Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració

Grau
Oficial / homologat
Presencial
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Què és pretén amb aquest ensenyament?
El grau de Ciència Política te com a objectiu l'anàlisi del poder, el sistema polític, l'Estat i l'Administració.

Pretén formar tant ciutadans com professionals en el ventall d'activitats relacionades amb el món polític (anàlisi, assessorament i suport a l'activitat i a la decisió política) de manera que tinguin sortida al mercat laboral.

Proporciona, a més, coneixement empíric i pràctic de la política, juntament amb la formació clàssica centrada en el pensament i la teoria polítics.


Crèdits ECTS: 240
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Centri: Facultat de Dret

Quines són els vies d'accés preferents per a aquest grau?

Batxillerat experimental + PAU
Batxillerat Artístic ( Arts Plàstiques i Disseny )
Batxillerat d'Administració i Gestió
Batxillerat de Ciències de la Naturalesa
Batxillerat de Ciències Humanes i Socials
Batxillerat Lingüístic
Batxillerat Tècnic Industrial
COU + PAU
COU Cientificotecnològica
COU Biosanitària
COU Ciències Socials
COU Humanisticolingüística
Prova més grans de 25 anys
Prova més grans de 25 anys
Batxillerat LOGSE + PAU
Cientificotecnològica
Ciències de la Salut
Humanitats
Ciències Socials
Arts


De què podràs treballar?


Tècnic en administracions públiques.
Gestor d'organitzacions: tasques de direcció, gestió i comunicació.
Analista de polítiques públiques.
Agent de desenvolupament local: execució d'accions locals; promoció de l'activitat empresarial, creació de feina i desenvolupament sostenible; participació en programis europeus; plans de participació ciutadana.
Analista polític: anàlisi de la societat, els opinions, els valors i els actituds de ciutadans i actors polítics; resultats electorals i escenaris polítics; estratègies polítiques i campanyes electorals; supervisió d'indicadors sociopolítics.
Assessor i consultor.
Consultor internacional: assessorament, projectes de cooperació i desenvolupament en altres països, observador internacional, mediació en crisi i conflictes.
Docent i investigador.


Temari

Distribució de crèdits

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Formació bàsica (FB) 60
Obligatòria (OB) 126
Optativa (OT) 42
Pràctiques externes obligatòries 0
Treball de fi de grau obligatori 12
CRÈDITS TOTALS 240

Destinataris

És interessant i recomanable que tinguis:


L'estudiant de Ciències Polítiques i de l'Administració s'interessa i és preocupa pels problemes socials i polítics, i per solucionar-els. La seva vocació és el servei públic i la utilitat social, la comprensió que un bon ordre polític és la base que permet la millora de molts aspectes sectorials dels nostres societats.

Convé tenir present que Ciències Polítiques i de l'Administració no és dirigeix a formar polítics (aspecte que no en queda exclòs), sinó a formar personis que professionalment estan relacionades amb la presa de decisions públiques en àmbits diversos (administracions, partits, consultories, etc.).
Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració
Universitat de Barcelona
Campus i seus: Universitat de Barcelona
Universitat de Barcelona
08007 Barcelona
Cursos més populars
X