La Salle - Universitat Ramon Llull

Doble Titulació de Grau en Enginyeria Informàtica Internacional i Direcció d'Empreses Digitals

La Salle - Universitat Ramon Llull

Grau
Presencial
Oficial / Homologat
395 Crèdits
14.839 €

Descripció

La Salle Campus Barcelona t'ofereix 5 dobles titulacions en l'àmbit de les Enginyeries TIC. Els dobles graus permeten als alumnes finalitzar els estudis universitaris a 5 anys acadèmics, amb dues titulacions oficials de grau.El disseny d'aquestes dobles titulacions permet als alumnes cursar dues titulacions que es complementen, i, per tant, aporten a l'estudiant un enfocament global i interdisciplinar que els obre moltes oportunitats professionals: les pròpies de cada un dels graus cursats i les especials de perfils que tenen un coneixement mixt de les dues àrees.Les dobles titulacions exigeixen l'alumne un esforç superior al que en realitza un que, en 4 anys (240 crèdits ECTS), cursa i supera un únic grau. Per tant, s'adrecen a alumnes amb un alt rendiment acadèmic, i, durant el procés d'admissió, han d'acreditar un bon expedient acadèmic dels darrers cursos.Veure més

Temari del curs

PRIMER CURS. Semestres 1 i 2.
 • Àlgebra (8)
 • Càlcul (10)
 • Disseny i usabilitat (5)
 • Electrònica bàsica (12)
 • Introducció als ordinadors (9)
 • Metodologia i tecnologia de la programació (10)
 • Pensament i creativitat I (2)
 • Fonaments de gestió empresària (6)
 • Dret d'empresa I (2)
 • Màrqueting (4)
 • Recursos Humans (3)
SEGON CURS. Semestres 3 i 4.
 • Bases de dades (5)
 • Disseny i programació orientats a objectes (6)
 • Estadística i anàlisi matemàtica (8)
 • Pensament i Creativitat II (2)
 • Sistemes digitals i microprocessadors (9)
 • Xarxes d'àrea local (6)
 • Habilitats de gestió: Comunicació I (4)
 • Comptabilitat I (6)
 • Idioma I (5)
 • Idioma II (5)
 • Microeconomia (4)
 • Macroeconomia (4)
 • Projectes de programació I (3)
 • Projectes de programació II (4)
TERCER CURS. Semestres 5 i 6.
 • Pensament i Creativitat III (3)
 • Programació avançada i estructura de dades(8)
 • Comptabilitat II (6)
 • Dret d'empresa II (4)
 • Programació de gràfics 3D (5)
 • Creativitat i innovació (3)
 • Interconnexió de xarxes de dades (4)
 • Direcció Financera (3)
 • Gestió dels Sistemes d'informació i la Tecnologia I (4)
 • Mètodes de presa de decisions (4)
 • Anàlisi Financera I (6)
 • Desenvolupament de nous productes i serveis (3)
 • Projectes web I (4)
 • Projectes web II (5)
 • Sistemes operatius (5)
 • Sistemes operatius avançats (4)
QUART CURS. Semestres 7 i 8.
 • Administració i disseny de sistemes (6)
 • E-Business (5)
 • Finances Internacionals i Corporatives (5)
 • Llenguatges de programació (6)
 • Gestió de la Multiculturalitat (5)
 • Simulació de Marqueting (4)
 • Comunicació de Marqueting (3)
 • Història econòmica i del pensament social (6)
 • Direcció de Marqueting (4)
 • Seguretat en les TIC (4)
 • Metodologia del programari I (4)
 • Sistemes basats en el coneixement (4)
 • Operacions i producció (4)
 • Tecnologies en perifèrics (4)
 • Gestió de Projectes I (5)
 • Tendencies tecnològiques (4)
CINQUÈ CURS. Semestres 9 i 10.
 • Recerca Aplicada a Gestió i Tecnologia (5)
 • Canals de comunicació (3)
 • Arquitectura de computadors (5)
 • Direcció d'Equips i Organitzacions (4)
 • Planificació i control financer (4)
 • Emprenedoria i noves tecnologies (3)
 • Habilitats de gestió: ComunicaciónII (2)
 • Direcció estratègica d'empreses tecnològiques (3)
 • Emprenededuría i capital risc (3)
 • Logística i Distribució (4)
 • Negoci internacional (5)
 • Noves tecnologies i desenvolupament econòmic (4)
 • Gestió dels Sistemes d'informació i la Tecnologia II (4)
 • Metodologia del programari II (4)
 • Mineria de dades (5)
 • Projectes en arquitectura distribuïda (4)
 • Programació en dispositius mòbils (4)
 • Direcció Comercial (4)
SISÈ CURS. Semestres 11.
 • Pràctiques externes Grau Informàtica (4)
 • Pràctiques externes Grau ADE (4)
 • Treball Final de Grau Informàtica (16)
 • Treball Final de Grau ADE (16)
Veure més

