CASAS FORMACIÓN

Cicle Formatiu de Grau Superior en Dietètica

CASAS FORMACIÓN

Cicle formatiu de grau superior
Presencial
Oficial / Homologat
2000 Hores
  • 2
    -
    • Barcelona
    • Tarragona

Descripció

 L'objectiu d'aquest curs és obtenir la competència professional per poder treballar elaborant dietes adaptades a persones i col·lectius, i controlar la qualitat de l'alimentació humana, analitzar els seus comportaments alimentaris i les seves necessitats nutricionals, i programar activitats educatives que millorin els hàbits d'alimentació de la població, sota la supervisió corresponent.

Un cop s'obtingui la titulació de Tècnic / a Superior en Dietètica, es pot accedir als següents estudis universitaris:

• Biologia

• Biotecnologia

• Educació social

• Farmàcia

Temari del curs

Crèdit 1: Organització i gestió de l'àrea de treball assignada en la unitat / gabinet de dietètica (60 h): Entorn sanitari. Salut pública. Salut comunitària. Atenció primària de salut. L'atenció hospitalària. Economia sanitària. La documentació sanitària. Gestió d'existències i inventaris. Aplicacions informàtiques. El procés d'atenció / prestació del servei.
Crèdit 2: Alimentació equilibrada (270 h): Alimentació i nutrició. Energia i requeriments energètics de l'ésser humà. Els nutrients. Els glúcids. La fibra alimentària. Els lípids. Les proteïnes. Les vitamines. Substàncies minerals. Aigua i electròlits. L'avaluació nutricional. La història dietètica i l'enquesta alimentària. Els aliments. Els additius alimentaris. La llet i els derivats. Carns, peixos, ous i derivats. Cereals, tubercles i llegums. Fruites, hortalisses i verdures. Olis i greixos alimentaris. Productes dolços. Aliments estimulants. Begudes. Altres aliments. Alimentació i dieta equilibrada. L'alimentació equilibrada en diferents fases de la vida. L'alimentació equilibrada en diferents situacions fisiològiques. L'alimentació col·lectiva. Aplicacions informàtiques.
Crèdit 3: Dietoteràpia (240 h): Introducció a la dietoteràpia. Dietes terapèutiques amb modificacions en el contingut energètic i nutricional. Dietoteràpia dels processos patològics de l'aparell digestiu. Dietoteràpia de les patologies cardiovasculars. Dietoteràpia en les alteracions del sistema endocrí. Dietoteràpia en l'obesitat. Dietoteràpia en patologies del sistema renal. Dietoteràpia en patologies d'altres sistemes i aparells. Dietoteràpia en els grans síndromes patològics. Dietoteràpia en processos quirúrgics. Dietoteràpia en els trastorns de la conducta alimentària. Modificacions dietètiques en al·lèrgies i intoleràncies alimentàries. Dietes amb finalitats exploratòries o diagnòstiques. Vies d'accés en dietoteràpia. Interaccions entre fàrmacs i components dels aliments.
Crèdit 4: Control alimentari (180 h): Criteris de control de qualitat alimentària. Reglamentació alimentària. L'anàlisi de riscos i el control de punts crítics. L'anàlisi de mostres "in situ". El laboratori d'anàlisi d'aliments. L'anàlisi sensorial. El control de productes carnis. El control dels ous. El control de verdures, fruites i hortalisses. El control de cereals, tubercles i llegums. El control de peixos, mol·luscs i crustacis. La llet i els productes lactis. Olis i greixos comestibles. Conserves, semiconserves i plats preparats. Altres aliments.
Crèdit 5: Microbiologia i higiene alimentària (180 h): El paper beneficiós dels microorganismes en els aliments. La conservació de productes alimentaris. Contaminació biòtica dels aliments. Contaminació abiòtica. Toxines naturals. Instal·lacions culinàries i establiments de restauració. La manipulació i elaboració d'aliments.
Crèdit 6: Educació sanitària i promoció de la salut (90 h): Indicadors i mesures de l'estat de salut. Factors de risc. La comunicació. Tecnologia educativa. Tècniques d'investigació social. Salut pública. Atenció primària en salut. La motivació. Educació sanitària.
Crèdit 7: Fisiopatologia aplicada a la dietètica (240 h): El sistema digestiu. Fisiologia de la digestió. Els processos d'absorció, metabolisme i eliminació. Fisiopatologia de l'aparell digestiu. Metabolisme i endocrinologia. Fisiopatologia dels processos metabòlics. Fisiopatologia de les grans síndromes. Fisiopatologia d'altres sistemes i aparells. Els primers auxilis.
Crèdit 8: Relacions en l'equip / entorn de treball (60 h): Comunicació. Conflictes. Negociació. Presa de decisions. Lideratge. Polítiques de l'empresa. Direcció de grups. Direcció de reunions. Motivació. formació
