Diploma d'Expert de Contractació Pública (UOC)

7 Persones han demanat informació
1014 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Expert de Contractació Pública (UOC)
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
15 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

10% descompte!
La contractació pública és avui dia un dels àmbits més importants de l'activitat de les administracions públiques i mou cada any una gran quantitat de recursos públics.
Tenint això present, cal destacar que el novembre de 2017 s'ha publicat la nova llei de contractes del sector públic per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/ UE, del 26 de febrer del 2014.
El programa aprofundirà en les novetats que deriven de la nova llei i identificarà les principals diferències respecte al règim contractual vigent.
En aquest sentit, partint de la seva importància per al funcionament de l'Administració i per les novetats recents, aquest diploma d'expert vol oferir una formació teòrica i pràctica específica en un àmbit que exigeix una actualització i formació contínues.

Temari

El dipoloma d'expert de Contractació Pública té una durada d'un semestre acadèmic, amb una càrrega total de 15 crèdits ECTS repartits en tres assignatures:
Assignatura Principis i fonaments de la contractació pública (5 crèdits ECTS)
 • Unió Europea i contractació pública
 • Legislació espanyola sobre contractació pública
 • Noves orientacions en la contractació pública
 • Principis de la contractació
 • Àmbit subjectiu de la LCSP
 • Àmbit objectiu de la LCSP
 • Tipologia de contractes
Assignatura La preparació i adjudicació dels contractes públics (5 crèdits ECTS)
 • Expedient contractual
 • Parts del contracte
 • Objecte del contracte: el preu
 • Plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques
 • Procediments d'adjudicació
 • Contractació electrònica
 • Formalització dels contractes
Assignatura L'execució i la resolució de controvèrsies en els contractes (5 crèdits ECTS)
 • Efectes i compliment del contracte
 • Interpretació dels contractes
 • Modificació dels contractes
 • Cessió i subcontractació
 • Revisió de preus
 • Extinció dels contactes
 • Tutela dels licitadors i l'adjudicatari

Competències per a les quals et prepara el curs

Ser capaç d'interpretar la normativa vigent en matèria de contractació pública. Ser capaç d'aplicar coneixements especialitzats sobre contractació pública a supòsits concrets. Ser capaç d'utilitzar els mecanismes per a la resolució de controvèrsies en la contractació pública.

Destinataris

A qui es dirigeix:
 • Graduats o llicenciats en Dret.
 • Advocats, funcionaris i treballadors públics.
 • Professionals tècnics d'empreses licitadores i contractistes del sector públic.

Requisits

Requisits acadèmics:
Per cursar el programa cal tenir titulació universitària prèvia de Grau o Llicenciatura en Dret. En cas de no tenir titulació universitària en Dret, es valoraran els casos que aportin alguna altra formació universitària en Dret o especialitats jurídiques i que a més tinguin un mínim de 3 anys d'experiència professional en aquest àmbit.
Coneixements previs:
No es requereixen coneixements previs.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

100% online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, Català.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024.

Objectius

Els objectius del curs són:
 • Aprofundir en el coneixement de la regulació de la contractació pública.
 • Conèixer les novetats que es derivaran del trasllat de les directives europees a l'ordenament jurídic espanyol.

Titulació obtinguda

Els estudiants que acabin els seus estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació contínua rebran el certificat corresponent.

Promocions

10% descompte!
Diploma d'Expert de Contractació Pública (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X