Diploma d'Especialització de Disseny Tecnopedagògic de Programes, Entorns i Recursos

1037 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Especialització de Disseny Tecnopedagògic de Programes, Entorns i Recursos
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
30 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

10% descompte!
El disseny tecnopedagògic és un element clau en la qualitat dels programes formatius que tenen en l'ús de la tecnologia un component important. Dissenyar un procés daprenentatge que sigui significatiu i que aprofiti les potencialitats dun entorn determinat, saber utilitzar la tecnologia més apropiada en cada cas i identificar com pot un recurs ajudar més i millor en laprenentatge dun estudiant shan convertit en el nucli a partir del qual podem parlar dèxit o de fracàs de la majoria de les iniciatives de formació.
La capacitat d'aprofitar les tecnologies per millorar les propostes de formació és el centre d'aquest postgrau.
Aquest Diploma d´Especialització forma part del Màster Universitari d´Educació i TIC
Contingut
Semestre 1
 • Fonaments del disseny tecnopedagògic (6 ECTS)
 • Integració d'eines tecnològiques per a l'educació (6 ECTS)
 • Disseny de programes i cursos en línia (6 ECTS)
Semestre 2
 • Disseny de recursos i activitats en línia (6 ECTS)
 • Treball final (6 ECTS)
(*) El TFP mai no és convalidable al màster

Temari

Semestre 1
 • Fonaments del disseny tecnopedagògic (6 ECTS)
 • Integració d'eines tecnològiques per a l'educació (6 ECTS)
 • Disseny de programes i cursos en línia (6 ECTS)
Semestre 2
 • Disseny de recursos i activitats en línia (6 ECTS)
 • Treball final (6 ECTS)*
(*) El TFP mai no és convalidable al màster
L'anglès no és un requisit perquè els materials d'aprenentatge obligatoris són a la llengua en la qual es matriculi l'estudiant, però es recomana tenir coneixements d'anglès a nivell de lectura per poder aprofitar les lectures complementàries.

Destinataris

Perfils:
 • Llicenciats i graduats interessats en làmbit de lús i laplicació de les TIC per al disseny tecnopedagògic de programes i cursos.
 • Mestres i professorat en actiu que vulguin adquirir coneixements per a la utilització i aprofitament pedagògic de recursos tecnològics emergents.
A qui s'adreça:
Aquest Diploma d'Especialització s'adreça a professionals i docents que vulguin adquirir el rol d'expert en el disseny educatiu amb ús de les TIC (e-learning o blended-learning), dins d'equips interdisciplinars, ja sigui com a experts en el suport del professorat que vulgui incorporar les TIC a la seva docència, ja sigui com a dissenyadors de recursos, entorns i materials d'aprenentatge a l'àmbit educatiu o corporatiu (editorials, productors multimèdia, etc.)

Requisits

Requisits acadèmics:
Els programes de Formació de Postgrau: Màster en Formació Permanent (fins ara Màster Propi), Diploma d'Especialització (fins ara Diploma de Postgrau) i Diploma d'expert (fins ara Especialització) requereixen titulació universitària prèvia per accedir-hi (RD 822/2021) o experiència laboral o professional amb nivell competencial equivalent a la formació acadèmica universitària (LOSU).
 • Per cursar el programa cal tenir una titulació universitària prèvia.
En cas de no tenir una titulació universitària prèvia es pot accedir al programa a través del reconeixement de l'experiència professional següent:
2 anys d'experiència en l'àmbit d'educació i TIC, en funcions o càrrecs com aquests:
 • Director/a de projectes d'e-learning Dissenyador instruccional o tecnopedagògic
 • Dissenyador gràfic de recursos i entorns educatius intervinguts per les TIC
 • Avaluador de projectes d'e-learning
 • Coordinador docent de programes, cursos i assignatures basats en lús de les TIC
 • Administrador d'entorns virtuals per a la formació
 • Coordinador de producció de recursos multimèdia per a l'educació
 • Tècnic en qualitat de l'e-learning
 • Tutor en entorns d'ensenyament i aprenentatge en línia
 • Formador en entorns d'ensenyament i aprenentatge en línia
 • Gestor de programes d'e-learning formatius
 • Investigador o ajudant de recerca
 • Coordinador de projectes de recerca en e-learning
Coneixements previs:
 • No es requereixen coneixements previs

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol, Català.

Durada

Inici: 24 de setembre 2024.

Objectius

El curs capacitarà els professionals que vulguin adquirir el rol d'expert en el disseny educatiu amb ús de les TIC dins d'equips interdisciplinars
Competències
 • Identificar els possibles models pedagògics que es poden desenvolupar en un sistema d'e-learning o blended-learning en funció del seu enfocament en el professor, l'estudiant, el contingut i les activitats o l'ús de tecnologies
 • Contextualitzar les accions formatives i dissenyar els plans formatius, en funció del model pedagògic i el tipus dacció formativa, així com les característiques del col·lectiu, la detecció de necessitats daprenentatge i de lentorn en què aquesta shaurà daplicar
 • Establir metodologies de treball que permetin identificar els diferents agents i elements que intervenen en el disseny tecnopedagògic d'una acció formativa i relacionar-les amb les tendències actuals del camp de coneixement corresponent
 • Identificar, dissenyar i elaborar recursos d'aprenentatge diferents, interactius i hipermèdia d'acord amb els objectius de formació proposats, així com seleccionar els mitjans i formats més apropiats per a la facilitació del procés formatiu, seguint els estàndards i les recomanacions respecte a la tecnologia

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de Formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de Màster de Formació Permanent, el Diploma d'Especialització o el Diploma d'Expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent.

Promocions

10% descompte!
Diploma d'Especialització de Disseny Tecnopedagògic de Programes, Entorns i Recursos
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X