Crèdit 2: Alimentació equilibrada (270 h): Alimentació i nutrició. Energia i requeriments energètics de l'ésser humà. Els nutrients. Els glúcids. La fibra alimentària. Els lípids. Les proteïnes. Les vitamines. Substàncies minerals. Aigua i electròlits. L'avaluació nutricional. La història dietètica i l'enquesta alimentària. Els aliments. Els additius alimentaris. La llet i els derivats. Carns, peixos, ous i derivats. Cereals, tubercles i llegums. Fruites, hortalisses i verdures. Olis i greixos alimentaris. Productes dolços. Aliments estimulants. Begudes. Altres aliments. Alimentació i dieta equilibrada. L'alimentació equilibrada en diferents fases de la vida. L'alimentació equilibrada en diferents situacions fisiològiques. L'alimentació col·lectiva. Aplicacions informàtiques.
Crèdit 3: Dietoteràpia (240 h): Introducció a la dietoteràpia. Dietes terapèutiques amb modificacions en el contingut energètic i nutricional. Dietoteràpia dels processos patològics de l'aparell digestiu. Dietoteràpia de les patologies cardiovasculars. Dietoteràpia en les alteracions del sistema endocrí. Dietoteràpia en l'obesitat. Dietoteràpia en patologies del sistema renal. Dietoteràpia en patologies d'altres sistemes i aparells. Dietoteràpia en els grans síndromes patològics. Dietoteràpia en processos quirúrgics. Dietoteràpia en els trastorns de la conducta alimentària. Modificacions dietètiques en al·lèrgies i intoleràncies alimentàries. Dietes amb finalitats exploratòries o diagnòstiques. Vies d'accés en dietoteràpia. Interaccions entre fàrmacs i components dels aliments.
Crèdit 4: Control alimentari (180 h): Criteris de control de qualitat alimentària. Reglamentació alimentària. L'anàlisi de riscos i el control de punts crítics. L'anàlisi de mostres "in situ". El laboratori d'anàlisi d'aliments. L'anàlisi sensorial. El control de productes carnis. El control dels ous. El control de verdures, fruites i hortalisses. El control de cereals, tubercles i llegums. El control de peixos, mol·luscs i crustacis. La llet i els productes lactis. Olis i greixos comestibles. Conserves, semiconserves i plats preparats. Altres aliments.
Crèdit 5: Microbiologia i higiene alimentària (180 h): El paper beneficiós dels microorganismes en els aliments. La conservació de productes alimentaris. Contaminació biòtica dels aliments. Contaminació abiòtica. Toxines naturals. Instal·lacions culinàries i establiments de restauració. La manipulació i elaboració d'aliments.
Crèdit 6: Educació sanitària i promoció de la salut (90 h): Indicadors i mesures de l'estat de salut. Factors de risc. La comunicació. Tecnologia educativa. Tècniques d'investigació social. Salut pública. Atenció primària en salut. La motivació. Educació sanitària.
Crèdit 7: Fisiopatologia aplicada a la dietètica (240 h): El sistema digestiu. Fisiologia de la digestió. Els processos d'absorció, metabolisme i eliminació. Fisiopatologia de l'aparell digestiu. Metabolisme i endocrinologia. Fisiopatologia dels processos metabòlics. Fisiopatologia de les grans síndromes. Fisiopatologia d'altres sistemes i aparells. Els primers auxilis.
Crèdit 8: Relacions en l'equip / entorn de treball (60 h): Comunicació. Conflictes. Negociació. Presa de decisions. Lideratge. Polítiques de l'empresa. Direcció de grups. Direcció de reunions. Motivació. Formació.
Crèdit 9: Formació i orientació laboral (60 h): Salut laboral. Legislació i relacions laborals. Orientació i inserció sociolaboral. Principis d'economia. Economia i organització de l'empresa.
Crèdit 10: Formació en centres de treball (410 h).
Exempció de FCT: 410h (o equivalent en dies) treballades en el sector alimentari-sanitari.
Crèdit 11: Síntesi (60 h): El crèdit de síntesi ha de permetre culminar la integració dels continguts impartits al llarg del cicle, globalitzant i interrelacionant, i si cal completant, aquells continguts susceptibles de mostrar, al final del cicle formatiu, el grau d'assoliment dels objectius generals del cicle.
 
Veure més

Prova d'accés

Les persones que no compleixin cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés.

Lloc on s'imparteix el curs

C/ Moianès, 50-bis, 1º 1ª
08014 Barcelona
C/ Doctor Zamenhoff, 3 bajos
43001 Tarragona

Titulació obtinguda

Títol oficial de Tècnic / a Superior en Dietètica.

Perspectives laborals

Tècnic en dietètica i nutrició
Tècnic / a en higiene dels aliments
Responsable d'alimentació en empreses de servei d'àpats
Consultor / a en alimentació
Educador / a sanitari / a
En hospitals, menjadors de residències generals i geriàtriques, menjadors escolars o d'empreses, serveis de restauració, atenció primària i comunitària i indústria alimentària.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Cicle Formatiu de Grau Superior en Dietètica

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Cicle Formatiu de Grau Superior en Dietètica