Diploma d'Expert d'Elements Clau de les Intervencions en Salut Digital

Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Expert d'Elements Clau de les Intervencions en Salut Digital
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
18 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

La societat actual cada vegada té més necessitat d'una qualitat de vida més gran i millor, cosa que està totalment vinculada a un adequat desenvolupament dels sectors sanitari i tecnològic. L'evolució constant de les tecnologies de la informació i la comunicació, juntament amb les transformacions socials i culturals ràpides, configuren una complexitat creixent en l'àmbit de la salut.
Això exigeix professionals amb coneixements i competències transversals en habilitats digitals i gran capacitat per adaptar-se al canvi i per gestionar organitzacions i entorns cada cop més complexos i propers als pacients ia la ciutadania.
Aquest programa se centra principalment en la gestió de les dades (ciència de dades), l'ètica i la reputació i l'apoderament del pacient.

Temari

Empoderament i salut participativa en un món digital
 • Empoderament i salut participativa en salut digital (e-health)
 • Estratègies per a l'apoderament i la promoció de la participació
 • De l'apoderament a la participació ciutadana en salut. Bones pràctiques d'apoderament i participació en salut
Ètica, legislació i reputació digital
 • L'ètica a l'e-salut
 • Responsabilitat i aspectes legals de la salut
 • Codis deontològics de la intervenció en salut a distància
 • La reputació en línia dels professionals de la salut
Ciència de dades aplicades a la salut
 • Què són les organitzacions basades en dades i què poden aportar al sector de la salut?
 • Què és la ciència de dades i com es pot aplicar en entorns de salut?
 • Quines dades són rellevants en salut i com es poden adquirir, preparar i emmagatzemar?
 • Com podeu obtenir informació de valor a partir de l'anàlisi de dades?
 • Com cal avaluar un model d'anàlisi de dades?
 • Guia bàsica per a una visualització de dades més efectiva
 • Com s'ha de garantir la privadesa de dades?

Destinataris

Perfils
Aquesta titulació vol preparar els professionals per adaptar-se al canvi de paradigma al qual s'està enfrontant el sector de la salut, en què l'avaluació de l'impacte clínic, econòmic i social és un aspecte cada cop més rellevant. La presència de la tecnologia ja és un denominador comú en totes les intervencions, tant en la promoció i l'educació per a la salut de la ciutadania com en el diagnòstic, el tractament i el monitoratge de pacients crònics i aguts.
A qui s'adreça
 • Administracions públiques locals, autonòmiques i estatals dedicades a la prevenció, la promoció, la protecció i la vigilància de la salut.
 • Fundacions, organitzacions no governamentals, col·lectius, associacions, etc. relacionats amb la prevenció de la malaltia i la promoció de la salut.
Sortides professionals
 • Administracions autonòmiques i estatals.
 • Departaments sanitaris i clínics a organitzacions de l'entorn de la salut (hospitals, centres d'atenció primària, centres de salut mental o centres sociosanitaris).
 • Departaments de sistemes dinformació en organitzacions sanitàries i sociosanitàries (com hospitals i centres assistencials).
 • Empreses i professionals del sector biomèdic, biotecnològic o similars.
 • Farmacèutiques.
 • Empreses de recerca al camp de la salut en línia.
 • Empreses d'assegurances mèdiques i mútues de l'ecosistema de la salut.

Requisits

Requisits acadèmics
Per cursar el programa cal tenir una titulació universitària prèvia. En cas de no tenir una titulació universitària prèvia es pot accedir al programa a través del reconeixement d'un mínim de 2 anys d'experiència professional en els àmbits següents:
 • Infermeria
 • Medicina
 • Farmàcia
 • Psicologia
 • Fisioteràpia
 • Biologia
 • Enginyeria de Telecomunicacions
 • Enginyeria Biomèdica
 • Bioquímica
 • Estadística o un altre camp vinculat a les ciències de la salut o bé a les ciències de la tecnologia.
Coneixements previs
Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol, Català.

Durada

Propera convocatòria: A consultar.

Objectius

Objectius
Conèixer la importància de l'apoderament individual i com facilitar-lo individualment, a més de facilitar la participació ciutadana en la promoció de la salut, sense oblidar l'apoderament de les organitzacions
Aconseguir els coneixements per poder realitzar una intervenció en salut digital ètica, que compleix amb la legalitat, principalment la Llei de protecció de dades, i segueix les recomanacions deontològiques de les diferents professions sanitàries involucrades, a més d'ajudar a planificar la gestió, la protecció i la defensa del prestigi i internet del professional encarregat d'aquesta intervenció
Aprendre quins avantatges poden aportar les dades a la salut
Competències
Tenir i comprendre coneixements que aportin una base o una oportunitat de ser originals en el desenvolupament o laplicació didees
Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis
Saber comunicar les pròpies conclusions i les raons i els coneixements últims que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara
Posseir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera autodirigida o autònoma
Conèixer què és la ciència de dades, quin és el seu cicle de vida i quines etapes el conformen, i què permet a l'àmbit de la salut
Conèixer les limitacions de la ciència de les dades i què cal tenir en compte a l'hora d'interpretar-ne els resultats

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent.
Diploma d'Expert d'Elements Clau de les Intervencions en Salut Digital
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X