Diploma d'Expert de Tècnic en Gestió de Projectes de Desenvolupament (UOC, Cruz Roja)

1036 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Expert de Tècnic en Gestió de Projectes de Desenvolupament (UOC, Cruz Roja)
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
15 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

10% descompte!
En la lluita per la reducció de la pobresa, cal vertebrar de manera clara i eficaç la lògica de planificació i programació de les intervencions operatives. Aquest fet significa treballar a partir d'una sèrie de competències i habilitats en totes les fases d'una intervenció en desenvolupament.
Aquest diploma d'exepert es focalitza a adquirir una capacitat tècnica per a treballar tot el cicle d'un projecte. El programa de Tècnic en Gestió de Projectes de Desenvolupament s'entén com un procés d'immersió que permet a l'estudiant conèixer i tractar un projecte o una intervenció.

Temari

Sistema internacional de cooperació (3 crèdits ECTS)
 • Context del sistema internacional de la cooperació al desenvolupament
 • Escenari i actors
 • Compromisos i marc d'actuació
 • Instruments i modalitats en la cooperació. Cap a la planificació de projectes
Planificació de projectes de cooperació internacional al desenvolupament (4 crèdits ECTS)
 • Elements i caracterí­stiques generals de l'enfocament del marc lògic
 • Fase d'identificació d'un projecte de desenvolupament
 • Fase de disseny d'un projecte
 • Una aproximació a la gestió per a resultats de desenvolupament (GRD) com a eina de planificació en marxa
Execució i seguiment de projectes de cooperació internacional al desenvolupament (4 crèdits ECTS)
 • La planificació de l'execució: conceptes, passos previs i qüestions a tenir en compte
 • L'organització i la gestió dels recursos financers i materials
 • La programació detallada i el seguiment del projecte
 • La gestió de riscos
Avaluació de projectes de cooperació internacional al desenvolupament (4 crèdits ECTS)
 • Evolució i tipus d'avaluació
 • Procés, agents i disseny de l'avaluació
 • Tècniques i eines per a l'avaluació
 • Anàlisi i interpretació de dades
 • Elaboració d'informes. Comunicació de resultats

Destinataris

Aquest programa s'adreça als professionals següents:
 • Tècnics del camp de la cooperació, tant en seu com en terreny.
 • Voluntaris d'entitats.
 • Llicenciats, diplomats i professionals d'altres camps interessats a aplicar els seus coneixements en la cooperació.
 • Persones interessades a complementar la seva formació personal per a dedicar-se al camp de la cooperació.

Requisits

Requisits acadèmics:
Per accedir al programa es requereix de titulació universitària prèvia o dos anys d'experiència laboral i/o professional en una entitat vinculada a la Cooperació internacional per al Desenvolupament i/o Acció humanitària. Aquests dos anys d'experiència han de ser treballant en projectes de Cooperació i/o acció humanitària (identificació de necessitats, o formulació, o gestió, o evaluació, o seguiment de projectes).

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

100% online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024.

Objectius

 • Oferir una formació tècnica per a treballar en seu o en terreny en el desenvolupament de projectes.
 • Aprendre a utilitzar les eines i els instruments vigents en les intervencions.
 • Descobrir un sentit pràctic i operatiu en l'aprenentatge i adquisició de coneixements.
 • Comprendre el sistema internacional de la cooperació al desenvolupament, potenciant el debat i l'acció en temes d'actualitat d'aquest camp.
 • Potenciar la participació, el desenvolupament comunitari i el treball en xarxa, elements clau en la cooperació.

Titulació obtinguda

Els estudiants que acabin els seus estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació contínua rebran el certificat corresponent.

Promocions

10% descompte!
Diploma d'Expert de Tècnic en Gestió de Projectes de Desenvolupament (UOC, Cruz Roja)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X