Diploma d'Expert de Multilateral Diplomacy (UOC, UNITAR)

Postgrau
On-line
15 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Fracciona fàcil!!
Aquest curs ofereix als estudiants una comprensió completa de les pràctiques i estratègies clau en la negociació i la col·laboració a escala global. A través de l'estudi de casos pràctics, els estudiants exploraran els diferents enfocaments i tàctiques de la diplomàcia multilateral i desenvoluparan habilitats clau, com ara la comunicació efectiva, la gestió de conflictes i la presa de decisions col·lectives.
Els graduats i les graduades d'aquest programa estan ben preparats per liderar el canvi a escala mundial, utilitzant les habilitats i els coneixements adquirits per resoldre problemes globals, com ara la pau, la seguretat, el desenvolupament sostenible i els drets humans.
L'estudi d'aquesta tipologia de programa a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ofereix diversos punts forts en comparació amb altres opcions:
 • Flexibilitat: la UOC ofereix un model d'aprenentatge en línia que permet als estudiants adaptar els estudis a les seves necessitats i circumstàncies personals.
 • Tutoria personalitzada: els estudiants de la UOC tenen accés a un tutor personal que els ajuda al seu aprenentatge i els proporciona suport i orientació durant tot el programa.
 • Enfocament pràctic: el programa de la UOC està dissenyat per proporcionar als estudiants una formació pràctica i orientada a la resolució de problemes, de manera que els prepara per a la seva carrera professional.

Temari

 • Conflict Resolution and Crisis Management 3 ECTS
 • International Diplomacy - Theory and Practice 4 ECTS
 • Overcoming Negotiation Deadlocks 4 ECTS
 • Public Diplomacy in Multipolar World 4 ECTS

Destinataris

A qui s'adreça
 • Diplomàcia pública
 • Funcionaris públics de l'àmbit internacional
 • El tercer sector i les ONG
 • Think tanks
 • Organitzacions internacionals
 • Mitjans de comunicació internacionals
 • Intel·ligència i seguretat
 • Educació superior
Sortides professionals
 • Diplomàcia pública: els estudiants d'aquest programa estan ben preparats per a una carrera en aquest camp, ja que han adquirit una comprensió profunda del sistema internacional i de les relacions internacionals, i han desenvolupat habilitats de comunicació efectiva i resolució de problemes.
 • Funcionari internacional: aquest programa prepara els estudiants per a una carrera en organitzacions internacionals com les Nacions Unides, la Unió Europea o altres organitzacions regionals.
 • Advocat especialitzat en dret internacional: els estudiants que se centrin en el dret internacional poden desenvolupar una carrera en advocacia especialitzada en aquest àmbit, ja sigui a escala nacional o internacional.
 • Analista de polítiques públiques: el programa també prepara els estudiants per a una carrera a l'àmbit de l'anàlisi de polítiques públiques, especialment les relacionades amb l'economia internacional.
 • Investigador: els estudiants amb un interès per la investigació poden desenvolupar una carrera al camp de les relacions internacionals o el dret internacional.

Requisits

Requisits d'accés:
Per accedir al programa es requereix titulació universitària prèvia o dos anys d'experiència laboral i/o professional en els àmbits:
 • Advocacia i Procura
 • Acció Humanitària
 • Ciència Política
 • Ciutat i Urbanisme
 • Cooperació Internacional
 • Conflicte Internacional
 • Criminologia
 • Diplomàcia
 • Dret
 • Drets Humans i Democràcia
 • Fiscalitat
 • Gestió i administració pública
 • Mediació
 • Relacions Internacionals
Coneixements previs:
Anglès B2.

Metodologia

Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Anglès.

Durada

Inici: 15 de març 2024.

Objectius

Objectius
 • Desenvolupar una comprensió crítica de qüestions i conceptes clau de la política mundial.
 • Demostrar un coneixement global, substantiu i pràctic de la diplomàcia i les relacions internacionals.
 • Desenvolupar capacitats analítiques i pensament crític.
 • Situar-se eficaçment i eficientment en entorns de treball bilaterals i multilaterals amb més confiança.
Competències
 • Capacitat per relacionar-se críticament amb la literatura en el camp de les relacions internacionals i les formes en què aquesta literatura interpreta el món empíric de la política global.
 • Comprensió de l'estructura principal de governança, la història i el desenvolupament del món des d'una varietat de perspectives teòriques, regionals i multidisciplinàries.
 • Capacitat per argumentar i establir, a partir de dades i teoria, explicacions plausibles sobre fenòmens internacionals, i establir maneres de validar-los o refutar-los.
 • Desenvolupar coneixements en el camp de les relacions internacionals mitjançant revistes internacionals i materials didàctics d'experts.
 • Capacitat per analitzar arguments i evidències a escala internacional.

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent.
Diploma d'Expert de Multilateral Diplomacy (UOC, UNITAR)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Cursos més populars
Sol·licita informació
X