Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Laboral

Com els refugiats poden accedir al mercat de treball

Com accedir a una feina a Catalunya en condició de refugiat?

La condició de refugiat es reconeix a aquella persona que fuig del seu país d'origen per temor a ser perseguida a causa de la seva ètnia, religió, nacionalitat, gènere, opinió política, orientació sexual o pertinença a un determinat grup social, i busca protecció en un altre país.
 Si et trobes en aquesta situació, pots sol·licitar la protecció internacional i que et concedeixin el dret d'asil. Per a realitzar aquesta sol·licitud pots dirigir-te a qualsevol dels següents organismes:
  • Oficines d'asil i refugi (OAR).
  • Llocs fronterers d'entrada al territori espanyol
  • Oficines d'estrangeria.
  • Comissaries de policia autoritzades.
  • Centres d'internament d'estrangers.
Una vegada presentada i admesa la sol·licitud, tens dret a accedir al mercat de treball espanyol a partir dels sis mesos des de la formalització de la sol·licitud. La autorització per a treballar s'especificarà en el document de sol·licitant de protecció internacional conegut comunament com a targeta vermella.

Durant aquests sis mesos, pots realitzar diferents accions per millorar la teva ocupabilitat, i així poder trobar un lloc de treball d'acord amb la teva formació i experiència laboral prèvia. A continuació, et presentem algunes idees:

  • Apuntar-te a cursos d'espanyol i català. Per a accedir al mercat laboral és imprescindible dominar l'idioma del país. A més, depenent de la comunitat autònoma en la qual resideixis, és aconsellable que coneguis també l'idioma d'aquest territori. Per això, en el cas que desconeguis l'idioma o desitgis perfeccionar-lo, pots realitzar un curs que et permeti millorar els teus coneixements en espanyol o català

  • Realitzar accions formatives per a l'ocupació. Diferents entitats públiques i privades ofereixen cursos que t'ajudaran a millorar les teves competències professionals i et facilitaran la teva futura incorporació al mercat de treball.

  • Sol·licitar la homologació dels estudis previs. Per a poder accedir a llocs de treball de la teva categoria professional o realitzar estudis superiors, és imprescindible dur a terme l'homologació dels títols acadèmics obtinguts a el país d'origen.

Passats els primers 6 mesos i havent obtingut una resolució favorable a la teva sol·licitud d'asil, pots accedir al mercat laboral espanyol en les mateixes condicions que la resta de conciutadans catalans.

Pots acudir als diferents serveis municipals i estatals d'ocupació com la Servei d'Ocupació Català (SOC) per solicitar orientació professional i inscriure't com a demandant d'ocupació. També pots contactar amb diferents associacions com, per exemple, la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat (CEAR), que ofereix els serveis d'acolliment, atenció jurídica, atenció social, formació i ocupació i traducció, o altres organismes internacionals com l'Agència de l'ONU per als refugiats (ACNUR).

En la nostra secció Com buscar feina? trobaràs sèrie de consells, així com els passos necessaris perquè la teva cerca de feina sigui efectiva. Recorda que tenir ben elaborat el currículum vitae i conèixer els diferents canals d'ocupació són dos dels aspectes clau per poder començar a buscar feina.

Informa't en detall sobre les diferents opcions que existeixen al mercat de treball i les professions que pots desenvolupar a Catalunya, com també de les diferents vies d'accés a elles.