Diploma d'Especializació de Direcció de Màrqueting i Vendes (UOC)

1036 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Especializació de Direcció de Màrqueting i Vendes (UOC)
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
30 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

10% descompte!
El Postgrau online de Direcció de Màrqueting i Vendes està dirigit a aquelles persones interessades a adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per especialitzar-se o desenvolupar-se professionalment en el món del màrqueting i les vendes.

Temari

En el postgrau en Direcció de màrqueting i vendes es desenvolupen els continguts següents:
 • Principis del màrqueting
  • Fonaments de màrqueting
  • La direcció de màrqueting
  • L'entorn del màrqueting
  • Segmentació i posicionament
 • Màrqueting estratègic i operatiu
  • Decisions sobre productes i marques
  • Canals de distribució
  • Estratègies de preu
  • Comunicacions de màrqueting
 • El pla de màrqueting
 • Màrqueting a internet
  • Màrqueting i tecnologies digitals: una introducció
  • L'entorn internet
  • L'estratègia de màrqueting digital
  • Productes, preus i competència en l'entorn digital
  • Distribució i comerç electrònic a internet
  • Comunicacions de màrqueting digital
  • Publicitat digital i màrqueting de mitjans socials
 • Tècniques de venda
  • La venda personal en la comunicació de màrqueting: una perspectiva relacional i integral
  • Els enfocaments de vendes
  • L'estratègia de relacions
  • La presentació de vendes a la pràctica
  • Les TIC en el procés i la gestió de les vendes
  • La direcció d'equips de venedors
 • Habilitats directives
  • Habilitats personals
  • Habilitats interpersonals
  • Habilitats de grup
  • Habilitats específiques i de comunicació
 • Treball final de postgrau

Competències per a les quals et prepara el curs

Entendre i fer entendre la importància, en una organització, d'adoptar una orientació cap al mercat i la relació amb el client. Desplegar coneixements i habilitats en la direcció estratègica de màrqueting. Dissenyar i desplegar plans integrals de vendes. Concebre i desenvolupar estratègies de negoci que impliquin un ús intensiu de les TIC en general i d'Internet i els sistemes de comerç electrònic en particular. Planificar iniciatives de venda orientades al client i a liderar equips de vendes. Fomentar l'aprenentatge continu, autodirigit i autònom. Adoptar actituds i comportaments en consonància amb una pràctica professional ètica i responsable. Buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació. Utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'àmbit acadèmic i professional. Negociar en l'entorn professional. Comunicar-se correctament, per escrit o verbalment, tant en llengües pròpies com en llengua estrangera...

Destinataris

El postgrau en Direcció de màrqueting i vendes s'adreça a persones amb titulacions universitàries de grau i primer cicle que no hagin cursat programes de màrqueting o vendes, interessades a adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per a especialitzar-se o desenvolupar-se professionalment en el món del màrqueting i les vendes.

Requisits

Requisits d'accés:
Per a cursar el programa és necessari tenir una titulació universitària prèvia.
En cas de no tenir una titulació universitària prèvia es pot accedir al programa a través del reconeixement de l'experiència professional amb 2 anys d'experiència en qualsevol d'aquests àmbits:
 • Administració
 • Recursos Humans
 • Economia
 • Finances
 • Màrqueting
 • Assessoria i consultoria
 • Comercial
Coneixements previs
 • No es requereixen coneixements previs.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024.

Objectius

Amb el desenvolupament del postgrau en Direcció de màrqueting i vendes, es volen aconseguir els objectius següents:
 • Adquirir un conjunt d'habilitats i de coneixements per a emprendre iniciatives de màrqueting en la pràctica real.
 • Integrar la visió i els objectius corporatius en les estratègies i les polítiques de màrqueting de l'empresa.
 • Integrar Internet en l'estratègia de màrqueting de l'organització.
 • Conèixer el paper de la venda personal en la comunicació de màrqueting, sobre la base de la gestió de relacions i la integració dels esforços de comunicació.
 • Conèixer com la gestió de vendes pot contribuir de manera coordinada a la creació de valor per al client.
 • Analitzar i valorar la importància de les habilitats directives per al desenvolupament personal i professional.
 • Desenvolupar habilitats per a liderar i treballar en equip i relacionar-se amb els altres.
 • Desenvolupar projectes de màrqueting i vendes sobre la base dels coneixements adquirits.

Titulació obtinguda

Els estudiants que acabin els seus estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació contínua rebran el certificat corresponent.

Promocions

10% descompte!
Diploma d'Especializació de Direcció de Màrqueting i Vendes (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X