Doble Titulació de Grau en Enginyeria Informàtica Internacional i Direcció d'Empreses Digitals

1069 Persones estan visitant aquest curs
Preu 16.188 €
Sol·licita informació
La Salle - Universitat Ramon Llull
Doble Titulació de Grau en Enginyeria Informàtica Internacional i Direcció d'Empreses Digitals
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
395 crèdits
Preu 16.188 €

Descripció

La Salle Campus Barcelona t'ofereix 5 dobles titulacions en l'àmbit de les Enginyeries TIC. Els dobles graus permeten als alumnes finalitzar els estudis universitaris a 5 anys acadèmics, amb dues titulacions oficials de grau.

El disseny d'aquestes dobles titulacions permet als alumnes cursar dues titulacions que es complementen, i, per tant, aporten a l'estudiant un enfocament global i interdisciplinar que els obre moltes oportunitats professionals: les pròpies de cada un dels graus cursats i les especials de perfils que tenen un coneixement mixt de les dues àrees.

Les dobles titulacions exigeixen l'alumne un esforç superior al que en realitza un que, en 4 anys (240 crèdits ECTS), cursa i supera un únic grau. Per tant, s'adrecen a alumnes amb un alt rendiment acadèmic, i, durant el procés d'admissió, han d'acreditar un bon expedient acadèmic dels darrers cursos.

Temari

PRIMER CURS. Semestres 1 i 2.
 • Àlgebra (8)
 • Càlcul (10)
 • Disseny i usabilitat (5)
 • Electrònica bàsica (12)
 • Introducció als ordinadors (9)
 • Metodologia i tecnologia de la programació (10)
 • Pensament i creativitat I (2)
 • Fonaments de gestió empresària (6)
 • Dret d'empresa I (2)
 • Màrqueting (4)
 • Recursos Humans (3)
SEGON CURS. Semestres 3 i 4.
 • Bases de dades (5)
 • Disseny i programació orientats a objectes (6)
 • Estadística i anàlisi matemàtica (8)
 • Pensament i Creativitat II (2)
 • Sistemes digitals i microprocessadors (9)
 • Xarxes d'àrea local (6)
 • Habilitats de gestió: Comunicació I (4)
 • Comptabilitat I (6)
 • Idioma I (5)
 • Idioma II (5)
 • Microeconomia (4)
 • Macroeconomia (4)
 • Projectes de programació I (3)
 • Projectes de programació II (4)
TERCER CURS. Semestres 5 i 6.
 • Pensament i Creativitat III (3)
 • Programació avançada i estructura de dades(8)
 • Comptabilitat II (6)
 • Dret d'empresa II (4)
 • Programació de gràfics 3D (5)
 • Creativitat i innovació (3)
 • Interconnexió de xarxes de dades (4)
 • Direcció Financera (3)
 • Gestió dels Sistemes d'informació i la Tecnologia I (4)
 • Mètodes de presa de decisions (4)
 • Anàlisi Financera I (6)
 • Desenvolupament de nous productes i serveis (3)
 • Projectes web I (4)
 • Projectes web II (5)
 • Sistemes operatius (5)
 • Sistemes operatius avançats (4)
QUART CURS. Semestres 7 i 8.
 • Administració i disseny de sistemes (6)
 • E-Business (5)
 • Finances Internacionals i Corporatives (5)
 • Llenguatges de programació (6)
 • Gestió de la Multiculturalitat (5)
 • Simulació de Marqueting (4)
 • Comunicació de Marqueting (3)
 • Història econòmica i del pensament social (6)
 • Direcció de Marqueting (4)
 • Seguretat en les TIC (4)
 • Metodologia del programari I (4)
 • Sistemes basats en el coneixement (4)
 • Operacions i producció (4)
 • Tecnologies en perifèrics (4)
 • Gestió de Projectes I (5)
 • Tendencies tecnològiques (4)
CINQUÈ CURS. Semestres 9 i 10.
 • Recerca Aplicada a Gestió i Tecnologia (5)
 • Canals de comunicació (3)
 • Arquitectura de computadors (5)
 • Direcció d'Equips i Organitzacions (4)
 • Planificació i control financer (4)
 • Emprenedoria i noves tecnologies (3)
 • Habilitats de gestió: ComunicaciónII (2)
 • Direcció estratègica d'empreses tecnològiques (3)
 • Emprenededuría i capital risc (3)
 • Logística i Distribució (4)
 • Negoci internacional (5)
 • Noves tecnologies i desenvolupament econòmic (4)
 • Gestió dels Sistemes d'informació i la Tecnologia II (4)
 • Metodologia del programari II (4)
 • Mineria de dades (5)
 • Projectes en arquitectura distribuïda (4)
 • Programació en dispositius mòbils (4)
 • Direcció Comercial (4)
SISÈ CURS. Semestres 11.
 • Pràctiques externes Grau Informàtica (4)
 • Pràctiques externes Grau ADE (4)
 • Treball Final de Grau Informàtica (16)
 • Treball Final de Grau ADE (16)

