Diploma d'Expert de Direcció Comercial

Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Expert de Direcció Comercial
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
12 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

L'especialització de Direcció Comercial permet formar professionals en vendes que vulguin exercir les activitats en departaments comercials i àrees de màrqueting d'empreses i institucions. Els responsables de màrqueting han de comprendre situacions de mercat complexes i canviants, i han de determinar quines són les millors estratègies de màrqueting per afrontar-les i dur-les a terme de manera efectiva.
En aquest context, cal un profund coneixement de les tècniques de venda, que és imprescindible perquè les empreses interactuïn amb el consumidor. D'aquesta interacció sorgeix l'oportunitat on l'empresa pot informar el consumidor del producte o servei que ofereix i ajudar-lo en el procés de decisió de compra. De la mateixa manera, un element clau per fomentar les relacions de màrqueting és poder disposar duna xarxa comercial amb habilitats per assumir responsabilitats directives.
Amb la intenció de desenvolupar les capacitats analítiques i directives que es requereixen en aquest nou entorn, els estudis d'economia i empresa de la Universitat Oberta de Catalunya presenten l'especialització en direcció comercial. El programa, de durada d'un semestre acadèmic, ofereix una formació d'alt nivell i rigor acadèmic i incorpora les tendències i els nous reptes que es dibuixen a la societat de la informació i el coneixement.

Temari

A l'Especialització en Direcció comercial es desenvolupen els continguts següents:
Tècniques de venda
 • La venda personal a la comunicació de màrqueting: una perspectiva relacional i integral
 • Els enfocaments de vendes
 • L'estratègia de relacions
 • La presentació de vendes a la pràctica
 • Les TIC en el procés i gestió de les vendes
 • La direcció dels equips de venedors
Habilitats directives
 • Habilitats personals
 • Habilitats interpersonals
 • Habilitats de grup
 • Habilitats específiques i de comunicació

Destinataris

Perfils:
El programa permet formar professionals en vendes que vulguin exercir les activitats en departaments comercials i àrees de màrqueting d'empreses i institucions.
A qui s'adreça:
L'especialització en direcció comercial s'adreça a persones amb titulacions universitàries de grau i primer cicle que no hagin cursat programes de vendes, interessades a adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per especialitzar-se o desenvolupar-se professionalment al món de les vendes i la direcció comercial.

Requisits

Requisits acadèmics:
Per cursar el programa cal tenir una titulació universitària prèvia.
En cas de no tenir una titulació universitària prèvia, es pot accedir al programa mitjançant el reconeixement de l'experiència professional amb dos anys d'experiència en qualsevol dels àmbits següents:
 • Administració
 • Recursos Humans
 • Economia
 • Finances
 • Màrqueting
 • Assessoria i consultoria
Coneixements previs:
 • No es requereixen coneixements previs

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol.

Durada

Propera convocatòria: A consultar.

Objectius

Objectius:
 • Conèixer el paper de la venda personal dins de la comunicació de màrqueting, sobre la base de la gestió de relacions i la integració dels esforços de comunicació.
 • Conèixer com la gestió de vendes pot contribuir de manera coordinada a la creació de valor per al client.
 • Analitzar i valorar la importància de les habilitats directives per al desenvolupament personal i professional.
 • Desenvolupar habilitats per liderar i treballar en equip i relacionar-se amb els altres.
 • Desenvolupar projectes de vendes sobre la base dels coneixements adquirits.
Competències:
A través de l'especialització en direcció comercial es pretén que l'estudiant desenvolupi les competències següents:
 • Desenvolupar coneixements i habilitats a la direcció estratègica de màrqueting i direcció comercial.
 • Concebre i desenvolupar estratègies de negoci que impliquen un ús intensiu de les TIC, en general, i dInternet i els sistemes de comerç electrònic, en particular.
 • Treballar en equip i virtualment en entorns multidisciplinaris.
 • Negociar a l'entorn professional.
 • Buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
 • Adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • Desenvolupar un aprenentatge continu, autodirigit i autònom.
 • Utilitzar i aplicar les TIC a l'àmbit acadèmic i professional.
 • Entendre i fer entendre la importància, en una organització dadoptar una orientació cap al mercat i la relació amb el client.

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent.
Diploma d'Expert de Direcció Comercial
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X