Ciència i Tecnologia d'Aliments

Grau
Oficial / homologat
Presencial
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

OBJECTIUS FORMATIUS
El graduat o graduada en Ciència i Tecnologia de
Aliments desenvolupa el seu treball en l'àmbit de les
empreses alimentàries, principalment en els processos
de fabricació, gestió de la producció, control
de qualitat, anàlisi i inspecció i control ofi cial de
aliments i d'indústries alimentàries, així com en
la investigació i desenvolupament de nous productes.
Amb aquesta fi nalidad es posseeix una formació en ciència
bàsica, ciència dels aliments, nutrició i salut, seguretat
alimentària, tecnologia d'aliments i gestió
de qualitat. A més, s'adquireixen habilitats per la
comunicació i l'actuació professional.


COMPETÈNCIES ADQUIRIDES
Avaluar matèries primeres, ingredients, additius i uns altres
materials d'ús en la indústria agroalimentària.
Defi nir els sistemes d'anàlisis i gestió de qualitat en
la indústria alimentària.
Dimensionar línies de producció.
Dirigir indústries alimentàries.
Divulgar i realitzar educació alimentària.
Formular aliments.
Gestionar la seguretat alimentària.
Planifi car processos de fabricació d'aliments.
Seleccionar equipament i organitzar les línies de
fabricació i envasat d'aliments.

SORTIDES PROFESSIONALS
Anàlisi i control de qualitat dels aliments.
Dietètica i nutrició humana.
Empreses i indústries agroalimentàries o organismes
públics relacionats amb l'alimentació en diferents
aspectes.
Gestió econòmica i mercats.
Legislació, documentació i normalització alimentària.
Matèries primeres, ingredients i additius alimentaris.
Operacions de post-processament i sistemes de
processament en la indústria.
Seguretat i higiene alimentàries.

Temari

http://www.cta.udl.cat/
Ciència i Tecnologia d'Aliments
Universitat de Lleida (UdL)
Campus i seus: Universitat de Lleida (UdL)
Universitat de Lleida (UdL)
Pl. Víctor Siurana, 1 25003 Lleida
Cursos més populars
X