DestinatarisPerfil d'IngrésLes dobles titulacions exigeixen a l'alumne un esforç superior al que realitza un alumne que, a 4 anys (240 crèdits ECTS), cursa i supera un únic grau.

Per tant, es dirigeixen a alumnes amb un alt rendiment acadèmic procedents del batxillerat científic-tecnològic, i, durant el procés d'admissió, han d'acreditar un bon expedient acadèmic dels últims cursos.

Requisits


 • Fotocòpia del DNI o passaport per les dues cares.

 • Fotografia digital tipus passaport, a color i amb el fons blanc. 

 • Carta de motivació explicant per què vols estudiar el Grau que has escollit a La Salle  Campus Barcelona (si esculls fer el Grau en anglès, la carta haurà de ser en anglès).

 • Certificat d'idiomes. TOEFL (IBT 90-110), Cambridge Advance English o IELTS (6-7), Cambridge English o IELTS. En el cas de no disposar d'aquests certificats s'avaluarà el nivell del/la candidat/a mitjançant una prova i/o entrevista personal. Només per alumnes que vulguin cursar el Grau en anglès. 

 • Documentació acadèmica:

  • Si estàs estudiant en el sistema educatiu espanyol:

   • ?Batxillerat: Notes 1r i 2n de batxillerat fins a la data d'inici del procés d'admissió.

   • CFGS: Notes de 1r i 2n de CFGS fins a la data d'inici del procés d'admissió. 

   • Certificat B2 (opcional)  • Si estàs estudiant en un altre país i un altre sistema educatiu:

   • ?Notes dels dos últims anys del diploma IB o de sistemes educatius europeus o altres.

   • Carta de recomanació per part del conselour, director o professor de l'últim curs.  • Si estàs estudiant en una altra universitat:

   • ?Expedient acadèmic universitari o programa d'estudis. 

 • Taxa del procés d'admissió només pels estudiants internacionalsVeure més

Prova d'accés

Grau en Direcció d'Empreses i Digital Business. Un test online on es valoraran els teus coneixements i aptituds.

Metodologia

El sistema amb el qual s'imparteix el Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques es basa en la Metodologia Dinàmica.
Els seus punts principals són:
Mètode d'aprenentatge Learning by Challenge
Potenciació de coneixements, habilitats i eines
Internacionalització i globalització
La tecnologia com a centre de l'aprenentatge

Learning by Challenge. Aplicaràs contínuament la teoria a pràctiques reals, casos de gestió, projectes amb empreses, simulacions de situacions empresarials i resolució de problemes. Analitzaràs les teories existents per a desenvolupar una comprensió profunda del món dels negocis.

Coneixements, habilitades i eines. Rebràs un enfocament pràctic de l'aprenentatge que et permetrà desenvolupar coneixements, però també habilitats personals i professionals. Et prepararàs i obtindràs les eines necessàries per al teu futur desenvolupament en un entorn empresarial internacional que canvia ràpidament.

Stage internacional: Àsia, els EUA, Europa

Idiomes en què s'imparteix

Anglès - English

Horari/Torn

Matins i tardes, depenent del curs

Durada

Duració: 5.5 Anys, 11 semestres, 395 crèdits.
Data d'inici: 07 Setembre 2020.

Lloc on s'imparteix el curs

Barcelona

Objectius

La doble titulació del Grau en Enginyeria Informàtica i el Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques de La Salle Campus Barcelona, té l'objectiu de formar a els professionals directius i tecnològics del futur capaços de liderar activitats de direcció empresarial, assessorament d'entitats, o activitats d'implementació de sistemes informàtics que resolguin matèries de tractament de la informació d'una empresa o organització, tant en el seu àmbit global com en les diferents àrees funcionals.

