Diploma d'especialització de direcció i gestió de l'E-learning

Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'especialització de direcció i gestió de l'E-learning
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
30 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

10% descompte!
La incorporació de sistemes i models d'e-learning a les organitzacions és, en molts casos, la clau per a l'adaptació al canvi que representa l'ús de la tecnologia a l'àmbit de la formació.
Les organitzacions han de definir els seus propis models organitzatius, tecnològics i pedagògics d'e-learning mitjançant l'anàlisi de les necessitats específiques del públic a qui dirigiran la formació i la implantació de projectes d'e-learning de qualitat.
La formació en direcció i gestió de projectes d'e-learning és clau per aprendre a tenir en compte els factors que condicionen l'entorn en l'organització de la gestió del canvi organitzatiu a la direcció de propostes formatives, i també els processos de direcció estratègica i lideratge, disseny i direcció operativa en un projecte d'e-learning.
Aquest Diploma d´Especialització forma part del Màster Universitari d´Educació i TIC
Contingut
Semestre 1
 • Disseny i gestió de projectes d'e-learning (6 ECTS)
 • Organització i gestió de l'e-learning (6 ECTS)
 • Direcció estratègica i lideratge (6 ECTS)
Semestre 2
 • Direcció operativa de projectes d'e-learning (6 ECTS)
 • Treball final (6 ECTS) (*)
(*) El TFP mai no és convalidable al màster

Temari

Semestre 1
 • Disseny i gestió de projectes d'e-learning (6 ECTS)
 • Organització i gestió de l'e-learning (6 ECTS)
 • Direcció estratègica i lideratge (6 ECTS)
Semestre 2
 • Direcció operativa de projectes d'e-learning (6 ECTS)
 • Treball final (6 ECTS) (*)
(*) El TFP mai no és convalidable al màster
L'anglès no és un requisit perquè els materials d'aprenentatge obligatoris són a la llengua en la qual es matriculi l'estudiant, però es recomana tenir coneixements d'anglès a nivell de lectura per poder aprofitar les lectures complementàries.

Destinataris

Perfils:
Llicenciats i graduats interessats en l'àmbit de l'ús i l'aplicació de les TIC per a la direcció i gestió de projectes educatius i formatius.
Professionals que vulguin adquirir capacitats i desenvolupar-se en els processos que intervenen en lorganització de projectes densenyament i aprenentatge mitjançant les TIC per al sector educatiu, editorial i en empreses especialitzades en temes digitals.
A qui s'adreça:
Aquest postgrau va dirigit a totes aquelles persones que tinguin o hagin de tenir responsabilitats en la direcció o gestió d'iniciatives que incorporen l'e-learning com a element clau de valor afegit.

Requisits

Requisits acadèmics:
Els programes de Formació de Postgrau: Màster en Formació Permanent (fins ara Màster Propi), Diploma d'Especialització (fins ara Diploma de Postgrau) i Diploma d'expert (fins ara Especialització) requereixen titulació universitària prèvia per accedir-hi (RD 822/2021) o experiència laboral o professional amb nivell competencial equivalent a la formació acadèmica universitària (LOSU).
Per cursar el programa cal tenir una titulació universitària prèvia.
En cas de no tenir una titulació universitària prèvia es pot accedir al programa a través del reconeixement de l'experiència professional següent:
2 anys d'experiència en l'àmbit d'educació i TIC, en funcions o càrrecs com aquests:
 • Director/a de projectes d'e-learning Dissenyador instruccional o tecnopedagògic
 • Dissenyador gràfic de recursos i entorns educatius intervinguts per les TIC
 • Avaluador de projectes d'e-learning
 • Coordinador docent de programes, cursos i assignatures basats en lús de les TIC
 • Administrador d'entorns virtuals per a la formació
 • Coordinador de producció de recursos multimèdia per a l'educació
 • Tècnic en qualitat de l'e-learning
 • Tutor en entorns d'ensenyament i aprenentatge en línia
 • Formador en entorns d'ensenyament i aprenentatge en línia
 • Gestor de programes d'e-learning formatius
 • Investigador o ajudant de recerca
 • Coordinador de projectes de recerca en e-learning
Coneixements previs:
No es requereixen coneixements previs

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol, català.

Durada

Inici: 24 de setembre 2024.

Objectius

Aquest programa preveu capacitar els estudiants en aquelles competències necessàries per poder dirigir i gestionar iniciatives que incorporen l'e-learning com un element clau de valor afegit en un context corporatiu o en una organització de caràcter ciutadà.
Competències
 • Justificar, identificar i analitzar els factors clau en un projecte d'e-learning i aplicar els models pedagògics i els models de disseny instruccional d'acord amb les necessitats organitzatives de cada institució o entorn d'aplicació.
 • Definir el paper del gestor d'e-learning i conèixer les capacitats i competències necessàries per llançar un projecte d'e-learning.
 • Identificar de manera argumentada els factors principals que intervenen en la presa de decisions en relació amb el desenvolupament de projectes de formació en un context corporatiu o institucional.
 • Conèixer, identificar i ser capaç d'aplicar les eines tecnològiques que es poden utilitzar per dissenyar entorns i materials d'aprenentatge.
 • Aprendre a tenir en compte els factors de l'entorn en l'organització de la gestió del canvi organitzatiu en la direcció de propostes formatives, així com els processos de direcció estratègica i lideratge, disseny i direcció operativa, i la gestió de valor d'un projecte de -learning.

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de Formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de Màster de Formació Permanent, el Diploma d'Especialització o el Diploma d'Expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent.

Promocions

10% descompte!
Diploma d'especialització de direcció i gestió de l'E-learning
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X