Destinataris


Perfil d'Ingrés

Les dobles titulacions exigeixen a l'alumne un esforç superior al que realitza un alumne que, a 4 anys (240 crèdits ECTS), cursa i supera un únic grau.
Per tant, es dirigeixen a alumnes amb un alt rendiment acadèmic procedents del batxillerat científic-tecnològic, i, durant el procés d'admissió, han d'acreditar un bon expedient acadèmic dels últims cursos.

Requisits

 • Fotocòpia del DNI o passaport per les dues cares.
 • Fotografia digital tipus passaport, a color i amb el fons blanc. 
 • Carta de motivació explicant per què vols estudiar el Grau que has escollit a La Salle  Campus Barcelona (si esculls fer el Grau en anglès, la carta haurà de ser en anglès).
 • Certificat d'idiomes. TOEFL (IBT 90-110), Cambridge Advance English o IELTS (6-7), Cambridge English o IELTS. En el cas de no disposar d'aquests certificats s'avaluarà el nivell del/la candidat/a mitjançant una prova i/o entrevista personal. Només per alumnes que vulguin cursar el Grau en anglès. 
 • Documentació acadèmica:
  • Si estàs estudiant en el sistema educatiu espanyol:
   • ?Batxillerat: Notes 1r i 2n de batxillerat fins a la data d'inici del procés d'admissió.
   • CFGS: Notes de 1r i 2n de CFGS fins a la data d'inici del procés d'admissió. 
   • Certificat B2 (opcional)
  • Si estàs estudiant en un altre país i un altre sistema educatiu:
   • ?Notes dels dos últims anys del diploma IB o de sistemes educatius europeus o altres.
   • Carta de recomanació per part del conselour, director o professor de l'últim curs.
  • Si estàs estudiant en una altra universitat:
   • ?Expedient acadèmic universitari o programa d'estudis. 
 • Taxa del procés d'admissió només pels estudiants internacionals

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Prova d'accés

Grau en Direcció d'Empreses i Digital Business. Un test online on es valoraran els teus coneixements i aptituds.

Metodologia

El sistema amb el qual s'imparteix el Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques es basa en la Metodologia Dinàmica. Els seus punts principals són: Mètode d'aprenentatge Learning by Challenge Potenciació de coneixements, habilitats i eines Internacionalització i globalització La tecnologia com a centre de l'aprenentatge Learning by Challenge. Aplicaràs contínuament la teoria a pràctiques reals, casos de gestió, projectes amb empreses, simulacions de situacions empresarials i resolució de problemes. Analitzaràs les teories existents per a desenvolupar una comprensió profunda del món dels negocis. Coneixements, habilitades i eines. Rebràs un enfocament pràctic de l'aprenentatge que et permetrà desenvolupar coneixements, però també habilitats personals i professionals. Et prepararàs i obtindràs les eines necessàries per al teu futur desenvolupament en un entorn empresarial internacional que canvia ràpidament. Stage internacional: Àsia, els EUA, Europa

Idiomes en els quals s'imparteix

Anglès - English

Durada

Duració: 5.5 Anys, 11 semestres, 395 crèdits. Data d'inici: 07 Setembre 2020.