En el mercat laboral se sol·liciten perfils amb una gran capacitat analítica i habilitats de gestió que treballin com a responsables de departaments estratègics per a la companyia (financer, recursos humans, vendes i màrqueting, distribució i comerç, etc.) o com a alts càrrecs directius, entre altres llocs, dins de l'organigrama de l'empresa.

El desenvolupament de les tecnologies de la informació i el seu impacte en tots els sectors professionals i en totes les àrees funcionals ha fet que la revista Forbes situés en 2015 a 6 empreses tecnològiques entre les primeres 10 marques més poderoses del món, amb el següent ordre: Apple, Microsoft, Google, Coca-Cola, IBM, McDonald's, Samsung, Toyota, General Electrics i Facebook. També, entre la 11a i la 20a posició d'empreses més poderoses del món va situar a 5 empreses tecnològiques: Amazon.com, at&t, CISCO, Intel i Oracle.Titulació obtinguda

Títol oficial expedit pel Ministeri d?Educació

Perspectives laborals

Amb el Grau en Direcció d?Empreses Tecnològiques obtindràs una sòlida base de capacitats i coneixements en gestió empresarial internacional. En finalitzar, tindràs una visió internacional i un enfocament emprenedor i innovador de la gestió empresarial.
A més, hauràs adquirit els coneixements necessaris per estar habilitat professionalment dins un gran ventall de possibilitats:
Estaràs preparat per entrar al mercat laboral en una àmplia varietat de llocs de treball en qualsevol de les àrees funcionals d'una empresa de qualsevol indústria o sector.
Et podran contractar en qualsevol de les àrees de finances, gestió de màrqueting, operacions, recursos humans, tecnologia i gestió de la innovació, o gestió de projectes.
Et podran contractar a nivell internacional i estaràs capacitat per treballar en entorns de treball multiculturals.
Les habilitats adquirides inclouen la comunicació, el treball en equip, el lideratge, la planificació, l?organització i la capacitat d'anàlisi.

Promocions

Beques disponibles:


 • Beques Econòmiques La Salle (Suport Econòmic)

 • Beques De Mobilitat (Suport Econòmic)

 • Beques De Comunitat La Salle (Suport Econòmic)

 • Beques Excel·lència Acadèmica (Mèrits Acadèmics)

 • Beques Expedient Acadèmic (Mèrits Acadèmics)

 • Beques Batxillerat Internacional Ib (Mèrits Acadèmics)

 • Beques Internacionals (Mèrits Acadèmics)

 • Beca Enginyeres La Salle (Mèrits Acadèmics)

 • Beques Joves Líders (Mèrits Acadèmics)

 • Beques Escoles De La Salle

 • Beques Summer School

 • Beques De Col·laboracióPreu

14.839 €
Precio del Doble Grado: 14.839 euros.

Avantatges del curs

Internacional per definició
La internacionalització és un dels nostres trets distintius, de manera que el nostre programa ha estat dissenyat i gestionat per un equip internacional d'educadors. Gaudiràs d'una experiència de campus culturalment diversa amb més de 40 nacionalitats representades i tindràs professors de tot el món. Així mateix, en La Salle entenem que els estudiants heu de tenir experiències internacionals per a créixer com a persones. Per aquesta raó us oferim una sèrie d'oportunitats (des d'estades en Shanghái i San Francisco, fins al projecte model de les Nacions Unides a la ciutat de Nova York), que et permetran realitzar diferents programes a Londres, París, Brussel·les, Frankfurt, Austràlia, la Xina o Amèrica Llatina.

La importància de la tecnologia
Aquest programa de grau conjumina el món de la tecnologia amb el dels negocis. Les empreses, les economies i les nostres societats estant sent transformades ràpidament per la tecnologia.

Estades a l'estranger


Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Doble Titulació de Grau en Enginyeria Informàtica Internacional i Direcció d'Empreses Digitals

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Doble Titulació de Grau en Enginyeria Informàtica Internacional i Direcció d'Empreses Digitals