Doctorat en Informàtica

1051 Persones estan visitant aquest curs
entre 500 € i 1.000 €
Sol·licita informació
Escola d'Enginyeria (UAB)
Doctorat en Informàtica
Sol·licita informació
Doctorat
Oficial / homologat
Presencial
Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
entre 500 € i 1.000 €

Descripció

El programa de doctorat en Informàtica de la UAB compta amb una experiència dilatada. La seva existència es remunta al RD 185/1985, moment en què els estudis de doctorat en informàticacomencen el seu camí a la UAB.
En l'actualitat, el programa de doctorat en Informàtica és un programa interdepartamental que agrupa tres departaments de l'Escola d'Enginyeria que realitzen la seva docència i la seva recerca en l'àmbit de la informàtica (Departament de Ciències de la Computació, Departament d'Enginyeria de la Informació i les Comunicacions i Departament d'Arquitectura d'Ordinadors i Sistemes Operatius). Més enllà d'aquests tres departaments, aquest programa de doctorat també col·labora de forma molt estreta i continuada amb dos centres de recerca capdavanters en els seus àmbits: el Centre de Visió per Computador i l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA) del CSIC.

Temari

Línies de recerca:
 • Models computacionals per a la visió artificial 
 • Codificació, compressió i seguretat
 • Intel·ligència artificial
 • Computació d'altes prestacions 
Els programes de doctorat inclouen formació investigadora tant transversal com específica de l'àmbit de cada programa, que es concreten en activitats de formació de tipus obligatori i optatiu.
En del document d'activitats es registren totes les activitats que el doctorand ha de completar durant l'etapa investigadora de doctorat, però, en qualsevol cas, durant els dos primers cursos acadèmics ha de completar les activitats obligatòries. També s'hi poden incloure activitats transversals ofertes per la mateixa universitat.
En aquestes activitats poden col·laborar altres professionals que no siguin doctors, però que tinguin una qualificació rellevant en l'àmbit de coneixement corresponent. 
Pel que fa a aquest programa de doctorat les activitats formatives programades són les següents:

Obligatòries:
 • Impartició d'un seminari sobre el projecte de recerca 
 • Aquesta activitat formativa, d'una banda, pretén formar el doctorand en la presentació dels resultats científics i la seva defensa, i per altra banda, li conèixer el desenvolupament que els seus companys fan d'altres temes d'investigació, fet que pot contribuir a ampliar el seu camp de coneixement.
 • Presentació d'una comunicació en congrés nacional o internacional
 • Aquesta activitat formativa pretén formar el doctorand en l'elaboració i redacció d'articles científics, eina fonamental en la difusió de resultats en l'àmbit de recerca de la informàtica. D'altra banda, aquesta activitat també el forma en la presentació i defensa de resultats científics.
 • Elaboració d'un article d'investigació enviat a una revista científica d'impacte 
 • Aquesta activitat formativa pretén aprofundir en la formació d'elaboració i redacció d'articles científics i complementa l'activitat formativa d'elaboració d'articles per congressos. L'elaboració d'un article per a una revista permet al doctorand formalitzar de manera més extensa, a diferència de l'article de congrés, la investigació duta a terme realitzant un exhaustiu estat de l'art i detallant les aportacions científiques que difícilment són possibles de realitzar en un article de congrés.
Optatives:
 • Estades de recerca en centres nacionals o estrangers, públics o privats. Aquesta activitat formativa permet al doctorand treballar dins grups d'investigació diferents al seu, fet que el beneficia tant en l'àmbit concret dels continguts com en el propi àmbit metodològic. L'estada de recerca li permet treballar amb altres equips de recerca de la seva àrea, fet que li permet adquirir nous coneixements sobre el camp d'estudi.

Destinataris

Els requisits d'accés propis del programa de doctorat en Informàtica s'han establert per assegurar un perfil d'estudiant que maximitzi les probabilitats d'èxit en el programa. El doctorand ha de tenir uns coneixements profunds dels conceptes i les eines bàsiquess en informàtica, alhora que capacitat d'assimilar nous coneixements.

 

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Idiomes en què es pot realitzar la tesi: Anglès, castellà i català

Objectius

El programa de doctorat en Informàtica vol donar resposta a les necessitats que té la societat de disposar de professionals altament qualificats i formats de manera específica en el camp de la informàtica. Aquest és un fet que no només es dóna a nivell català, sinó també a escala estatal i internacional. Per això, el programa de doctorat en Informàtica està orientat a la capacitació d'estudiants de tot l'estat i també estrangers. El programa té un clar compromís amb les necessitats del mercat laboral; pel que la formació que s'imparteix està especialment dissenyada per a l'ocupació de llocs altament especialitzats en empreses del sector informàtic. Per millorar la qualitat dels estudis, aquest programa de doctorat està inclòs en la proposta de doctorat Industrial en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, que agrupa diversos programes de diferents

Titulació obtinguda

Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona en el programa de doctorat cursat

Perspectives laborals

El programa de doctorat en Informàtica prepara els doctorands per formar part d'equips de recerca en els diferents àmbits de la informàtica, com ara la visió per computador, les tecnologies de la informació, la intel·ligència artificial, la computació d'altes prestacions o la seguretat informàtica. Els doctorands es formen en un àmbit altament demandat per les empreses, no només nacionals sinó també internacionals, de manera que les possibilitats d'inserció laboral són molt elevades. A més a més, les capacitats adquirides pels doctorands en la seva formació els fan capaços de crear empreses noves, sovint amb el suport de la mateixa Universitat. Un exemple d'empreses on els doctorands del programa de doctorat d'Informàtica de la UAB s'hi han incorporat, amb posterioritat a la realització de la tesi, han estat: Intel, Xerox, Hewlett Packard, Telefónica Research, Barcelona Supercomputing Center, OCULUSai Technologies, iSOCO, SCYTL, STRANDS, Barcelona Digital, Cognicolor, entre d'altres.

Promocions

A consultar

Preu

entre 500 € i 1.000 €
Preu: aprox. 540 ?/curs

Avantatges del curs

Aquest programa de doctorat ha obtingut la prestigiosa Menció cap a l?Excel·lència que atorga el Ministeri d?Educació. Aquesta menció possibilita que el programa es pugui presentar a convocatòries d'ajuts de mobilitat per a estudiants i professors, així com altres avantatges en diverses convocatòries públiques.

Professorat

Coordinador/a Jordi Herrera Joancomartí
Doctorat en Informàtica
Escola d'Enginyeria (UAB)
Campus i seus: Escola d'Enginyeria (UAB)
Escola d'Enginyeria (UAB)
Edifici Q. Escola d'Enginyeria. C/ de les Sitges, s/n 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Sol·licita informació
X