legi Balmes dirigeix tots els seus programes de Cicles Formatius a totes aquelles persones, que una vegada superades l'Educació Secundària Obligatòria o Batxillerat, decideixen realitzar un cicle d'FP per a aconseguir accés al món professional.
X