Diploma d'Expert de Gestió Logística

Postgrau
On-line
12 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Fracciona fàcil!!
L'especialització de Gestió Logística forma professionals capaços de planificar de manera estratègica les activitats de compres, producció, distribució i emmagatzematge de l'empresa així com dirigir les operacions del dia a dia.
La logística és un camp que ha experimentat un enorme creixement i canvi en les darreres dècades com a conseqüència, en gran part, dels grans avenços tecnològics, de la recerca de l'optimització dels recursos logístics de les companyies i de la visió dels processos logístics com un factor estratègic de competitivitat. Tot plegat fa que ara com ara la planificació de la logística sigui una peça fonamental per a qualsevol negoci.
Una gestió logística adequada pot aportar a les organitzacions els avantatges següents:
 • Reducció de costos
 • Capacitat d'accés a mercats geogràficament més grans
 • Augment de la competitivitat de l'organització
 • Millora de la qualitat dels productes
 • Augment de la satisfacció dels clients
 • Consolidació d'una xarxa de col·laboradors externs
 • Una adaptació més ràpida al canvi

Temari

Assignatures - Crèdits
 • La funció de l'aprovisionament i la gestió de compres 4
 • Logística de la producció 4
 • Gestió de la distribució i dels magatzems 4

Destinataris

Perfils
L'expert de Gestió Logística es dirigeix a dos perfils diferents:
 • Titulats superiors amb interès per ser experts en l'àmbit de la logística.
 • Professionals en actiu que es formen al llarg de la vida per aprofundir en el coneixement i el domini de diferents eines que els permetin una millora continuada.
Sortides professionals
 • Cap de compres i aprovisionaments
 • Director d'operacions
 • Gestor de distribució i magatzems
 • Responsable logístic

Requisits

Requisits acadèmics
Per cursar el programa cal tenir una titulació universitària prèvia. En cas de no tenir una titulació universitària prèvia es pot accedir al programa a través del reconeixement de lexperiència professional següent administració, recursos humans, economia, finances, màrqueting, assessoria i consultoria, indústria o qualitat.
Coneixements previs
No es requereixen coneixements previs

Metodologia

Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol, català.

Durada

Inici: 15 de març 2024.

Objectius

Els objectius de l'expert de Gestió Logística són:
 • Formar experts capaços de prendre decisions en els àmbits de les compres i els aprovisionaments, la producció i la distribució en un context en què els processos logístics tenen una importància estratègica clau per a les empreses que operen en una economia cada cop més globalitzada i digitalitzada.
 • Dotar a l'estudiant dels coneixements i les eines necessaris per planificar amb estratègia, tàctica i operativitat les activitats logístiques a les grans àrees de la cadena de cadena de subministrament (supply chain): aprovisionament i compres, producció, distribució i emmagatzematge, per augmentar la competitivitat, reduir costos i, en general, incrementar leficiència daquestes àrees.
 • Competències:
 • Desenvolupar una visió concreta i en conjunt de les diferents àrees implicades en la funció logística de qualsevol organització que permeti prendre decisions des d'una perspectiva estratègica, tàctica i operativa.
 • Identificar i desenvolupar les relacions entre els diferents actors de la cadena de subministrament per aconseguir objectius propis i conjunts, establint relacions positives de col·laboració.
 • Conèixer i ser capaç d'escollir els actius, els recursos i la tecnologia més adequats que serveixin de suport al flux dels materials i de la informació a l'organització.

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent.
Diploma d'Expert de Gestió Logística
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Cursos més populars
Sol·licita informació
X