CFGS Administració de Sistemes informàtics en Xarxa

Jesuïtes El Clot. Escola del Clot

Descripció

Configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics lliures i propietaris , tant client com a context servidor . Dissenyar i implementar sistemes en xarxa . Aplicar i configurar aspectes de seguretat informàtica i sistemes d'alta disponibilitat de recursos en xarxa .
Instal · lar, administrar i gestionar bases de dades lliures i propietàries . implantar gestors de continguts web.


 

Temari

Mòduls 1r curs
   Implantació de sistemes operatius
   Gestió de Bases de Dades
   Administració de sistemes gestors de bases de dades
   programació Bàsica
   Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació
   Formació i orientació laboral

Mòduls 2n curs
   Implantació de sistemes operatius: Seguretat, rendiment i recursos
   Gestió de Bases de Dades: Assegurament de la informació
   A dministració de sistemes gestors de bases de dades: Instal · lació i ajust de SGBD corporatiu
   Serveis de xarxes i Internet
   Implantació d'aplicacions web
   Planificació i administració de xarxes
   A dministració de sistemes operatius
   Fonaments de maquinari
   Seguretat i alta disponibilitat
   Empresa i iniciativa emprenedora
   projecte final

Durada

1.683 Hores Lectives 317 Hores en empreses del sector

Titulació obtinguda

Tècnic/a Superior en Administració de sistemes informàtics en Xarxa

Pràctiques

317 hores de pràctiques en empreses del sector .

Perspectives laborals

Cap d?explotació de sistemes informàtics en petites i mitjanes empreses. Administrador de xarxes d?àrea local. Tècnic en informació i assessorament en sistemes i aplicacions informàtiques.

Preu

Consulteu el preu
Preu a consultar
Sí, m'interessa
conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles
CFGS Administració de Sistemes informàtics en Xarxa
També et recomanem aquests cursos
X