Carrera Superior en Direcció i Gestió d'Empreses

1107 Persones estan visitant aquest curs
Preu 6.000 €
Sol·licita informació
INSA Business, Marketing & Communication School
Carrera Superior en Direcció i Gestió d'Empreses
Sol·licita informació
Grau
Presencial
Barcelona
3 anys
Preu 6.000 €

Descripció

Carrera Superior en Direcció i Gestió d'Empreses. L'alumne dels estudis de Direcció i Gestió Empresarial, adquireix els coneixements, habilitats i tècniques pròpies de la Direcció i Gestió Empresarial (Empresa i Management) unides a un important grau d'especialització en Màrqueting, gràcies al nostre mètode d'ensenyament ia un complet i rigorós pla de estudios.Los estudiants seran capaços d'analitzar informació i situacions noves, pròpies de l'món de l'empresa; manejar-se en entorns complexos; establir objectius i dissenyar solucions originals, utilitzant per a ells una àmplia varietat de tècniques i habilitats pròpies de la Direcció i Gestió Empresarial. En definitiva, es pretén que els alumnes es trobin capacitats per integrar-se amb èxit en el món professional i de l'empresa.

Temari

El programa dels estudis abastarà els següents blocs per any:

Primer curs
• Estratègies de Màrqueting I
• Introducció als Recursos Humans
• Distribució Comercial I
• Eines Informàtiques de Productivitat Empresarial
• Dret Empresarial
• Màrqueting Conceptual
• Tècniques actorals per a la Comunicació
• Coaching i PNL I
• Comptabilitat I
• Economia Mundial
• English / Business
• Eines de Desenvolupament Personal i Professional
• Unió Europea
• Distribució Comercial II
• Dret Laboral

Segon curs
• English / Business
• Estratègies de Màrqueting II
• Comerç Internacional
• Dret Fiscal
• Comptabilitat II
• Tècniques actorals per a la Comunicació II
• Organització dels Recursos Humans
• Coaching i PNL II
• International Màrqueting I
• Eines Informàtiques de Productivitat Empresarial II
• Estadística Aplicada
• Gestió de Qualitat
• Recerca i Innovació
• Dret de la Comunicació
• Trade Màrqueting
• Eines de Desenvolupament Personal i Professional II

Tercer curs
• Trade Màrqueting i Marxandatge
• International Màrqueting II
• Pla de Màrqueting i Business Pla
• Aspectes Legals de l'Business Pla
• Eines de Desenvolupament Personal i Professional
• English / Business
• Coaching i PNL III
• Tècniques actorals per a la Comunicació III
• Màrqueting Intelligence
• Finances Aplicades a l'Business Pla
• Tècniques de Vendes
• Direcció Comercial
• Màrqueting Especialitzat
• Eines Informàtiques de Productivitat Empresarial
• Pla de Màrqueting Digital
• Política d'Empreses i Business Intelligence
• Business Plan

Destinataris

• Els estudis van destinats a tots aquells que vulguin aprendre coneixements, habilitats específiques i desenvolupar la seva carrera professional en l'àmbit de la Direcció i gestió d'empreses o de departaments concrets dins de l'empresa, aportant una visió global i la planificació i una estratègia d'acord amb la missió i visió definides per l'empresa.
• Els alumnes poden procedir de Batxillerat o de Cicles de Formació Professional o persones que estiguin en el món laboral però vulguin obtenir la formació adequada per al desenvolupament de funcions en aquests àmbits.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Prova d'accés

INSA realitza el seu propi procés d'admissió per la qual cosa l'accés no és depenent de la nota de selectivitat.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol.

Durada

Inici: Octubre 2020. Durada: 3 ays (Octubre a juliol).

Objectius

• Preparar professionals en un context de canvi constant.
• Formar professionals en totes les àrees de gestió amb una visió innovadora.
• Capacitar els estudiants perquè els permeti identificar oportunitats i enfrontar-se amb èxit als reptes de l'mercat.

Titulació obtinguda

Després d'haver superat amb èxit les proves d'avaluació de el programa i sempre que es compti amb l'assistència mínima requerida, l'alumne / a podrà passar a l'any següent i finalitzats els tres anys obtindrà el títol d'Estudis Superiors en Direcció i Gestió d'Empreses de INSA Business, Marketing & Communication School.

Perspectives laborals

Les principals sortides professionals, entre d'altres, són: Presidència Direcció General i Gerència Departaments de Producció Departaments de Vendes Departaments de Màrqueting Direcció Administrativa i Financera Departaments de Recursos Humans Departaments Comercials Direcció de Comunicació Departaments d'Exportació Departaments de Compres Product Manager Despatxos professionals Consultories i Auditories àrea de Comerç Internacional àrea de Logística Empresarial

Preu

Preu 6.000 €
Preu: 6.000 euros/curs acadèmic.

Avantatges del curs

INSA ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques en empreses durant el període d'impartició del Màster.

Tipus d'avaluació

Avaluació basada en l'avaluació contínua de cadascuna de les assignatures a través de l'assistència a les classes i / o examen, de manera que l'alumne haurà d'haver superat cada assignatura.

Lloc on s'imparteix el curs

Barcelona

Horari

Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00.
Carrera Superior en Direcció i Gestió d'Empreses
INSA Business, Marketing & Communication School
Campus i seus: INSA Business, Marketing & Communication School
INSA Business, Marketing & Communication School
Torrent de l'Olla 208 08012 Barcelona
Sol·licita informació
X