Màster Universitari de Nutrició i salut (UOC)

14 Persones han demanat informació
1069 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Màster Universitari de Nutrició i salut (UOC)
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Últims dies!
El màster oficial de Nutrició i Salut en línia de la UOC dóna resposta a una creixent demanda de personal especialitzat en l'estudi de l'alimentació i la nutrició. Aquest màster proporciona una formació integral, transversal i globalitzadora de l'àmbit de l'alimentació i la nutrició i us ajuda a enfocar la vostra carrera professional cap a la salut pública.

Temari

Assignatures obligatòries - Crèdits
• Nutrició i salut pública 4
• Alimentació al cicle vital 4
• Alimentació col·lectiva 4
• Alimentació i societat 4
• Educació nutricional 4
• Comunicació alimentària 4
• Alimentació al món 6
• Alimentació per a la prevenció de patologies prevalents 6
Assignatures optatives - Crèdits
• Tecnologia, control i seguretat dels aliments 6
• El futur de l'alimentació: desenvolupament de nous aliments 6
• Noves tendències en alimentació 6
• Gastronomia i nutrició 6
Pràcticum - Crèdits
• Pràcticum 6
Treball final de màster - Crèdits
• Treball final de màster 6

Requisits

Requisits acadèmics
Per cursar el màster és obligatori haver superat algun dels estudis següents de l'àrea de ciències de la salut:
• Grau o llicenciatura en Medicina
• Grau o diplomatura en Infermeria
• Grau o diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica
• Grau o llicenciatura en Farmàcia
• Grau o diplomatura en Fisioteràpia
• Grau o llicenciatura en Psicologia
• Grau o llicenciatura en Biologia
• Grau o llicenciatura en Ciència i Tecnologia dels Aliments
• Grau o llicenciatura en Bioquímica
• Titulacions equivalents
La superació d"aquest màster no habilita per al"exercici d"una professió regulada. Des de l'any 2009, són els títols de grau universitari de Nutrició Humana i Dietètica els que habiliten per exercir la professió regulada
Per accedir a estudis oficials de màster cal estar en disposició de títol universitari oficial.
Criteris d'admissió
Només seran admeses al màster les persones que compleixin els requisits d'accés detallats anteriorment
Coneixements previs
Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües que permeti la consulta i comprensió de recursos d'aprenentatge i articles científics en anglès.
Es recomana un nivell de competència dusuari en lús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Metodologia

El Màster Universitari de Nutrició i Salut de la UOC ofereix un quadre d‟assignatures repartides de manera progressiva, dissenyat d‟acord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les preferències i les qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet tenir un ampli ventall de possibilitats en decidir quins crèdits tria cada semestre.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 15 de marzo 2024.

Objectius

• Integrar el coneixement dels efectes de la nutrició sobre la salut i la malaltia per tal de fomentar l'educació nutricional i l'adquisició d'hàbits saludables.
• Assessorar, dissenyar i avaluar activitats de promoció de la salut i prevenció de trastorns i malalties relacionades amb la nutrició i els estils de vida.
• Analitzar els reptes i les oportunitats d'èxit en la implantació d'un programa d'intervenció nutricional considerant el context globalitzador, cultural, sociodemogràfic, epidemiològic, científic i tecnològic.
• Identificar els diferents sectors i actors implicats en la producció, comercialització i consum d'aliments i analitzar com poden afectar l'alimentació saludable (aspectes organolèptics, microbiològics, nutritius i funcionals).

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa a tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC estarà determinada en cada cas per les lleis deducació de cada país.

Pràctiques

Durant les pràctiques l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic.

Perspectives laborals

El màster ofereix una formació versàtil que afavoreix clarament la inserció i la mobilitat laboral, així com la millora professional, en diferents àmbits com els següents: administracions públiques locals, autonòmiques i estatals dedicades a la prevenció i la promoció de la salut. Indústries del sector alimentari. Empreses i centres de restauració col·lectiva (com geriàtrics, menjadors escolars, hospitals i hostaleria, etc.). Fundacions, organitzacions no governamentals, col·lectius i associacions, entre d'altres, relacionats amb la prevenció i la promoció de la salut o la informació nutricional. Sortides professionals: Responsable d´assessoria dietètica a persones, empreses alimentàries i de restauració col·lectiva. Càrrecs directius i professionals en fundacions, ONG i organismes internacionals relacionats amb la salut i l'alimentació. Càrrecs directius i professionals de les empreses de la indústria alimentària. Professional deducació nutricional.
Màster Universitari de Nutrició i salut (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X