Diploma d'Expert en Gestió Logística

1031 Persones estan visitant aquest curs
Preu 1.590 €
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Expert en Gestió Logística
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
12 crèdits
Preu 1.590 €

Descripció

El Diploma d'Expert en Gestió Logística forma professionals capaços de planificar de manera estratègica les activitats de compres, producció, distribució i emmagatzematge de l'empresa així com dirigir les operacions del dia a dia.
La logística és un camp que ha experimentat un enorme creixement i canvi en les darreres dècades com a conseqüència, en gran part, dels grans avenços tecnològics, de la recerca de l'optimització dels recursos logístics de les companyies i de la visió dels processos logístics com un factor estratègic de competitivitat. Tot plegat fa que ara com ara la planificació de la logística sigui una peça fonamental per a qualsevol negoci.

Una gestió logística adequada pot aportar a les organitzacions els avantatges següents:
 • Reducció de costos
 • Capacitat d'accés a mercats geogràficament més grans
 • Augment de la competitivitat de l'organització
 • Millora de la qualitat dels productes
 • Augment de la satisfacció dels clients
 • Consolidació d'una xarxa de col·laboradors externs
 • Una adaptació més ràpida al canvi

Temari

Assignatures - Crèdits del Diploma d'Expert en Gestió Logística
 • La funció de l'aprovisionament i la gestió de compres 4
 • Logística de la producció 4
 • Gestió de la distribució i dels magatzems 4

Competències per a les quals et prepara el curs

Desenvolupar una visió concreta i en conjunt de les diferents àrees implicades en la funció logística de qualsevol organització que permeti prendre decisions des d'una perspectiva estratègica, tàctica i operativa. Identificar i desenvolupar les relacions entre els diferents actors de la cadena de subministrament per aconseguir objectius propis i conjunts, establint relacions positives de col·laboració. Conèixer i ser capaç d'escollir els actius, els recursos i la tecnologia més adequats que serveixin de suport al flux dels materials i de la informació a l'organització.

Destinataris

Perfils d'accés al Diploma d'Expert en Gestió Logística
 • Titulats superiors amb interès per ser experts en l'àmbit de la logística.
 • Professionals en actiu que es formen al llarg de la vida per aprofundir en el coneixement i el domini de diferents eines que els permetin una millora continuada.

Requisits

Requisits acadèmics
 • Per cursar el Diploma d'Expert en Gestió Logística cal tenir una titulació universitària prèvia.
En cas de no tenir una titulació universitària prèvia es pot accedir al programa a través del reconeixement de lexperiència professional següent administració, recursos humans, economia, finances, màrqueting, assessoria i consultoria, indústria o qualitat.

Coneixements previs
 • No es requereixen coneixements previs

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Modalitat: Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol, català.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024.

Objectius

Els objectius del Diploma d'Expert en Gestió Logística són:
 • Formar experts capaços de prendre decisions en els àmbits de les compres i els aprovisionaments, la producció i la distribució en un context en què els processos logístics tenen una importància estratègica clau per a les empreses que operen en una economia cada cop més globalitzada i digitalitzada.
 • Dotar a l'estudiant dels coneixements i les eines necessaris per planificar amb estratègia, tàctica i operativitat les activitats logístiques a les grans àrees de la cadena de cadena de subministrament (supply chain): aprovisionament i compres, producció, distribució i emmagatzematge, per augmentar la competitivitat, reduir costos i, en general, incrementar leficiència daquestes àrees.

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent.

Perspectives laborals

Cap de compres i aprovisionaments. Director d'operacions. Gestor de distribució i magatzems. Responsable logístic.

Promocions

 • Fracciona fàcil
Diploma d'Expert en Gestió Logística
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X