Grau Doble titulació d'Enginyeria informàtica i d'Administració i direcció d'empreses (UOC)

12 Persones han demanat informació
1128 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Grau Doble titulació d'Enginyeria informàtica i d'Administració i direcció d'empreses (UOC)
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
On-line
360 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

8% descompte!
La UOC ofereix la possibilitat de cursar la doble titulació del grau d'Enginyeria Informàtica i el grau d'Administració i Direcció dEmpreses (ADE) per 360 ECTS en total. L´estudiantat d'aquest itinerari obté dos títols oficials: Graduat o Graduada en Enginyeria Informàtica i Graduat o Graduada en Administració i Direcció d´Empreses.

Temari

Assignatures del grau en Enginyeria Informàtica**
Formació bàsica (48 crèdits ECTS) - Crèdits
• Àlgebra 6
• Anàlisi matemàtica 6
• Fonaments de computadors 6
• Fonaments de programació 6
• Fonaments físics de la informàtica 6
• Lògica 6
• Pràctiques de programació 6
• Treball en equip a la xarxa 6
Assignatures obligatòries (96 crèdits ECTS) - Crèdits
• Administració de xarxes i sistemes operatius 6
• Competència comunicativa per a professionals de les TIC 6
• Disseny de bases de dades 6
• Disseny i programació orientada a objectes 6
• Enginyeria del programari 6
• Estructura de computadors 6
• Gestió de projectes 6
• Grafs i complexitat 6
• Idioma modern I: anglès 6
• Idioma modern II: anglès 6
• Intel·ligència artificial 6
• Interacció persona ordinador 6
• Sistemes distribuïts 6
• Sistemes operatius 6
• Ús de bases de dades 6
• Xarxes i aplicacions Internet 6
Assignatures optatives (30 crèdits ECTS)
(36 obligatoris d'itinerari) - Crèdits

• Fonaments de sistemes dinformació 6
• Gestió funcional de serveis de SI/TI 6
• Integració de sistemes dinformació 6
• Ús de sistemes d'informació a les organitzacions 6
• Optativa 6
Assignatures del grau d'administració i direcció d'empreses**
Formació bàsica (42 crèdits ECTS) - Crèdits

• Comportament dels agregats econòmics 6
• Dret de l'empresa 6
• Fonaments d'estadística 6
• Iniciativa emprenedora 6
• Introducció a l'empresa 6
• Mercats i conducta 6
• Persones i organitzacions 6
Assignatures obligatòries (114 crèdits ECTS) - Crèdits
• Anàlisi dels estats financers 6

• Comptabilitat de costos 6
• Comptabilitat financera 6
• Decisions estratègiques d'operacions 6
• Direcció de màrqueting 6
• Direcció estratègica 6
• Direcció de sistemes dinformació 6
• Ètica, diversitat i gestió responsable 6
• Estructura econòmica 6
• Finançament empresarial 6
• Fiscalitat empresarial 6
• Fonaments de màrqueting 6
• Habilitats directives 6
• Gestió i desenvolupament de Recursos Humans 6
• Introducció a la comptabilitat 6
• Inversió empresarial 6
• Inferència estadística 6
• Logística 6
• Valoració d'operacions financeres
Assignatures optatives (12 crèdits ECTS) - Crèdits
• Mètodes per a la presa de decisions 6
• Optativa 6
• Total 12
Treball final de Grau (18 crèdits ECTS) - Crèdits
• Treball final grau ADE 6
• Treball final grau Enginyeria 12
Total 18

Competències per a les quals et prepara el curs

Algunes competències són: Capacitat per utilitzar els fonaments matemàtics, estadístics i físics i comprendre els sistemes TIC. Capacitat per analitzar un problema en el nivell d'abstracció adequat a cada situació i aplicar les habilitats i els coneixements adquirits per abordar-lo i trobar una solució eficaç. Capacitat per identificar els elements de lestructura i els principis de funcionament dun ordinador. Capacitat per analitzar l'arquitectura i l'organització dels sistemes i les aplicacions informàtics en xarxa. Capacitat per conèixer les tecnologies de comunicacions actuals i emergents i saber aplicar-les per dissenyar i desenvolupar solucions basades en sistemes i tecnologies de la informació. Capacitat per administrar i gestionar els sistemes operatius i les comunicacions duna xarxa dordinadors. Capacitat per aplicar les tècniques específiques de tractament, emmagatzematge i administració de dades.

