Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració

Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Grau
Presencial
Oficial / Homologat
240 Crèdits
1.656,63 €

Descripció

Jo, la Pompeu perquè...


 • Sabré identificar les principals teories i enfocaments de les ciències polítiques i de l'administració.


 • Seré capaç de reconèixer l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics, de les seves institucions i de les administracions públiques, així com la dinàmica dels principals actors i de la ciutadania en general.


 • Aprendré el funcionament dels processos democràtics i els valors de la democràcia.


 • Adquiriré habilitats per planificar i gestionar els recursos públics coneixent el marc legal i econòmic en


 • què es desenvolupen.


 • Comprendré l'escenari internacional i l'estructura i el funcionament de la Unió Europea.


 • Aprendré a fer estudis dels fenòmens polítics amb mètodes de recerca quantitatius i qualitatius.


 • Coneixeré les tecnologies de la informació i la comunicació i les tècniques de comunicació polítiques.


 • Seré capaç de gestionar organismes públics, ONG i empreses del tercer sector, optimitzant-ne els recursos i els costos.El grau en Ciències Polítiques i de l'Administració pretén formar especialistes en les diverses dimensions de la millora i la innovació en la política i en el govern. Ofereix una sòlida formació teòrica en ciència política que et permetrà analitzar i avaluar la realitat política. Aquests estudis s'orienten a facilitar que els estudiants adquireixin uns coneixements i unes habilitats que els ajudin a analitzar, decidir i implantar estratègies innovadores per millorar el govern i la gestió pública.A partir del curs 2013-2014, es podran cursar simultàniament els graus en Ciències Polítiques i de l'Administració i en Dret.Veure més

Temari del curs

Itineraris

 • Anàlisi Social
 • Internacional
 • Ciutadania i Govern
 • Polítiques Públiques i Gestió Pública
 • Democràcia en Societats Diverses


Els estudiants han d'elaborar durant l'últim curs un treball acadèmic a partir de l'estada en institucions, organitzacions polítiques, empreses o administracions públiques. Aquestes pràctiques els permeten connectar amb el món professional i contrastar així els seus aprenentatges teòrics. El treball acadèmic que en resulta suposa desenvolupar reflexivament els aprenentatges teòrics i pràctics assolits en els estudis.

Treball de fi de grau
És obligatori (6 crèdits). Treball d'aprofundiment en una temàtica vinculada a les àrees de coneixement de grau. Per a més informació, pots consultar el pla i la normativa específica.

Estades a l'estranger
No són obligatòries, però entre un 30% i un 40% dels estudiants fan aquestes estades. La Facultat té convenis d'intercanvi amb gairebé 50 universitats de 20 països.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

En acabar els estudis, els graduats seran capaços de:

Identificar les principals teories i enfocaments de la ciència política i de l'administració.

Reconèixer l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics, de les seves institucions i de les administracions públiques, així com la dinàmica dels principals actors i de la ciutadania en general.

Reconèixer el funcionament dels processos democràtics i els valors de la democràcia.

Planificar i gestionar els recursos públics coneixent el marc legal i econòmic en què es desenvolupen.

Comprendre l'escenari internacional, l'estructura i el funcionament de la Unió Europea.

Estudiar els fenòmens polítics amb mètodes de recerca quantitatius i qualitatius, i conèixer les tecnologies de la informació i la comunicació i les tècniques de comunicació polítiques.

Identificar situacions d'optimització de recursos i costos.

Crear i mantenir una xarxa de contactes professionals que els permetin

Destinataris


Per seguir aquests estudis és recomanable disposar d'una gran capacitat d'anàlisi i de síntesi, de sentit de l'organització i la planificació i d'una notable capacitat de comunicació oral i escrita, tant en la pròpia llengua com, si és possible, en una segona llengua. És important tenir una bona predisposició per treballar en equip i per relacionar-se, així com un sentit crític i autocrític.En general, l'estudiant ha de tenir interès per l'àmbit públic, i li ha d'agradar llegir sobre els grans problemes de la història, de la societat i de la política contemporània, i estar-ne informat; alhora, no ha de sentir-se estrany fent servir les noves tecnologies de la informació i la comunicació, i ha de tenir un mínim de cultura matemàtica que li permeti utilitzar les eines bàsiques de l'estadística i de l'anàlisi quantitativa.Veure més

Idiomes en què s'imparteix

Català, castellà i anglès. Hi ha quatre assignatures en llengua anglesa, dues en tercer curs i dos en quart curs.

Places

160

Durada

Quatre cursos acadèmics

Objectius

Aquest grau s'ha dissenyat tenint en compte el context europeu en què s'insereixen els estudis, els darrers avenços en ciència política i de l'administració i les noves demandes professionals. El títol de grau s'entén com una formació generalista que combina, a més dels coneixements en ciència política i de l'administració, coneixements d'economia, de dret, d'història i de sociologia, així com en matèries instrumentals orientades a la recerca.


Amb el seguiment de les matèries bàsiques i obligatòries assegurem els coneixements mínims per desenvolupar-se professionalment en l'entorn polític i administratiu.


La tria d'un determinat itinerari capacita els futurs graduats per orientar-se professionalment cap a un àmbit més concret i cap a una especialització posterior (màster).


L'objectiu últim del grau és, doncs, formar professionals amb molts coneixements científics i de l'entorn, capacitats per moure's en l'àmbit europeu,

Titulació obtinguda

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració

Perspectives laborals

Institucions polítiques i administracions públiques de qualsevol àmbit, ja sigui en l'exercici de la política activa o mitjançant el desenvolupament professional.
Organitzacions de representació d'interessos i organitzacions no governamentals, des de partits polítics, organitzacions sindicals, empresarials i ONG fins a corporacions públiques de base privada.
Sector privat: empreses dedicades a l'assessoria, la consultoria, la gestió, la realització d'estudis demoscòpics, el màrqueting i les auditories de gestió.
Ensenyament i recerca: universitats i instituts de recerca; ensenyament secundari; centres de formació contínua...
Mitjans de comunicació: premsa, ràdio, televisió, agències de notícies...
Organismes internacionals i d'acció exterior: diplomàcia, organitzacions internacionals, conselleries de relacions exteriors i cooperació.

Preu

1.656,63 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració