Curs Professionalitzador de Logistica i Compres (UOC)

Curs
On-line
285 hores
Consulteu el preu

Descripció

Matrícula oberta!
El curs de Logística i Compres se centra en els processos productius i logístics, eixos fonamentals de moltes de les empreses. Dotar de racionalitat i eficàcia a aquests processos és clau en un entorn competitiu i cada vegada més exigent. La figura del responsable de logística i/o compres ha d'estar preparada per a gestionar activitats molt diverses, com l'aprovisionament, l'emmagatzematge de matèries primeres o productes finals, la preparació de comandes, la distribució, la participació en compres i negociacions; a més ha de posseir una àmplia visió de l'empresa i dels cicles operatius de compra.

Temari

  • Introducció a l'organització d'empreses
  • Logística integral
  • La logística del magatzem
  • Distribució en els punts de venda
  • Estratègia de compres
  • Identificació, avaluació i selecció de proveïdors
  • Gestió de contractes, documental, d'estocs i de la informació en compres
  • Negociació en compres
  • Control econòmic de la gestió de compres

Competències per a les quals et prepara el curs

Disposar d'una visió global de l'empresa en tant unitat econòmica de producció així com dels seus possibles tipus d'organització i processos de gestió empresarial. Comprendre globalment la funció logística dins del marc empresarial i valorar els diferents sistemes que pot adoptar considerant el seu impacte en la productivitat, la qualitat i el medi ambient. Comprendre i valorar la importància d'aplicar el procés de màrqueting i de recerca de mercat en l'empresa per a recolzar la presa de decisions i implementar les estratègies i les tàctiques de manera competitiva en el mercat. Comprendre i analitzar a nivell bàsic la comptabilitat de l'empresa: el seu funcionament i el Pla General Comptable. Comprendre els aspectes jurídics i laboressis inherents a la contractació laboral i valorar la incidència dels mateixos en les diferents polítiques desenvolupades per l'empresa en matèria de recursos humans.

Metodologia

Model formatiu de la UOC: Centrat en l'aprenentatge, la flexibilitat, l'accessibilitat i la col·laboració. Formació superior a la teva mesura: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis. Diploma d'extensió universitària: Amb la garantia d'UOC X.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà

Durada

Duració: 12 meses. Data d'inici: 23 de febrer 2024.

Objectius

El Curs de Logística i Compres capacita al titulat per a exercir de responsable en les àrees de logística i compres d'una empresa.
Així doncs, el titulat podrà ser responsable del control de la planificació i organització dels processos de compres, logística i vendes, de manera que afavoreixi l'optimització de la cadena logística des de la fàbrica o departament comercial fins al consumidor final, sense perjudicar la qualitat del servei ofert.

Titulació obtinguda

Diploma d'extensió universitària de la UOC en Logística i compres. Els estudiants que superin el curs en línia rebran un Certificat de Formació Contínua en Logística i Compres. Als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC, se'ls farà el reconeixement acadèmic dels crèdits d'aquests cursos, en concepte de participació en activitats universitàries.

Borsa de treball

Borsa de Treball de la UOC: Ofertes de treball, informació pràctica, assessorament i molts avantatges més.

Tipus d'avaluació

40% Proves avaluació continua 33% Activitats dirigides 17% Treball individual 10% Treball final.
Curs Professionalitzador de Logistica i Compres (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede Central
Avinguda del Tibidabo, 39-43 08035 Barcelona
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Cursos més populars
X