Diploma d'Expert d'Expert a Eines Tecnològiques de Gestió Documental

1038 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Expert d'Expert a Eines Tecnològiques de Gestió Documental
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
13 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

La gestió documental sempre ha necessitat metodologies clares de disseny i d'implementació.
No obstant això, diferents esdeveniments esdevinguts en els darrers anys fan imprescindible obtenir una formació específica en aquest àmbit, per fer front als nous reptes plantejats.
El professional de la gestió de documents per fer front a aquests reptes i exercir amb eficiència la seva funció precisa:
 • Saber com analitzar el context organitzatiu en el marc del qual dissenyar i implementar sistemes de gestió de documents electrònics,
 • Identificar i dissenyar processos i eines de gestió documental,
 • Conèixer i comprendre les normes i els informes tècnics en què basar una bona sistemàtica de la gestió documental
 • Estar familiaritzat amb els fonaments tecnològics, formats i estàndards,
 • Saber identificar els requisits que ha de complir una eina informàtica de gestió documental d'acord amb les necessitats organitzatives detectades, i procedir-ne a la selecció i la implementació.
 • Avaluar el funcionament correcte del sistema de gestió documental implementat a l'organització.

Temari

Especialització Eines tecnològiques de gestió documental (13 ECTS).
Fonaments tecnològics, formats i estàndards (4 ECTS)
 • Fonaments tecnològics (arquitectura de sistemes i llenguatges de programació, aplicacions de bases de dades orientades a objectes, motors de cerca, ECM i mòduls)
 • Formats i estàndards documentals en entorn electrònic (MoReq2010, DoD 5015, OOXML, PDF, METS, OAIS, digitalització, etc.)
Selecció de les eines i implementació (9 ECTS)
 • Criteris de selecció (identificació de requisits, avaluació d'ofertes, contractes i assistència)
 • Implementació: parametrització i personalització d'eines (objectes documentals, rols i permisos, workflows, signatures electròniques, aplicació de polítiques de disposició, visualització i integració amb altres aplicacions).
 • Pràctiques en una eina tecnològica (EDRMS).
 • Gestió de projectes tecnològics (metodologia com CCMI, mètrica 3, planificació i fases del projecte i fases d'implementació).
Títulació: Certificat d'especialització en eines tecnològiques de gestió documental

Destinataris

A qui s'adreça:
 • Llicenciats/graduats en Informació i Documentació.
 • Diplomats en Biblioteconomia i Documentació.
 • Llicenciats/graduats en informàtica.
 • Llicenciats/graduats en ADE que es vulguin familiaritzar en sistemes de gestió documental, associats a la responsabilitat corporativa.
 • Arxivers i gestors documentals de les administracions públiques i organitzacions privades.
 • Professionals que vulguin implementar i/o participar en un projecte d'implementació d'EDRM (Electronic Document & Records Management Systems)
 • Professionals en el disseny, implementació i auditoria de SISTEMES DE GESTIÓ INTEGRATS i responsabilitat social: Sistemes de Qualitat (ISO 9000), Sistemes de Gestió mediambiental (14000), i OHSAS 18001, Responsabilitat Social (ISO 26000), Sistemes de gestió de R+ D+ I (UNE 166.000), i la nova norma de sistemes de gestió per a documents ISO 30300 Management Systems for Records.

Requisits

Requisits d'accés:
Per cursar el programa cal tenir una titulació universitària prèvia. En cas de no tenir una titulació universitària prèvia es pot accedir al programa a través del reconeixement de lexperiència professional següent: un mínim dun any dexperiència en làmbit de la informació i la documentació.
Coneixements previs: No es requereixen coneixements previs

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol.

Durada

Propera convocatòria: A consultar.

Objectius

Objectius
 • Aprendre la metodologia necessària per dissenyar sistemes de gestió dels documents com a evidències de l'activitat de l'organització, per provar el compliment del marc legal i normatiu, i poder accedir a la informació continguda als documents
 • Saber analitzar el context organitzatiu de l'organització en què cal implementar un SGD i un EDRMS
 • Identificar el valor operatiu i estratègic dels sistemes de gestió documental en el marc dels altres sistemes de gestió existents a lorganització, i la gestió del coneixement
 • Saber dissenyar processos i procediments en el marc del model de gestió documental de l'organització, complint els requisits de la norma 30301
 • Saber avaluar els processos i procediments de gestió de documents implementats en una organització
Competències
 • Compromís ètic
 • Orientació a la qualitat
 • Saber aplicar la metodologia adequada per analitzar el context organitzatiu, dissenyar i implementar un SGD i un EDRMS
 • Capacitat per definir i aplicar polítiques, mètodes i tècniques per gestionar, protegir, conservar i preservar documents electrònics i el seu contingut informatiu
 • Capacitat d'elaborar i aplicar criteris i procediments per crear, capturar, classificar, valorar i eliminar i preservar documents electrònics.
 • Saber analitzar els continguts dels documents per a la seva indexació i posterior recuperació en un EDRMS
 • Capacitat d'exercir el lideratge en projectes d'implementació d'un EDRMS, organitzacions públiques o privades

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent.
Diploma d'Expert d'Expert a Eines Tecnològiques de Gestió Documental
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X