ESDAP (Campus Deià)

ESDAP (Campus Deià)

Campus, seus i serveis
La idea del Disseny en l'espai artístic del segle XXI pren força en el complex mapa de creació que es dibuixa des de la incorporació i l'impacte que tenen les noves tecnologies en una societat postfordista descrita com la societat del coneixement i la informació.

Conscients d'aquesta transformació i els reptes que suposa, el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va crear l'any 2010, en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), l'Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya (ESDAP), on s'imparteix el Títol Superior de disseny (equivalent a grau universitari), en les seves quatres especialitats desplegades fins el moment: Gràfic, Interiors, Moda i Producte. 
    ESDAP (Campus Deià)
Altres centres que poden interesar-te