Diploma d'Expert de Multilateral Diplomacy (UOC, UNITAR)

1032 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Expert de Multilateral Diplomacy (UOC, UNITAR)
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
15 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Aquest curs ofereix als estudiants una comprensió completa de les pràctiques i estratègies clau en la negociació i la col·laboració a escala global. A través de l'estudi de casos pràctics, els estudiants exploraran els diferents enfocaments i tàctiques de la diplomàcia multilateral i desenvoluparan habilitats clau, com ara la comunicació efectiva, la gestió de conflictes i la presa de decisions col·lectives.
Els graduats i les graduades d'aquest programa estan ben preparats per liderar el canvi a escala mundial, utilitzant les habilitats i els coneixements adquirits per resoldre problemes globals, com ara la pau, la seguretat, el desenvolupament sostenible i els drets humans.
L'estudi d'aquesta tipologia de programa a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ofereix diversos punts forts en comparació amb altres opcions:
 • Flexibilitat: la UOC ofereix un model d'aprenentatge en línia que permet als estudiants adaptar els estudis a les seves necessitats i circumstàncies personals.
 • Tutoria personalitzada: els estudiants de la UOC tenen accés a un tutor personal que els ajuda al seu aprenentatge i els proporciona suport i orientació durant tot el programa.
 • Enfocament pràctic: el programa de la UOC està dissenyat per proporcionar als estudiants una formació pràctica i orientada a la resolució de problemes, de manera que els prepara per a la seva carrera professional.

Temari

 • Conflict Resolution and Crisis Management 3 ECTS
 • International Diplomacy - Theory and Practice 4 ECTS
 • Overcoming Negotiation Deadlocks 4 ECTS
 • Public Diplomacy in Multipolar World 4 ECTS

Destinataris

A qui s'adreça
 • Diplomàcia pública
 • Funcionaris públics de l'àmbit internacional
 • El tercer sector i les ONG
 • Think tanks
 • Organitzacions internacionals
 • Mitjans de comunicació internacionals
 • Intel·ligència i seguretat
 • Educació superior
Sortides professionals
 • Diplomàcia pública: els estudiants d'aquest programa estan ben preparats per a una carrera en aquest camp, ja que han adquirit una comprensió profunda del sistema internacional i de les relacions internacionals, i han desenvolupat habilitats de comunicació efectiva i resolució de problemes.
 • Funcionari internacional: aquest programa prepara els estudiants per a una carrera en organitzacions internacionals com les Nacions Unides, la Unió Europea o altres organitzacions regionals.
 • Advocat especialitzat en dret internacional: els estudiants que se centrin en el dret internacional poden desenvolupar una carrera en advocacia especialitzada en aquest àmbit, ja sigui a escala nacional o internacional.
 • Analista de polítiques públiques: el programa també prepara els estudiants per a una carrera a l'àmbit de l'anàlisi de polítiques públiques, especialment les relacionades amb l'economia internacional.
 • Investigador: els estudiants amb un interès per la investigació poden desenvolupar una carrera al camp de les relacions internacionals o el dret internacional.

Requisits

Requisits d'accés:
Per accedir al programa es requereix titulació universitària prèvia o dos anys d'experiència laboral i/o professional en els àmbits:
 • Advocacia i Procura
 • Acció Humanitària
 • Ciència Política
 • Ciutat i Urbanisme
 • Cooperació Internacional
 • Conflicte Internacional
 • Criminologia
 • Diplomàcia
 • Dret
 • Drets Humans i Democràcia
 • Fiscalitat
 • Gestió i administració pública
 • Mediació
 • Relacions Internacionals
Coneixements previs:
Anglès B2.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Anglès.

Durada

Propera convocatòria: A consultar.

Objectius

Objectius
 • Desenvolupar una comprensió crítica de qüestions i conceptes clau de la política mundial.
 • Demostrar un coneixement global, substantiu i pràctic de la diplomàcia i les relacions internacionals.
 • Desenvolupar capacitats analítiques i pensament crític.
 • Situar-se eficaçment i eficientment en entorns de treball bilaterals i multilaterals amb més confiança.
Competències
 • Capacitat per relacionar-se críticament amb la literatura en el camp de les relacions internacionals i les formes en què aquesta literatura interpreta el món empíric de la política global.
 • Comprensió de l'estructura principal de governança, la història i el desenvolupament del món des d'una varietat de perspectives teòriques, regionals i multidisciplinàries.
 • Capacitat per argumentar i establir, a partir de dades i teoria, explicacions plausibles sobre fenòmens internacionals, i establir maneres de validar-los o refutar-los.
 • Desenvolupar coneixements en el camp de les relacions internacionals mitjançant revistes internacionals i materials didàctics d'experts.
 • Capacitat per analitzar arguments i evidències a escala internacional.

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent.
Diploma d'Expert de Multilateral Diplomacy (UOC, UNITAR)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X