Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Grau
Presencial
Oficial / Homologat
240 Crèdits
1.656,63 €

DescripcióEl grau en Administració i Direcció d'Empreses proporciona els coneixements d'economia i les habilitats necessaris per treballar en la gestió de diferents àrees d'activitat de les empreses en qualsevol dels seus àmbits d'acció: financer, comercial, de gestió dels recursos humans, etc., tant en una multinacional com en petites i mitjanes empreses.


 


El graduat en Administració i Direcció d'Empreses per la UPF serà capaç de gestionar projectes en el si de les organitzacions i d'adaptar-se a entorns econòmics, sociopolítics i tecnològics complexos i canviants.


 


Característiques


 


Durant el primer any de la carrera s'imparteixen assignatures bàsiques i obligatòries com ara Matemàtiques, Introducció al Dret de l'Empresa o Introducció a la Comptabilitat Financera, entre d'altres, que són fonamentals per conèixer l'economia i l'empresa.


 


Durant el segon any s'aprofundeix en les diferents àrees: microeconomia, macroeconomia, probabilitat, estadística, econometria i anàlisi comptable, entre d'altres.


 


Durant el tercer i el quart any l'estudiant ha de cursar un total de 120 crèdits, tant d'assignatures obligatòries de l'àrea d'empresa (Direcció Comercial, Direcció Financera, Direcció Estratègica i Recursos Humans, entre d'altres) com d'assignatures optatives de les diferents àrees d'economia i d'empresa.


 


Tant al final del primer cicle com al final del segon hi ha definits crèdits de síntesi dels progressos assolits; en el tercer trimestre de segon curs és el Seminar Paper (5 crèdits) i a quart curs, el Treball de Fi de Grau (6 crèdits).


 


També s'ofereixen dos programes de doble titulació: el grau en Dret i Administració i Direcció d'Empreses i el grau en Dret i Economia, que permeten obtenir les dues titulacions en cinc anys i un trimestre.


 

Jo, la Pompeu perquè...


 


Compta amb l'extraordinari potencial dels estudiants -que es caracteritzen per  un elevat nivell acadèmic i un alt índex d'internacionalització (hi ha alumnes d'intercanvi de 70 països)-, que dóna capacitat de relació i d'amistat i contactes professionals arreu del món.


Té professors procedents de 20 països, capdavanters en la recerca a Europa i, al mateix temps, molt rellevants al país, que fan que el Departament d'Economia i Empresa sigui reconegut com un referent internacional.


Imparteix el 67% de la docència en anglès. El grau en International Business Economics és integrament en anglès.


Organitza intercanvis amb les millors universitats del món; un total de 119 institucions reben 300 alumnes de la facultat cada any i a la Faculatarriben 350 estudiants internacionals.


Els cinc títols de grau de la Facultat ocupa la primera posició d'Espanya en els rànquings Indicadores Sintéticos del Sistema Universitario Español 2014 (ISSUE) i Las 50 Carreras 2014 d'El Mundo 2014; la novena a Europa (The Tilburg University Top 100 World Wide Economics School Research Ranking 2008-2012), i la quarentena al món (QS World University Rankings 2014).


Presentació


 


Per esdevenir un bon professional en l'àmbit de l'economia i l'empresa és imprescindible un bon domini de les matemàtiques. Per això, es recomana vivament que tots els estudiants que vulguin estudiar graus d'Economia i Empresa a la Universitat Pompeu Fabra cursin les Matemàtiques del Batxillerat de Ciències i Tecnologia i, en qualsevol cas, que es presentin a les proves d'accés a la universitat (PAU), tant a la prova de Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials com a la prova de Matemàtiques aprofitant les eleccions disponibles a les dues fases de les PAU.


 


El nostre compromís és que cada estudiant que decideix cursar la carrera universitària a la nostra facultat pugui desenvolupar al màxim les seves capacitats. Això es concreta en una sèrie d'oportunitats que fan que l'estudiant estigui motivat per formar-se amb una actitud activa, utilitzant les eines del campus virtual per al seu autoaprenentatge.


