Grau d'Educació Primària (UOC)

Grau
Oficial / homologat
On-line
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Últims dies!
Formem mestres capaços d'educar i despertar les destreses i les competències de les noves generacions
Campus Virtual: aules i materials en un clic
Acompanyament personalitzat de professors experts
Continguts acadèmics orientats al món professional
Els profunds canvis ocorreguts a la societat en els darrers temps han afectat extensament l'escola. S'exigeix que hi hagi mestres amb noves identitats i competències, capaços de formar els estudiants amb noves visions sobre els propòsits de l'educació i noves metodologies d'ensenyament, aprenentatge i avaluació.
Aquest grau a distància dEducació Primària pretén enfortir de manera especial i prioritària cinc eixos dinnovació i millora de la formació inicial dels mestres.
Formar mestres amb una visió actualitzada de l'educació escolar, que es plantegin quins han de ser els propòsits educatius en el marc dels reptes nous de la societat actual i els promoguin de manera reflexiva, crítica i amb una voluntat transformadora de l'educació actual. Que siguin competents a lhora de formar per al desenvolupament integral de lestudiantat i capaços densenyar per fomentar les competències de cada estudiant.
Formar mestres compromesos per garantir una educació inclusiva i equitativa de qualitat que tinguin sobrades competències per promoure oportunitats d'aprenentatge dirigides a tots els estudiants, a l'escola ia les aules.
Formar mestres amb una ferma identitat indagadora, que siguin capaços de relacionar el coneixement de la investigació educativa amb la pràctica educativa a les aules i puguin integrar-se en processos d'indagació sistemàtics i col·laboratius per a la millora i la innovació de la pràctica pedagògica. Aquesta identitat indagadora facilitarà laprenentatge al llarg de la vida professional i constituirà la base del seu desenvolupament professional.
Formar mestres que donin resposta a la complexa visió de l'educació a l'era d'internet, amb una actitud integradora de la tecnologia i els mitjans digitals en el conjunt del currículum, tant pel que fa a continguts com a metodologies, i que comptin amb un nivell superior de competències digitals docents per exercir la professió.
Formar mestres amb una metodologia d'ensenyament i aprenentatge en línia que, combinada amb totes les activitats presencials de pràctiques a les escoles, es caracteritzi per un nivell molt alt de qualitat. Això s'aconseguirà superant la distància de la no presencialitat, centrant-se a acompanyar els estudiants i organitzar i impulsar el seu aprenentatge individual i grupal i mitjançant entorns virtuals i recursos educatius molt innovadors.

Temari

Formació bàsica 60 ECTS
 • Desenvolupament a l'edat escolar 6
 • Ensenyament i aprenentatge a l'edat escolar 6
 • L'educació inclusiva a l'escola 6
 • Teoria de l'educació i el sistema educatiu 6
 • Organització escolar i contextos educatius 6
 • Comunitat educativa i famílies 6
 • Societat, cultura i educació 6
 • L'educació a l'era digital 6
 • Pràctica docent i transformació educativa 6
 • Anglès B2.1 6
Assignatures obligatòries 100 ECTS
 • Didàctica de l'educació física 6
 • Competència lingüística C1 (català, castellà) 6
 • Currículum i competències en matemàtiques 6
 • Ciències socials i ciutadania 6
 • Currículum i competències en ciències experimentals 6
 • Didàctica de la llengua i la literatura 6
 • Educació artística 6
 • Anglès B2.2 6
 • Didàctica de les matemàtiques 6
 • Didàctica de les ciències socials 6
 • Ensenyament i aprenentatge de la lectura i l'escriptura 6
 • Didàctica de les ciències experimentals 6
 • Didàctica de l'educació artística 6
 • La diversitat funcional a l'escola 6
 • Tecnologies digitals a l'educació 6
 • Indagació educativa 6
 • Aprenentatge de llengües en contextos multilingües 6
Pràctiques i TFG 50 ECTS
 • Pràcticum I 6
 • Pràcticum II 6
 • Pràcticum III 10
 • Pràcticum IV 8
 • Pràcticum V 8
 • Treball final de grau 12
Assignatures optatives 120 ECTS
 • Adquisició del llenguatge 6
 • Trastorns de desenvolupament del llenguatge 6
 • Discapacitat auditiva a l'àmbit escolar 6
 • Comunicació i llenguatge a l'escola inclusiva 6
 • Avaluació i intervenció en els trastorns de desenvolupament 6
 • Anglès C1.1 6
 • Anglès C1.2 6
 • Didàctica de la llengua estrangera: anglès I 6
 • Didàctica de la llengua estrangera: anglès II 6
 • Recursos i noves tecnologies a l'ensenyament de l'anglès 6
 • Lideratge i transformació educativa 6
 • Escenaris educatius digitals 6
 • Identitat digital i desenvolupament professional del docent a la xarxa 6
 • Eines, recursos i entorns digitals per a l'educació 6
 • Ús de dades per a la millora de la docència i l'aprenentatge i la investigació educativa 6
 • Estratègies de prevenció i suport a les dificultats de la lectura i l'escriptura 6
 • Estratègies de prevenció i suport en les dificultats de les matemàtiques 6
 • Estratègies de prevenció i suport en els trastorns del desenvolupament I 6
 • Estratègies de prevenció i suport en els trastorns del desenvolupament II 6
 • Tecnologies digitals per a la inclusió educativa 6

