GESTIÓ DE LA SEGURETAT ALIMENTÀRIA EN L'EMPRESA (APPCC)

Curs
On-line
250 hores
475 €

Descripció

Objectius acadèmics

El sistema APPCC es pot implantar en empreses alimentàries de tipologia molt diversa, tant per la seva grandària com per la diversitat de productes que elaboren i/o comercialitzen. Per això, el principal objectiu d'aquest curs és que l'alumne pugui portar a la pràctica els coneixements adquirits. Per aconseguir-ho, durant el curs, es proposarà un cas pràctic personalitzat a cada alumne segons les seves necessitats formatives. En definitiva mitjançant aquest curs s'aconseguirà:

• Conèixer la legislació actualitzada aplicable a la indústria alimentària.
• Conèixer les diferents normes de qualitat i seguretat alimentària.
• Aprofundir en els coneixements sobre l'aplicació dels principis del sistema APPCC.
• Introduir el concepte de prerrequisitos i procediments previs a l'aplicació del sistema de qualitat i seguretat alimentària.
• Aplicar els coneixements adquirits en el disseny i verificació de plans d'autocontrol.

Temari

Mòdul 1. La seguretat alimentaria en l'empresa
Unitats formatives:

1. Bases de la seguretat alimentària
2. Toxiinfección i intoxicació alimentària
3. La seguretat alimentària en l'empresa
4. Legislació en matèria de seguretat alimentària

Mòdul 2. El sistema APPCC
Unitats formatives:

1. Fase 1: preparació i planificació APPCC
2. Fase 2: estudi i desenvolupament APPCC
3. Fase 3: implantació dAPPCC
4. Fase 4: verificació i manteniment APPCC

Mòdul 3. Planes de prerrequisitos
Unitats formatives:

1. Pla de control de l'aigua
2. Pla de neteja i desinfecció (L+D)
3. Pla de desinsectación i desratización (D+D)
4. Pla de formació
5. Pla de matèria primeres i proveïdors
6. Pla de manteniment de locals, instal·lacions i equips
7. Pla de gestió residus
8. Pla de trazabilidad

Mòdul 4. Altres sistemes de gestió de la seguretat alimentària
Unitats formatives:

1. Sistemes de qualitat en l'empresa
2. BRC
3. IFS
4. ISO 22000
 

Destinataris


Professionals que desenvolupen o desitgen desenvolupar la seva activitat laboral en empreses del sector alimentari interessats en:

? Implantar, mantenir o auditar sistemes de gestió de la seguretat alimentària.
? Conèixer la legislació aplicable a la seguretat alimentària.
? Formar als treballadors en el desenvolupament i implantació del sistema APPCC i els prerrequisitos.
Campus i seus: MCA network group
MCA network group
Via Ausetania, 18 08500 Barcelona
Cursos més populars
X