 


Estades a l'estranger


 


Els estudiants poden fer opcionalment una estada a l'estranger mitjançant els programes de mobilitat universitària. Els crèdits de mobilitat universitària (màxim 40) es poden computar com a crèdits optatius o bé, sempre que hagin estat prèviament reconeguts, com a crèdits obligatoris de tercer i quart curs o del treball de fi de grau.


Veure més

Temari del curs

Durant el primer any de la carrera s'imparteixen assignatures bàsiques i obligatòries com ara Matemàtiques, Introducció a la Teoria de Jocs, Introducció a l'Economia, Introducció al Dret de l'Empresa o Introducció a la Comptabilitat Financera, entre d'altres que són fonamentals per al coneixement de l'economia i l'empresa.

Durant el segon any s'aprofundeix en les diferents àrees: microeconomia, macroeconomia, probabilitat, estadística, econometria i anàlisi comptable, entre d'altres. Durant el tercer i el quart any l'estudiant ha de cursar un total de 120 crèdits tant d'assignatures obligatòries de l'àrea d'empresa (Direcció Comercial, Direcció Financera, Direcció Estratègica i Recursos Humans, entre d'altres) com d'assignatures optatives de les diferents àrees de l'economia i l'empresa.

Tant al final del primer cicle com al final del segon cicle hi ha definits crèdits de síntesi dels progressos fets; en el tercer trimestre de segon curs és el Seminar Paper (5 crèdits), i en el quart curs, el Treball de Fi de Grau (6 crèdits).
 

En la carrera no es defineixen itineraris, ja que un dels objectius principals del pla d'estudis és permetre la màxima flexibilitat mitjançant un nombre important de crèdits d'assignatures optatives. Això permetrà a l'estudiant ampliar els seus coneixements en aquelles àrees en què vulgui especialitzar-se, i aprofundir-hi.

Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Desenvolupar la capacitat de raonament autònom.
Tenir consolidats hàbits d'autodisciplina, d'autoexigència i de rigor.
Ser capaços de treballar en equip.
Comprendre i interpretar de manera pertinent i raonada textos de nivell de caràcter econòmic i textos de caràcter acadèmic.
Aplicar el raonament econòmic a la presa de decisions.
Dominar les eines informàtiques i el llenguatge matemàtic i estadístic.
Conèixer els diferents contextos en els quals treballen: la conjuntura econ��mica, el sector, el mercat, l'empresa i el departament.
Comprendre les estratègies microeconòmiques i les seves implicacions en la gestió.Identificar situacions d'optimització de recursos i de costos.
Crear i mantenir una xarxa de contactes professionals que els permetin aprofitar sinergies i oportunitats

Metodologia

En la carrera no es defineixen itineraris, ja que un dels objectius principals del pla d'estudis és permetre la màxima flexibilitat mitjançant un nombre important de crèdits d'assignatures optatives. Això permetrà a l'estudiant ampliar i aprofundir els seus coneixements en aquelles àrees en què vulgui especialitzar-se.

Idiomes en què s'imparteix

Català, castellà i anglès (depenent de l'assignatura). Entre el tercer i el quart curs, els estudiants han de fer 30 crèdits obligatoris en anglès.

Horari/Torn

La dedicació als estudis és de jornada completa.
En general, l'estudiant rebrà setmanalment dues hores de teoria i una de seminaris per assignatura.

Places

170

Durada

Quatre cursos acadèmics

Titulació obtinguda

Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Perspectives laborals

Administrador i analista de sistemes, gestió pública i institucions sense ànim de lucre
Analista de mercats
Assessor fiscal
Auditor
Consultor d'empreses
Consultor d'inversions i finances
Consultor d'organismes europeus i internacionals
Director comercial i expert en màrqueting
Avaluador de projectes
Expert en comptabilitat
Expert en logística
Tècnic en recursos humans i gestió del coneixement
Gestor i director d'empreses

Preu

1.656,63 €
El primer curs

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Grau en Administració i Direcció d'Empreses