Competències per a les quals et prepara el curs

Saber aplicar els coneixements sobre les àrees curriculars a la pràctica educativa. Dissenyar, implementar i avaluar processos densenyament i aprenentatge. Abordar amb eficàcia laprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües. Fomentar la lectura i el comentari crític de texts. Dissenyar i regular espais daprenentatge en contextos de diversitat. Fomentar la convivència a lescola. Analitzar i proposar millores a l'organització dels centres educatius. Exercir les funcions de tutoria i orientació. Adaptar-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida. Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa. Mantenir una relació crítica i autònoma respecte dels coneixements, els valors i les institucions. Reflexionar sobre les metodologies a l'aula per innovar i millorar l'educació i l'aprenentatge.

Idiomes en els quals s'imparteix

Catalán

Durada

Inici: setembre.

Objectius

 • Fundamentar una propuesta formativa con el máximo de calidad, rigor y actualidad científica, globalizada y crítica, basada en el conocimiento de la investigación y al mismo tiempo fuertemente arraigada a la realidad de nuestro entorno cultural y social.
 • Desarrollar una metodología formativa basada en la proactividad y la responsabilidad de cada estudiante, en la atención personalizada por parte del profesorado especialista y los tutores académicos. Todo ello completado con el uso formativo intensivo de entornos y herramientas digitales aplicadas a la formación de maestros, el uso de materiales didácticos inspirados en el conocimiento académico y el contacto directo con la realidad profesional a través de prácticas en las escuelas.
 • Conseguir que los maestros y las maestras que se gradúen estén preparados para lograr el desarrollo integral del estudiantado en los ámbitos cognitivo, afectivo, físico y social, potenciando para ello el desarrollo adecuado y armónico de sus capacidades y potencialidades, diseñando e implementando contextos educativos motivadores, ricos, colaborativos y creativos y conectándolos con la comunidad educativa y otros agentes educativos de la comunidad y la sociedad.

Perspectives laborals

Aquest grau habilita en lexercici de la professió regulada de mestre o mestra deducació primària. Aquesta professió, que es pot dur a terme a qualsevol centre, ja sigui de titularitat pública o privada, comprèn l'etapa educativa de sis a dotze anys. Cada comunitat autònoma estipula la manera daccedir a les places de mestre o mestra de titularitat pública. Actualment hi ha altres possibilitats laborals per a les persones graduades en Educació Primària, per exemple, entre d'altres, els equips de serveis educatius, l'administració educativa, la formació d'adults, les aules d'hospitals, les editorials de material educatiu, les empreses culturals i de serveis educatius o els departaments deducació de determinades institucions, per exemple els museus.

Promocions

Pagament fraccionat en quotes.
 
Grau d'Educació Primària (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede Central
Avinguda del Tibidabo, 39-43 08035 Barcelona
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Cursos més populars
X