Diploma d'Expert de Treball Social Sanitari: Persones amb Malalties de Baixa Prevalença i Amb gran Afectació Social ​

Postgrau
On-line
10 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Fracciona fàcil!!
La salut és un dels estàndards del benestar a què aspiren les persones. De vegades, però, apareixen malalties que alteren l'equilibri orgànic i mental de les persones, sobre les quals cal intervenir. La persona i el seu entorn social es veuen alterats, es trenquen. La mirada que aporta el TSS no és tant sobre la malaltia, sinó sobre les persones malaltes en el context vital i psicosocial. Per això, estudia i diagnostica aspectes que ajuden a explicar els processos que les malalties produeixen als pacients i als seus familiars i que són essencials en el procés de curació i recuperació.
Aquesta matèria permet als TSS comprendre l"etiologia de malalties de pes sòcia i diagnosticar els aspectes psicosocials que incideixen en l"aparició de la patologia i que tenen un pes significatiu en la curació.
Per què és important estudiar aquesta matèria?
Ajuda a millorar els diagnòstics mèdics, ja que aporta el diagnòstic social sanitari.
Situa els pacients al centre del procés de curació i reinserció, i contribueix a estructurar la xarxa de suport familiar i de l'entorn comunitari.
Amb l'estudi i el diagnòstic social sanitari de les diferents malalties abordades, el professional coneix millor els processos vitals i emocionals dels pacients, cosa que en facilita la recuperació.
Ajuda els professionals a establir les sinergies necessàries per recuperar l'equilibri perdut, buscant el màxim efecte positiu als propis mitjans de la persona.

Temari

Assignatures - Crèdits
 • Intervenció des del treball social sanitari en persones amb malalties de baixa prevalença 5 crèdits
 • Treball social sanitari en malalties amb gran afectació en allò social i psicosocial 5 crèdits

Destinataris

A qui s'adreça:
 • Diplomats o graduats en Treball Social.
Sortides professionals:
Les principals sortides professionals dels treballadors socials sanitaris se centren en els camps d'intervenció següents:
 • Centres de salut o serveis datenció primària de salut.
 • Serveis datenció sociosanitària domiciliària a malalts amb patologies cròniques i terminals.
 • Hospitals generals, hospitals maternals i hospitals infantils.
 • Centres sociosanitaris: atenció sociosanitària a pacients crònics i terminals, unitats de cures pal·liatives.
 • Serveis de salut mental: serveis de prevenció, diagnòstic i tractament infantil i adults; hospitals de dia; centres de dia; pisos protegits; inserció sociolaboral; unitats de tractament de pacients en fase aguda; centres residencials per a pacients crònics; associacionisme de persones afectades, de familiars i altres grups; serveis datenció a persones amb demències i trastorns neurològics degeneratius.
 • Serveis datenció a les drogodependències: serveis datenció (informació, prevenció, diagnòstic i tractament) a les drogodependències, comunitats terapèutiques, centres de rehabilitació i de reinserció social i laboral.
 • A més dels centres de salut i serveis sanitaris públics o privats, al tercer sector hi ha un ampli ventall d'associacions i organitzacions sense ànim de lucre que treballen amb les persones que pateixen malalties diverses i les seves famílies: cuidadors de malalts amb Alzheimer i altres demències , malalts de càncer, afectats per processos de trasplantament, sida, etc.

Requisits

Requisits acadèmics:
Disposar de la Diplomatura o Grau de Treball Social, o bé que estiguin a 3r o 4t curs del Grau de Treball Social (havent cursat o superat el 50% dels crèdits del pla d'estudis).
Coneixements previs:
Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües que permeti la consulta i comprensió de recursos d'aprenentatge i articles científics en anglès.
Es recomana un nivell de competència d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Metodologia

Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol, Català.

Durada

Inici: 15 de març 2024.

Objectius

Objectius
 • Adquirir coneixement sobre les conseqüències mèdiques de les diferents malalties analitzades per poder comprendre les seves diferències i acompanyar les persones que estan vivint aquestes situacions
 • Saber explorar situacions clíniques habituals a la intervenció del treball social sanitari en persones amb alguna de les malalties estudiades i les seves famílies
 • Augmentar el coneixement sobre com les diferents malalties influeixen i afecten aspectes psicosocials, tant en la persona malalta com al nucli familiar
 • Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis relacionats amb l'àrea d'estudi
 • Aprendre a diagnosticar i argumentar la intervenció del treball social sanitari en persones amb alguna de les malalties estudiades i les famílies
 • Adquirir competències en el desenvolupament d'un tractament social
 • Garantir una continuïtat assistencial adequada dins un model biopsicosocial
 • Saber elaborar procediments i protocols de treball social sanitari per atendre persones malaltes
 • Adquirir habilitats per sintetitzar la informació publicada sobre les diferents malalties
 • Comprendre els mecanismes de pors col·lectives i el risc d'estigmatització de les persones afectades
Competències específiques
 • Diagnosticar els problemes psicosocials de les persones i de les famílies, associats a una malaltia o al risc d'una malaltia
 • Dissenyar, desenvolupar i avaluar un pla dintervenció ajustat a les necessitats psicosocials detectades en el procés de diagnòstic

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent.
Diploma d'Expert de Treball Social Sanitari: Persones amb Malalties de Baixa Prevalença i Amb gran Afectació Social ​
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Cursos més populars
Sol·licita informació
X