Diploma d'Expert de Programació per a la Web

Postgrau
On-line
12 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Fracciona fàcil!!
El programa d'Expert de Programació per a la web és un curs orientat a professionals del desenvolupament d'aplicacions que vulguin aprendre a desenvolupar aplicacions web sofisticades de manera àgil i eficaç. Per tant, assumeix que els estudiants tenen coneixements sòlids de programació. Aquest programa és eminentment pràctic i treballa, des del principi, amb la resolució de casos i exercicis. L'estudiant treballarà de manera integrada les dues parts que componen el curs.
Per què estudiar el Diploma d'Expert de Programació per a la Web?
 • Adquiriràs bona part dels coneixements, les eines i les habilitats necessàries per treballar com a desenvolupador web, un perfil professional altament demandat al mercat laboral.
 • Aprendràs de manera molt pràctica, treballant amb la resolució de casos i exercicis i integrant les dues parts que componen el curs.
 • T'acompanyarà professorat expert en formació en línia i en l'àmbit del disseny i la programació web.

Temari

El programa consta de 12 crèdits i s'estructura en dues assignatures:
Desenvolupament back-end amb PHP (6 ECTS)
En aquesta assignatura, s'introdueix el món del desenvolupament al costat del servidor. Treballarem sobre una pila AMP (Apache, MySQL, PHP), encara que els coneixements adquirits seran traslladables a qualsevol altre entorn. Per al desenvolupament ràpid d'aplicacions sofisticades, es treballarà tant amb frameworks com Symphony, com usant com a base les capacitats de gestors de continguts actuals, com WordPress i Drupal.
Programació en JavaScript per a programadors (6 ECTS)
En aquesta assignatura els estudiants s'endinsaran en les particularitats de JavaScript com a llenguatge de programació. Els estudiants començaran adquirint les habilitats bàsiques del llenguatge i introduint-se al test driven development. A continuació es treballaran dos conceptes fonamentals del desenvolupament web al costat del client: l'accés a APIs i la gestió de l'asincronia, d'una banda, i la manipulació del model d'objectes del document (DOM) de l'altra. Finalment, es farà una introducció a la feina amb Node.js.

Destinataris

Perfils
Aquest programa s'adreça especialment a professionals de l'àmbit multimèdia, de la informàtica o de les telecomunicacions que vulguin desenvolupar aplicacions web sofisticades de manera ràpida i eficaç.
A qui s'adreça
El Diploma d'expert de Programació per a la web s'adreça a:
 • Titulats en Enginyeria Informàtica (graus, enginyeries o enginyeries tècniques).
 • Titulats en Enginyeria de Telecomunicació (graus, enginyeries o enginyeries tècniques).
 • Graduats en multimèdia o enginyers multimèdia.
 • Titulats o professionals daltres àmbits que disposin de coneixements previs en desenvolupament daplicacions convencionals.
Sortides professionals
Aquest programa ofereix part de les eines, els coneixements i les habilitats que es necessiten per treballar com a desenvolupador web, un perfil professional altament demandat al mercat laboral.

Requisits

Requisits acadèmics
Per cursar el programa cal tenir una titulació universitària prèvia.
En cas de no tenir una titulació universitària prèvia es pot accedir al programa a través del reconeixement de lexperiència professional següent:
 • 2 anys d'experiència a qualsevol àmbit professional.
Coneixements previs
Per cursar el Diploma d'expert de Programació per a la web es recomana tenir coneixements i experiència prèvia en programació, independentment del llenguatge i l'entorn que es domini.

Metodologia

Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol, Català.

Durada

Inici: 23 de febrer 2024.

Objectius

Objectius
L'objectiu d'aquest Diploma d'expert és la formació de professionals en el desenvolupament web tant des del back-end o costat servidor com des del front-end o costat client.
Competències
 • El disseny d'aquest programa segueix les recomanacions i la metodologia de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES) i, per tant, es basa en l'adquisició de competències per aplicar-les en l'àmbit professional.
 • En concret, les competències que adquireixen els estudiants del programa són les següents:
  • Dominar lús de PHP i MySQL per a la programació al costat servidor.
  • Conèixer els conceptes de programació al costat servidor aplicables a qualsevol llenguatge de programació, bases de dades i pila de desenvolupament.
  • Saber desenvolupar aplicacions de manera ràpida i eficaç usant frameworks com Symphony.
  • Ser capaç de desenvolupar aplicacions sofisticades usant la infraestructura de gestors de continguts com WordPress o Drupal.
  • Saber utilitzar JavaScript (amb i sense frameworks) per a la programació al costat client.
  • Ser capaç d'escollir el framework adequat per a cada desenvolupament.
  • Ser capaç de desenvolupar aplicacions JavaScript de manera ràpida i eficaç usant frameworks.
  • Ser capaç de desenvolupar aplicacions mòbils usant JavaScript i frameworks adequats.

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent.
Diploma d'Expert de Programació per a la Web
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Cursos més populars
Sol·licita informació
X