Destinataris

La doble titulació de grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Enginyeria Informàtica de la UOC s'adreça a estudiants amb un bon rendiment acadèmic i disponibilitat de temps, interessats en les noves tecnologies enfocades sobretot al desenvolupament de projectes empresarials.
Aquest programa proporciona una formació que habilita per als perfils definits en cadascuna de les dues titulacions, posant èmfasi en els perfils que aprofundeixen en la creació i la direcció d'empreses i institucions de base tecnològica:
• CEO (cap d'operacions)
• CIO (director de tecnologia)
• Emprenedor d'empreses de base tecnològica
L´estudiant que completi el doble itinerari es converteix en un professional expert en informàtica, capaç de dirigir institucions públiques i privades de l´àmbit de les tecnologies de la informació i el coneixement. A més, prepara emprenedors que vulguin crear la seva empresa tecnològica, dotant-los del bagatge competencial necessari tant des del vessant tècnic com empresarial.

Requisits

S'han de complir els requisits de cadascun dels dos graus de la doble titulació.
La doble titulació està pensada per a persones amb disponibilitat i motivació extra, ja que s'han de cursar simultàniament les dues titulacions i, per tant, requereix un esforç superior que cursar una sola titulació.
Els criteris necessaris per accedir a la doble titulació són els següents:
• No haver cursat o reconegut més de la meitat de la titulació (120 ECTS) d"alguna de les dues titulacions.
• No haver cursat el treball final de grau de cap dels dos graus.
• No haver-se titulat de cap dels dos graus.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

El Grau Doble Titulació d´Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d´Empreses de la UOC ofereix un quadre d´assignatures repartides de manera progressiva, dissenyat d´acord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les preferències i les qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet tenir un ampli ventall de possibilitats en decidir quins crèdits tria cada semestre.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici docència: 24 de setembre 2024.

Objectius

Objectius
 • Proporcionar a l'estudiant coneixements avançats dels fonaments matemàtics, estadístics i físics dels sistemes informàtics
 • Adquirir coneixements de la legislació a l'àmbit dels projectes informàtics
 • Proporcionar a l'estudiant coneixement i domini de les eines i tecnologies més avançades, així com dels llenguatges de programació més habituals
 • Desenvolupar la capacitat per analitzar i seleccionar plataformes de maquinari i programari per al desenvolupament de sistemes, serveis i aplicacions informàtiques
 • Obtenir coneixements avançats i actualitzats sobre l'economia en totes les seues dimensions i àmbits: social, legal, polític, local, nacional, internacional, etc.
 • Conèixer l'entorn socioeconòmic on es mouen i desenvolupen actualment els diferents actors
Competències
 • Capacitat per utilitzar els fonaments matemàtics, estadístics i físics i comprendre els sistemes TIC
 • Capacitat per analitzar un problema en el nivell d'abstracció adequat a cada situació i aplicar les habilitats i els coneixements adquirits per abordar-lo i trobar una solució eficaç
 • Capacitat per identificar els elements de lestructura i els principis de funcionament dun ordinador
 • Capacitat per analitzar l'arquitectura i l'organització dels sistemes i aplicacions informàtics en xarxa
 • Capacitat per conèixer les tecnologies de comunicacions actuals i emergents, i saber aplicar-les per dissenyar i desenvolupar solucions basades en sistemes i tecnologies de la informació

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa a tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC estarà determinada en cada cas per les lleis deducació de cada país. ​

Perspectives laborals

Algunes de les sortides professionals tenen relació amb: Tècnic comptable, controller, auditor extern i responsable de comptabilitat. Tècnic de consultoria, gestoria fiscal i assessor fiscal. Analista financer, responsable de tresoreria i director financer. Responsable de producció de logística, d'aprovisionament, distribució i director d'operacions i logística. Tècnic de recursos humans i director de recursos humans. Staff de la direcció estratègica, responsable de planificació estratègica i adjunt a direcció. Responsable d'internacionalització, exportacions i analista de mercats globals. Responsable de la gestió de làrea de màrqueting, comercial i de comunicació de màrqueting. Emprenedor i consultor en creació d'empreses. Gestor dinnovació, assessor i consultor dinnovació. Director o responsable de sistemes. Arquitectura i disseny de programari de sistemes. Desenvolupament d'aplicacions d'altes prestacions. Anàlisi de programari.

Promocions

8% descompte!
Grau Doble titulació d'Enginyeria informàtica i d'Administració i direcció d'empreses (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X