Objectius

La doble titulació del Grau en Enginyeria Informàtica i el Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques de La Salle Campus Barcelona, té l'objectiu de formar a els professionals directius i tecnològics del futur capaços de liderar activitats de direcció empresarial, assessorament d'entitats, o activitats d'implementació de sistemes informàtics que resolguin matèries de tractament de la informació d'una empresa o organització, tant en el seu àmbit global com en les diferents àrees funcionals.
En el mercat laboral se sol·liciten perfils amb una gran capacitat analítica i habilitats de gestió que treballin com a responsables de departaments estratègics per a la companyia (financer, recursos humans, vendes i màrqueting, distribució i comerç, etc.) o com a alts càrrecs directius, entre altres llocs, dins de l'organigrama de l'empresa.
El desenvolupament de les tecnologies de la informació i el seu impacte en tots els sectors professionals i en totes les àrees funcionals ha fet que la revista Forbes situés en 2015 a 6 empreses tecnològiques entre les primeres 10 marques més poderoses del món, amb el següent ordre: Apple, Microsoft, Google, Coca-Cola, IBM, McDonald's, Samsung, Toyota, General Electrics i Facebook. També, entre la 11a i la 20a posició d'empreses més poderoses del món va situar a 5 empreses tecnològiques: Amazon.com, at&t, CISCO, Intel i Oracle.

Titulació obtinguda

Títol oficial expedit pel Ministeri d?Educació

Pràctiques

Perspectives laborals

Amb el Grau en Direcció d?Empreses Tecnològiques obtindràs una sòlida base de capacitats i coneixements en gestió empresarial internacional. En finalitzar, tindràs una visió internacional i un enfocament emprenedor i innovador de la gestió empresarial. A més, hauràs adquirit els coneixements necessaris per estar habilitat professionalment dins un gran ventall de possibilitats: Estaràs preparat per entrar al mercat laboral en una àmplia varietat de llocs de treball en qualsevol de les àrees funcionals d'una empresa de qualsevol indústria o sector. Et podran contractar en qualsevol de les àrees de finances, gestió de màrqueting, operacions, recursos humans, tecnologia i gestió de la innovació, o gestió de projectes. Et podran contractar a nivell internacional i estaràs capacitat per treballar en entorns de treball multiculturals. Les habilitats adquirides inclouen la comunicació, el treball en equip, el lideratge, la planificació, l?organització i la capacitat d'anàlisi.

Promocions

Beques disponibles:
 • Beques Econòmiques La Salle (Suport Econòmic)
 • Beques De Mobilitat (Suport Econòmic)
 • Beques De Comunitat La Salle (Suport Econòmic)
 • Beques Excel·lència Acadèmica (Mèrits Acadèmics)
 • Beques Expedient Acadèmic (Mèrits Acadèmics)
 • Beques Batxillerat Internacional Ib (Mèrits Acadèmics)
 • Beques Internacionals (Mèrits Acadèmics)
 • Beca Enginyeres La Salle (Mèrits Acadèmics)
 • Beques Joves Líders (Mèrits Acadèmics)
 • Beques Escoles De La Salle
 • Beques Summer School
 • Beques De Col·laboració

Preu

Preu 16.188 €
Precio del Doble Grado: 14.839 euros.

Avantatges del curs

Internacional per definició La internacionalització és un dels nostres trets distintius, de manera que el nostre programa ha estat dissenyat i gestionat per un equip internacional d'educadors. Gaudiràs d'una experiència de campus culturalment diversa amb més de 40 nacionalitats representades i tindràs professors de tot el món. Així mateix, en La Salle entenem que els estudiants heu de tenir experiències internacionals per a créixer com a persones. Per aquesta raó us oferim una sèrie d'oportunitats (des d'estades en Shanghái i San Francisco, fins al projecte model de les Nacions Unides a la ciutat de Nova York), que et permetran realitzar diferents programes a Londres, París, Brussel·les, Frankfurt, Austràlia, la Xina o Amèrica Llatina. La importància de la tecnologia Aquest programa de grau conjumina el món de la tecnologia amb el dels negocis. Les empreses, les economies i les nostres societats estant sent transformades ràpidament per la tecnologia.

Borsa de treball

Professorat

Coordinador: Ricardo Torres Kompen Professors destacats: German Aragon Paul Fox Dawn Karen Hiscock Christopher Kennett Brian McGarry Hugo Zarco Jasso

Lloc on s'imparteix el curs

Barcelona

Horari

Matins i tardes, depenent del curs
Doble Titulació de Grau en Enginyeria Informàtica Internacional i Direcció d'Empreses Digitals
La Salle - Universitat Ramon Llull
Campus i seus: La Salle - Universitat Ramon Llull
La Salle - Universitat Ramon Llull
08022 Barcelona
Sol·licita informació
X