Diploma d'Expert de Principis i Estratègies de Màrqueting (UOC)

1032 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Expert de Principis i Estratègies de Màrqueting (UOC)
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
15 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

10% descompte!
El món del màrqueting és dinàmic i cada vegada més complex i turbulent. D'una banda, els consumidors estan millor informats, són més exigents, aprecien les actuacions respectuoses amb el medi ambient i mostren unes preferències i comportaments que canvien ràpidament en el temps. D'altra banda, l'entorn econòmic és cada vegada més global i la competència més intensa.
Així mateix, es requereix considerar les oportunitats i els reptes que es deriven de l'aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació en el negoci, i també l'ús que en fan els consumidors. Els responsables de màrqueting han de comprendre situacions de mercat complexes i canviants, i determinar quina és la millor manera de dur a terme estratègies de màrqueting efectives.
Amb l'objectiu de desenvolupar les capacitats analítiques i directives que es requereixen en aquest nou entorn, els Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya presenten l'Especialització en Principis i estratègies de màrqueting. El programa, d'una durada d'un semestre acadèmic, ofereix una formació d'alt nivell i rigor acadèmic i incorpora les tendències i els nous reptes  que es dibuixen en l'actual societat de la informació i el coneixement.

Temari

L'especialització de Principis i estratègies de màrqueting desenvolupa els següents continguts:
Principis del màrqueting
 • Fonaments de màrqueting
 • La direcció de màrqueting
 • L'entorn del màrqueting
 • Segmentació i posicionament
Màrqueting estratègic i operatiu
 • Decisions sobre productes i marques
 • Canals de distribució
 • Estratègies de preu
 • Comunicacions de màrqueting
 • El pla de màrqueting
Màrqueting a Internet
 • Màrqueting i Internet: una introducció
 • L'entorn Internet
 • L'estratègia de màrqueting a Internet
 • Productes, preus i competència a Internet
 • La distribució i el comerç electrònic
 • Comunicacions de màrqueting a Internet

Competències per a les quals et prepara el curs

Entendre i fer entendre la importància, en una organització, d'adoptar una orientació cap al mercat i la relació amb el client. Desplegar coneixements i habilitats en la direcció estratègica de màrqueting. Concebre i desenvolupar estratègies de negoci que impliquen un ús intensiu de les TIC en general i d'Internet i els sistemes de comerç electrònic en particular. Aprenentatge continu, autodirigit i autònom. Adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable. Buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació. Utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'àmbit acadèmic i professional.

Destinataris

Perfls:
El programa permet formar a professionals en màrqueting que desitgin exercir les seves activitats en departaments de màrqueting i àrees d'e-business d'empreses i institucions. Així mateix, aquest programa és rellevant per a qualsevol persona interessada en les relacions empresa-consumidor impulsades per les eines de la web 2.0.
A qui es dirigeix:
L'Especialització en Principis i estratègies de màrqueting es dirigeix a persones amb titulacions universitàries de grau i primer cicle que no hagin cursat programes de màrqueting, investigació de mercats o comunicació interessades a adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per desenvolupar-se professionalment en el món del màrqueting. També es dirigeix  a qualsevol professional del màrqueting que vulgui ampliar o adaptar els seus coneixements i habilitats a l'entorn digital.

Requisits

Requisits acadèmics:
Per a cursar el programa és necessari tenir una titulació universitària prèvia.
En cas de no tenir una titulació universitària prèvia es pot accedir al programa a través del reconeixement de l'experiència professional amb 2 anys d'experiència en qualsevol d'aquests àmbits:
 • Administració
 • Recursos Humans
 • Economia
 • Finances
 • Màrqueting
 • Assessoria i consultoria
Coneixements previs:
 • No es requereixen coneixements previs.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà.

Durada

Inicio: 15 octubre 2024.

Objectius

Mitjançant el desenvolupament del l'Especialitat en Principis i estratègies de màrqueting es pretén assolir els objectius següents:
 • Adquirir un conjunt d'habilitats i coneixements per emprendre iniciatives de màrqueting en la pràctica real. 
 • Integrar la visió i els objectius corporatius en les estratègies i polítiques de màrqueting de l'empresa. 
 • Integrar Internet en l'estratègia de màrqueting de l'organització.
 • Dissenyar i controlar plans de màrqueting en els quals Internet es contempli com un mitjà de comunicació i/o canal de distribució. 
 • Desenvolupar projectes de màrqueting sobre la base dels coneixements adquirits.

Titulació obtinguda

Els estudiants que acabin els seus estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació contínua rebran el certificat corresponent.

Promocions

10% descompte!
Diploma d'Expert de Principis i Estratègies de Màrqueting (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X