Curs Professionalitzador de Logistica i Compres (UOC)

1099 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Curs Professionalitzador de Logistica i Compres (UOC)
Sol·licita informació
Curs
On-line
12 mesos
Consulteu el preu

Descripció

Últims dies!
El curs de Logística i Compres se centra en els processos productius i logístics, eixos fonamentals de moltes empreses. Dotar de racionalitat i eficàcia aquests processos és clau en un entorn competitiu i cada cop més exigent.
La figura del responsable de logística i/o compres ha d'estar preparada per gestionar activitats molt diverses, com ara l'aprovisionament, l'emmagatzematge de primeres matèries o productes finals, la preparació de comandes, la distribució, la participació en compres i negociacions; a més, ha de tenir una àmplia visió de l'empresa i dels cicles operatius de compra.

Temari

Introducció a l'organització d'empreses
L'assignatura introducció a l'organització d'empreses del curs online de Logística i Compres se centra en l'empresa, els objectius, les classificacions i l'organització, en un marc teòric. Aquest curs de gestió Logística i Compres analitza els processos logístics a l'àmbit del magatzem, la distribució i la producció. A més, ofereix una introducció al màrqueting i les finances, i finalitza amb una visió general de les tendències i els processos en la gestió dels recursos humans.
Logística integral
El tècnic en logística amb una bona formació en logística integral juga un paper cada cop més important a l'empresa actual. Aquest fet es justifica per la quantitat de recursos que es dediquen a investigar i racionalitzar noves tècniques amb vista a la gestió correcta dels magatzems i les mercaderies. Per això, l'assignatura logística integral del curs de logística en línia s'inicia repassant els antecedents històrics, analitzant els diferents sistemes, els àmbits d'actuació i les funcions elementals que abasta aquesta disciplina. El curs virtual de logística aprofundeix els requisits que ha de complir un magatzem, quines són les característiques que afavoreixen l'optimització dels recursos que hi ha dins d'un magatzem (gestió i organització d'aquests recursos, ubicacions, codificacions, preparació de comandes, etc.) .) i quina és la millor manera de dur a terme una correcta gestió d'estocs (models, control d'existències, inventaris, etc.). Tot procés de logística, compres i vendes requereix un procés de distribució, de transport. Per tant, l'assignatura del curs de logística integral també té cura de la gestió del transport i de les possibles rutes de distribució, aprofitant totes les possibilitats tecnològiques actuals.
Gestió de les compres
Com es gestionen les compres duna empresa? L'assignatura Gestió de compres del curs en línia de compres tracta de presentar als estudiants els conceptes fonamentals en la gestió de compres i en la gestió de proveïdors, i centra el seu desenvolupament a partir dels nuclis temàtics principals: En el curs de gestió de compres s'analitza l'evolució de la funció de compres en els darrers temps i la importància de la gestió de les compres a l'empresa, així com una anàlisi de les tendències, la globalització i les exigències d'aportació de valor. A més, es treballen les noves habilitats i els coneixements per a l'alineació de l'estratègia de compres amb l'empresa. Al curs de Logística i Compres també es dóna a conèixer el disseny del millor pla estratègic de compres i les estructures organitzatives del departament de compres. La gestió de la logística de compres està relacionada amb els proveïdors i és imprescindible saber com cercar-los, seleccionar-los i estudiar-ne les ofertes, així com avaluar si satisfan les expectatives generals i fomentar les relacions a llarg termini. Al curs online de compres es treballa la gestió documental derivada de les compres i els diferents mitjans de pagament que existeixen, així com la gestió d'estocs (importància, tipus, factors i costos) i la gestió de la informació. La negociació a les compres és un punt important i en aquest apartat s'enumeren els diferents tipus, estils, fases, tècniques, tàctiques i possibles respostes als venedors des de la visió de gestió de compres. Al curs de gestió de compres es presenta la importància de la gestió de compres des del punt de vista econòmic (concepte de rendibilitat, instruments per determinar desviacions en els resultats respecte als objectius, accions correctores i ajustaments). Ràtios per al control econòmic de les compres.

Destinataris

Perfil professional
El Curs de Logística i Compres capacita el titulat per exercir de responsable a les àrees de logística i compres d'una empresa. Així, doncs, el titulat podrà ser responsable del control de la planificació i organització dels processos de compres, logística i vendes, de manera que afavoreixi l'optimització de la cadena logística des de la fàbrica o departament comercial fins al consumidor final, sense perjudicar la qualitat del servei ofert.
Competències del curs de Logística
 • Disposar d'una visió global de l'empresa com a unitat econòmica de producció així com dels possibles tipus d'organització i processos de gestió empresarial.
 • Comprendre globalment la funció logística dins del marc empresarial i valorar els diferents sistemes que pot adoptar considerant-ne l'impacte en la productivitat, la qualitat i el medi ambient.
 • Comprendre i valorar la importància d'aplicar el procés de màrqueting i de recerca de mercat a l'empresa per donar suport a la presa de decisions i implementar les estratègies i les tàctiques de forma competitiva al mercat.
 • Comprendre i analitzar a nivell bàsic la comptabilitat de lempresa: el seu funcionament i el Pla General Comptable.
 • Comprendre els aspectes jurídics i laborals inherents a la contractació laboral i valorar-ne la incidència en les diferents polítiques desenvolupades per l'empresa en matèria de recursos humans.
 • Valorar la importància de la formació dels treballadors i identificar elements claus per al desenvolupament.
 • Comprendre els processos de negociació i participar-hi com a negociador.
 • Col·laborar en l'optimització de la cadena logística definint les fases i les operacions que s'han de fer d'acord amb els nivells de servei i qualitat establerts per l'organització.
 • Organitzar el magatzem d'acord amb els criteris i nivells d'activitat previstos i elaborar alhora el pla d'aprovisionament, el seguiment i el control.
 • Calcular i aplicar indicadors i estàndards de temps per a la millora de la qualitat al magatzem i en l'optimització de temps i recursos humans i tècnics.
 • Analitzar en cadascuna de les fases i operacions de la cadena logística els procediments que cal aplicar pel que fa a la prevenció de riscos laborals i la protecció de la seguretat i la salut.
 • Planificar i gestionar les operacions del trànsit/explotació a les empreses que realitzen transport de mercaderies tenint en compte les característiques tècniques i les normatives aplicables requerides.
 • Establir l'estratègia de compres més gran alineada amb els objectes de l'organització.
 • Analitzar informació i prendre decisions de compra.
 • Establir mecanismes de cerca, selecció i avaluació de proveïdors i les seues ofertes.
 • Organitzar un sistema de desenvolupament o dintegració de gestió de compres amb proveïdors.
 • Identificar i calcular adequadament els diferents costos generats en compres.
 • Gestionar contractes i documents de compres i organitzar un sistema dinformació eficient per a compres.
 • Establir uns objectius de negociació realistes i desenvolupar una estratègia adequada.
 • Preparar i dur a terme una negociació de manera professional.
 • Construir un quadre de comandament de compres.
 • Calcular ràtios que permetin realitzar un control econòmic òptim de la gestió de compres.

Requisits

Per cursar un Curs Professional no cal tenir una titulació oficial. Els estudiants que superin el curs en línia rebran un Certificat de Formació Contínua a Logística i Compres. Als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC se'ls farà el reconeixement acadèmic dels crèdits d'aquests cursos, en concepte de participació en activitats universitàries.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol.

Durada

Data d'inici: 28 de febrer 2024.

Titulació obtinguda

Superant aquest Curs Professionalitzador obtens un Certificat UOC de Formació Contínua.
Curs Professionalitzador de Logistica i Compres (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X