Diploma d'Especialització de Docència en Línia

1034 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Especialització de Docència en Línia
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
30 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

10% descompte!
L'ús de les TIC a la docència cada vegada guanya més presència. Amb el pas del temps, el professorat que incorpora a la seva activitat docent eines tecnològiques i entorns virtuals daprenentatge és més nombrós, especialment des que lespai europeu densenyament superior (EEES) ha promogut diferents canvis metodològics en diversos sentits.
Des dels seus inicis, la UOC ha anat acumulant coneixement sobre com es poden desenvolupar els millors models i les millors estratègies i pràctiques de docència en línia a partir de la seva experiència.
Aquesta especialització vol assolir dos objectius: el primer, posar a l'abast de la comunitat acadèmica aquesta experiència i compartir-la, i el segon, acreditar els coneixements d'aquelles persones que es dediquen o que es volen dedicar a continuar incorporant les tecnologies a la seva docència, per millorar-la i fer-la evolucionar.
Aquesta especialització forma part del Màster Universitari dEducació i TIC
Contingut
Semestre 1
 • Ensenyar i aprendre en línia (6 crèdits ECTS)
 • Estratègies docents en línia (6 crèdits ECTS)
 • Planificació de la docència en línia (6 crèdits ECTS)
Semestre 2
 • Avaluació en línia (6 crèdits ECTS)
 • Treball final (6 crèdits ECTS)
(*) El TFP mai no és convalidable al màster

Temari

Semestre 1
 • Ensenyar i aprendre en línia (6 crèdits ECTS)
 • Estratègies docents en línia (6 crèdits ECTS)
 • Planificació de la docència en línia (6 crèdits ECTS)
Semestre 2
 • Avaluació en línia (6 crèdits ECTS)
 • Treball final (6 crèdits ECTS)
(*) El TFP mai no és convalidable al màster
L'anglès no és un requisit perquè els materials d'aprenentatge obligatoris són a la llengua en la qual es matriculi l'estudiant, però es recomana tenir coneixements d'anglès a nivell de lectura per poder aprofitar les lectures complementàries.

Destinataris

Perfils
Llicenciats i graduats interessats en l'àmbit de l'ús i l'aplicació de les TIC per a la direcció i gestió de projectes educatius i formatius.
Professionals que vulguin adquirir capacitats i desenvolupar-se en els processos que intervenen en lorganització de projectes densenyament i aprenentatge mitjançant les TIC per al sector educatiu, editorial i en empreses especialitzades en temes digitals.
A qui s'adreça
 • S'adreça a aquells docents en entorns virtuals d'aprenentatge que vulguin reflexionar sobre els seus coneixements desenvolupats a la pràctica professional per obtenir una millora contínua, i que alhora vulguin aplicar estratègies i eines innovadores a la pràctica docent.
 • També s'adreça a totes aquelles persones que s'enfronten a models docents amb l'ús de TIC i que volen iniciar aquest procés amb un coneixement més profund del profit que se'n treu de les TIC per a la millora de la docència.
 • Aquest postgrau preveu tenir un reconeixement acreditat per un organisme internacional competent en la matèria que validi les competències adquirides per a la docència en entorns virtuals daprenentatge.

Requisits

Requisits acadèmics
Els programes de Formació de Postgrau: Màster en Formació Permanent (fins ara Màster Propi), Diploma d'Especialització (fins ara Diploma de Postgrau) i Diploma d'expert (fins ara Especialització) requereixen titulació universitària prèvia per accedir-hi (RD 822/2021) o experiència laboral o professional amb nivell competencial equivalent a la formació acadèmica universitària (LOSU).
 • Per cursar el programa cal tenir una titulació universitària prèvia.
En cas de no tenir una titulació universitària prèvia es pot accedir al programa a través del reconeixement de l'experiència professional següent:
 • 2 anys d'experiència en l'àmbit d'educació i TIC, en funcions o càrrecs com aquests:
 • Director/a de projectes d'e-learning Dissenyador instruccional o tecnopedagògic
 • Dissenyador gràfic de recursos i entorns educatius intervinguts per les TIC
 • Avaluador de projectes d'e-learning
 • Coordinador docent de programes, cursos i assignatures basats en lús de les TIC
 • Administrador d'entorns virtuals per a la formació
 • Coordinador de producció de recursos multimèdia per a l'educació
 • Tècnic en qualitat de l'e-learning
 • Tutor en entorns d'ensenyament i aprenentatge en línia
 • Formador en entorns d'ensenyament i aprenentatge en línia
 • Gestor de programes d'e-learning formatius
 • Investigador o ajudant de recerca
 • Coordinador de projectes de recerca en e-learning
Coneixements previs:
 • No es requereixen coneixements previs

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol, Català.

Durada

Inici: 24 de setembre 2024.

Objectius

Objectius
El programa de Docència en línia capacitarà aquells professionals que volen adquirir el rol d'expert en l'ensenyament a distància (e-learning o blended-learning).
Competències
 • Planificar i organitzar el procés, els recursos, l'estratègia pedagògica i l'entorn en aprenentatge per posar en marxa una proposta d'ensenyament i d'aprenentatge en línia.
 • Adquirir i aplicar estratègies densenyament i aprenentatge en línia.
 • Avaluar i fer el seguiment del progrés dels estudiants i de la pròpia proposta de formació en línia.
 • Gestionar el procés daprenentatge i administrar lentorn

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent.

Promocions

10% descompte!
Diploma d'Especialització de Docència en Línia
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X