Diploma d'Expert de Suport al Disseny de Programes i Cursos

1033 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Expert de Suport al Disseny de Programes i Cursos
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
12 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

10% descompte!
Com més s'integren les tecnologies a la formació, més necessaris són els professionals especialitzats que puguin donar suport als docents i experts en el disseny tecnopedagògic de programes i de cursos mixtos o en línia.
Aquest programa proporciona les competències necessàries per constituir un suport tècnic important en el disseny de cursos, ja sigui individualment o en el context d'equips multidisciplinaris.
Aquest Diploma d´Expert forma part del Màster Universitari d´Educació i TIC

Temari

Semestre únic
 • Disseny de programes i cursos en línia (6 crèdits ECTS)
 • Integració de ferramentes tecnològiques per a l'educació (6 crèdits ECTS)
L'anglès no és un requisit perquè els materials d'aprenentatge obligatoris són a la llengua en la qual es matriculi l'estudiant, però es recomana tenir coneixements d'anglès a nivell de lectura per poder aprofitar les lectures complementàries.

Destinataris

Perfils
Llicenciats i graduats interessats en làmbit de lús i laplicació de les TIC per al disseny tecnopedagògic de programes i cursos.
Mestres i professorat en actiu que vulguin adquirir coneixements per a la utilització i aprofitament pedagògic de recursos tecnològics emergents.
A qui s'adreça
S'adreça a persones que treballen o que tenen previst treballar en unitats de suport docent, unitats de virtualització, editorials i empreses dedicades a elaborar recursos digitals per a l'aprenentatge, etc.

Requisits

Requisits acadèmics
Els programes de Formació de Postgrau: Màster en Formació Permanent (fins ara Màster Propi), Diploma d'Especialització (fins ara Diploma de Postgrau) i Diploma d'expert (fins ara Especialització) requereixen titulació universitària prèvia per accedir-hi (RD 822/2021) o experiència laboral o professional amb nivell competencial equivalent a la formació acadèmica universitària (LOSU).
Per cursar el programa cal tenir una titulació universitària prèvia.
En cas de no tenir una titulació universitària prèvia es pot accedir al programa a través del reconeixement de l'experiència professional següent:
 • 2 anys d'experiència en l'àmbit d'educació i TIC, en funcions o càrrecs com aquests:
  • Director de projectes d'e-learning Dissenyador instruccional o tecno-pedagògic
  • Dissenyador gràfic de recursos i entorns educatius intervinguts per les TIC
  • Avaluador de projectes d'e-learning
  • Coordinador docent de programes, cursos i assignatures basats en lús de les TIC
  • Administrador d'entorns virtuals per a la formació
  • Coordinador de producció de recursos multimèdia per a l'educació
  • Tècnic en qualitat de l'e-learning
  • Tutor en entorns d'ensenyament i aprenentatge en línia
  • Formador en entorns d'ensenyament i aprenentatge en línia
  • Gestor de programes d'e-learning formatius
  • Investigador o ajudant de recerca
  • Coordinador de projectes de recerca en e-learning
Coneixements previs
No es requereixen coneixements previs

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol, Català.

Durada

Inici: 24 de setembre 2024.

Objectius

Objectius
El Diploma d'Expert en Suport al disseny de programes i cursos capacitarà aquells professionals que vulguin adquirir el rol de tècnic en el disseny educatiu amb ús de les TIC (e-learning o blended-learning), dins d'equips interdisciplinars.
Competències
 • Establir metodologies de treball que permetin identificar els diferents agents i elements que intervenen en el disseny tecnopedagògic duna acció formativa (cursos, programes i assignatures), i relacionar-los amb les tendències actuals del camp de coneixement corresponent.
 • Identificar, dissenyar i elaborar recursos daprenentatge diferents, interactius i hipermèdia dacord amb els objectius de formació proposats, així com seleccionar els mitjans i els formats més apropiats per a la facilitació del procés formatiu, seguint els estàndards i les recomanacions respecte a la tecnologia.
 • Dissenyar els entorns, els ambients i els contextos densenyament i aprenentatge virtuals, integrant les dimensions pedagògiques, tecnològiques, de producció i organitzacionals i abordant els elements que els integren: els continguts, les activitats, la planificació, la comunicació telemàtica i la gestió integral dels processos densenyament i aprenentatge.

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent.

Promocions

10% descompte!
Diploma d'Expert de Suport al Disseny de Programes i Cursos
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X